Annonsene til Ingvil

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

Send e-post

Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere

Forfattere:
Heap, Ken
Utgitt:
2005 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205328136
ISBN-10:
8205328137
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 300

Velferdsrett II: barnevern- og sosialrett

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak; Collin-Hansen, Ragnhild
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205424265
ISBN-10:
8205424268
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 150

Hvorfor spurte ingen meg?: kommunikasjon med barn og unge i utfordrende livssituasjoner

Forfattere:
Ruud, Anne Kirsti
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205391338
ISBN-10:
8205391335
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Dokument i klientarbeid: journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid

Forfattere:
Askeland, Gurid Aga; Molven, Olav
Utgitt:
2010 (6. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205398917
ISBN-10:
8205398917
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere

Forfattere:
Repstad, Pål
Utgitt:
cop. 2014 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215023502
ISBN-10:
8215023509
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 170

Sosialt arbeid: en grunnbok

Forfattere:
Ellingsen, Ingunn Tollisen
Utgitt:
cop. 2015
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215019291
ISBN-10:
8215019293
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Justice

Forfattere:
Brighouse, Harry
Utgitt:
2004
Forlag:
Polity
ISBN-13:
9780745625959
ISBN-10:
0745625959
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Etikk: til refleksjon og handling i sosialt arbeid

Forfattere:
Eide, Solveig Botnen; Skorstad, Berit
Utgitt:
2013 (3. utg)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205447165
ISBN-10:
8205447160
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Forebygging og behandling av rusproblemer: en innføring

Forfattere:
Hole, Reidar
Utgitt:
cop. 2014
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215020785
ISBN-10:
821502078X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit; Vabo, Signy Irene
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205411043
ISBN-10:
8205411042
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 200

Velferd, rettssikkerhet og personvern

Forfattere:
Ohnstad, Bente
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245012040
ISBN-10:
8245012041
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 130