Annonsene til Tina

Studiested

HiB (Høgskolen i Bergen)

Del på Facebook

Kontakt

47292962

Send e-post

Sykdomslære

Forfattere:
Ulvestad, Ragnhild D.
Utgitt:
2003 (Bokmål[utg.], 2. utg)
Forlag:
Gyldendal undervisning
ISBN-13:
9788205308763
ISBN-10:
8205308764
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Kjøpt nyeste utgave i 2008. Slitt i permen.

4
Noe slitt

kr. 150

Samtalen i eldreomsorgen: kommunikasjon, minner, kriser, sorg

Forfattere:
Heap, Ken
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244620376
ISBN-10:
8244620374
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Kjøpt nyeste utgave i 2017 Ingen markeringer

6
Som ny

kr. 250

Kultursensitivitet: om å finne likhetene i forskjellene

Forfattere:
Magelssen, Ragnhild
Utgitt:
cop. 2008 (2. utg.)
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279501091
ISBN-10:
8279501096
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Kjøpt nyeste utgave i 2016 Ingen markeringer

6
Som ny

kr. 250

Mennesker i krise og utvikling: en psykodynamisk og sosialpsykiatrisk studie

Forfattere:
Cullberg, Johan; Hambro, Carl
Utgitt:
2007 (3. utg., 3. oppl. [i)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012360
ISBN-10:
8215012361
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Kjøpt nyeste utgave i 2016. Litt slitt i permen

4
Noe slitt

kr. 150

Pedagogikk i sykepleiepraksis

Forfattere:
Tveiten, Sidsel
Utgitt:
cop. 2008 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245006704
ISBN-10:
824500670X
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Kjøpt nyeste utgave i 2015 Noe slitt i permen

4
Noe slitt

kr. 250

Klinisk sykepleie: 2

Forfattere:
Utgitt:
2010 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205391369
ISBN-10:
820539136X
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Kjøpt nyeste utgave i 2015. Ingen markeringer

6
Som ny

kr. 300

Klinisk sykepleie: 1

Forfattere:
Utgitt:
2010 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205391345
ISBN-10:
8205391343
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Kjøpt nyeste utgave i 2015 Ingen markeringer

6
Som ny

kr. 300

Pre- og postoperativ sykepleie: med dagkirurgi

Forfattere:
Holm, Solrun G.; Kummeneje, Ingrid
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245007930
ISBN-10:
8245007935
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Kjøpt nyeste utgave i 2016 Ingen markeringer

6
Som ny

kr. 250

Sykepleierens ernæringsbok

Forfattere:
Sjøen, Rolf Jarl; Thoresen, Lene
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205416772
ISBN-10:
820541677X
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Kjøpt nyeste utgave i 2015. Ingen markeringer

6
Som ny

kr. 300

Legemiddelhåndtering

Forfattere:
Bielecki, Thomas; Børdahl, Bente
Utgitt:
2008 (6. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205374201
ISBN-10:
8205374201
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Kjøpt nyeste utgave i 2015. Noe slitt i permen

4
Noe slitt

kr. 250

Blodprøver

Forfattere:
Fahmy, Peter; Bygum Knudsen, Troels; Daae, Ludvig N.W.; Bøstrand, Tone
Utgitt:
2011 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245009767
ISBN-10:
8245009768
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Kjøpt nyeste utgave i 2016 Noe slitt i permen

4
Noe slitt

kr. 200

Notater om sykepleie

Forfattere:
Nightingale, Florence; Skretkowicz, Victor; Mellbye, Sidsel
Utgitt:
1997 (Revidert med tillegg)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200419495
ISBN-10:
8200419495
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Kjøpt ny i 2015. Ingen markeringer.

6
Som ny

kr. 250

Demens: fakta og utfordringer : en lærebok

Forfattere:
Engedal, Knut; Brækhus, Anne; Haugen, Per Kristian
Utgitt:
2009 (5. utg.)
Forlag:
Aldring og helse
ISBN-13:
9788280611208
ISBN-10:
8280611207
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Ingen markeringer. Kjøpt nyeste utgave i 2017

6
Som ny

kr. 300

Dokumentasjon i sykepleie

Forfattere:
Vabo, Grete
Utgitt:
2014 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202420819
ISBN-10:
8202420814
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Kun tidligere i eier som har skrevet navnet sitt på første side, ellers ingen markeringer. Kjøpt brukt i 2019

4
Noe slitt

kr. 250

Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk

Forfattere:
Eide, Hilde; Eide, Tom
Utgitt:
2007 (2. rev. og utv. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205326897
ISBN-10:
8205326894
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Ingen markeringer,kjøpt nyeste utgave i 2015

6
Som ny

kr. 300

Samtalen i eldreomsorgen: kommunikasjon, minner, kriser, sorg

Forfattere:
Heap, Ken
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244620376
ISBN-10:
8244620374
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Ingen markeringer, kjøpt nyeste utgave i 2017.

6
Som ny

kr. 300

Tverrfaglig geriatri: en innføring

Forfattere:
Nygaard, Harald A.; Bondevik, Margareth
Utgitt:
2012 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245011210
ISBN-10:
8245011215
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Ingen markeringer,kjøpt nyeste utgave i 2017

6
Som ny

kr. 300

Omsorg, sykepleie og medisin: historisk-filosofiske essays

Forfattere:
Martinsen, Kari
Utgitt:
2003 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215002163
ISBN-10:
8215002161
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Ingen markeringer, kjøpt nyeste utgave i 2019

6
Som ny

kr. 250

Gode fagtekster: essayskriving for begynnere

Forfattere:
Bech-Karlsen, Jo
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215003085
ISBN-10:
8215003087
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Ingen markeringer, kjøpt nyeste utgave i 2019

6
Som ny

kr. 150

Sykepleieteorier: analyse og evaluering

Forfattere:
Kirkevold, Marit
Utgitt:
1998 (2. utg.)
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241709319
ISBN-10:
8241709315
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Ingen markeringer, kjøpt nyeste utgave i 2018

6
Som ny

kr. 250

Omtanke: en innføring i sykepleiens etikk

Forfattere:
Nortvedt, Per
Utgitt:
2012
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205423336
ISBN-10:
8205423334
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Ingen markeringer, kjøpt nyeste utgave i 2015

6
Som ny

kr. 250

Forståelse av mennesker: innføring i psykologi for helsefag

Forfattere:
Renolen, Åse
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276748512
ISBN-10:
8276748511
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

Ingen markeringer, kjøpt nyeste utgave i 2015

6
Som ny

kr. 250