Annonsene til Nathalie

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

95272249

Send e-post

Velferdsstatens vekst - og fall?

Forfattere:
Wahl, Asbjørn
Utgitt:
2009
Forlag:
Gyldendal arbeidsliv
ISBN-13:
9788205387799
ISBN-10:
8205387796
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde

Forfattere:
Høilund, Peter; Juul, Søren
Utgitt:
2005
Forlag:
Reitzel
ISBN-13:
9788741202341
ISBN-10:
8741202341
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 50

Den norske velferden

Forfattere:
Fasting, Mathilde; Doksheim, Marius; Vatnøy, Eirik
Utgitt:
2011
Forlag:
Civita
ISBN-13:
9788292581384
ISBN-10:
8292581383
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Fenomener i faglig veiledning

Forfattere:
Karlsson, Bengt; Oterholt, Frank
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215016498
ISBN-10:
8215016499
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2005 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215007373
ISBN-10:
8215007376
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Mestrer, mestrer ikke: jakten på det normale barnet

Forfattere:
Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Res publica
ISBN-13:
9788282260275
ISBN-10:
8282260274
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50

Pedagogikk: mangfold og muligheter

Forfattere:
Arneberg, Per; Overland, Bjørn; Held, Finn; Olsen, Flemming; Held, Finn; Olsen, Flemming
Utgitt:
2003
Forlag:
Damm
ISBN-13:
9788250821651
ISBN-10:
8250821653
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Forståelse, beskrivelse og forklaring: innføring i metode for helse- og sosialfagene

Forfattere:
Jacobsen, Dag Ingvar
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276348576
ISBN-10:
8276348572
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Vitenskap, kunnskap og praksis: innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag

Forfattere:
Thomassen, Magdalene
Utgitt:
2006
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205356092
ISBN-10:
8205356092
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Varig atferdsendring hos barn: krever varig atferdsendring hos voksne

Forfattere:
Holland, Hanne
Utgitt:
2013
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205449275
ISBN-10:
8205449279
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole

Forfattere:
Skoglund, Ruth Ingrid; Åmot, Ingvild
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215019628
ISBN-10:
8215019625
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Narrativ teori

Forfattere:
White, Michael; Lindegård Henriksen, Ole
Utgitt:
2006
Forlag:
Hans Reitzel
ISBN-13:
9788741202167
ISBN-10:
8741202163
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Flerstemt veiledning

Forfattere:
Ulvestad, Asbjørn Kärki; Kärki, Freja Ulvestad
Utgitt:
2012
Forlag:
Gyldendal
ISBN-13:
9788205423893
ISBN-10:
820542389X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Barn som samfunnsborgere: til barnets beste?

Forfattere:
Kjørholt, Anne Trine
Utgitt:
2010
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215016382
ISBN-10:
8215016383
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Profesjonsstudier

Forfattere:
Molander, Anders; Terum, Lars Inge
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215008592
ISBN-10:
8215008593
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100