Annonsene til Anna

Studiested

UiB (Universitetet i Bergen)

Del på Facebook

Kontakt

99265546

Send e-post

Velferdsstaten i endring: norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre

Forfattere:
Stamsø, Mary Ann; Hjelmtveit, Vidar
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205393608
ISBN-10:
8205393605
Studiested:
UiB (Universitetet i Bergen)
3
Noe slitt med notater

kr. 50

Utvikling eller avvikling?: en innføring i økonomisk og politisk utviklingsteori

Forfattere:
Smukkestad, Oddvar
Utgitt:
2008
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205384088
ISBN-10:
8205384088
Studiested:
UiB (Universitetet i Bergen)
3
Noe slitt med notater

kr. 50

Velferdsstatens økonomi: innføringsbok i samfunnsøkonomi for helse- og sosialfagsstudenter

Forfattere:
Lysestøl, Peder Martin; Meland, Eilef A.
Utgitt:
2012 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215020938
ISBN-10:
8215020933
Studiested:
UiB (Universitetet i Bergen)
6
Som ny

kr. 100

Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge

Forfattere:
Eriksen, Thomas Hylland; Sajjad, Torunn Arntsen
Utgitt:
2011 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205412231
ISBN-10:
8205412235
Studiested:
UiB (Universitetet i Bergen)
3
Noe slitt med notater

kr. 50

Flerkulturell forståelse i praksis

Forfattere:
Båtnes, Per Inge; Egden, Sissel
Utgitt:
2012
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205423961
ISBN-10:
8205423962
Studiested:
UiB (Universitetet i Bergen)
6
Som ny

kr. 70

Velferdsrett II: barnevern- og sosialrett

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak; Collin-Hansen, Ragnhild
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205424265
ISBN-10:
8205424268
Studiested:
UiB (Universitetet i Bergen)
6
Som ny

kr. 150

Grunnleggende juridisk metode: en introduksjon til rett og rettstenkning

Forfattere:
Boe, Erik
Utgitt:
cop. 2010 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215017181
ISBN-10:
8215017185
Studiested:
UiB (Universitetet i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 50

Mellom mennesker og samfunn: sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene

Forfattere:
Thorbjørnsrud, Berit; Norvoll, Reidun; Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205388239
ISBN-10:
8205388237
Studiested:
UiB (Universitetet i Bergen)
4
Noe slitt

kr. 50

Kunsten å hjelpe: [B. 1]: Individer og familier

Forfattere:
Shulman, Lawrence; Begg, Ingvild Sigstad; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Thorbjørnsen, Kari Marie
Utgitt:
2003
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205302587
ISBN-10:
8205302588
Studiested:
UiB (Universitetet i Bergen)
4
Noe slitt

kr. 100

Menneskerettigheter: en innføring

Forfattere:
Ekeløve-Slydal, Beate; Ekeløve-Slydal, Gunnar M.
Utgitt:
2014 ([5.] rev. utg.)
Forlag:
Humanist forl.
ISBN-13:
9788282821063
ISBN-10:
8282821063
Studiested:
UiB (Universitetet i Bergen)
6
Som ny

kr. 100

Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit; Vabo, Signy Irene
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205411043
ISBN-10:
8205411042
Studiested:
UiB (Universitetet i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 50