Annonsene til Camilla

Studiested

UiS (Universitetet i Stavanger)

Del på Facebook

Kontakt

91539867

Send e-post

Sosialpsykologi

Forfattere:
Raaheim, Arild
Utgitt:
2002
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276746334
ISBN-10:
8276746330
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Aldri brukt.

6
Som ny

kr. 350

Velferdsstaten i endring: norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre

Forfattere:
Stamsø, Mary Ann; Hjelmtveit, Vidar
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205393608
ISBN-10:
8205393605
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Markeringer med tusj.

5
Som ny, men med notater

kr. 350

Mennesker og samfunn: innføring i sosiologisk forståelse

Forfattere:
Schiefloe, Per Morten
Utgitt:
2011 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245002829
ISBN-10:
8245002828
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Markeringer med tusj.

5
Som ny, men med notater

kr. 350

Vårt politiske Norge: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Rønning, Rolf; Lesjø, Jon Helge
Utgitt:
cop. 2015 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245016598
ISBN-10:
8245016594
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Markeringer med tusj.

5
Som ny, men med notater

kr. 350

Interkulturelt barnevernsarbeid

Forfattere:
Aadnesen, Bente Nes; Hærem, Eva
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215009728
ISBN-10:
8215009727
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Markeringer med tusj.

5
Som ny, men med notater

kr. 150

Hva er sosialantropologi

Forfattere:
Eriksen, Thomas Hylland
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215004952
ISBN-10:
8215004954
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Noen markeringer med tusj.

5
Som ny, men med notater

kr. 100

To eller flere: basiskunnskaper i gruppepsykologi

Forfattere:
Gjøsund, Peik; Huseby, Roar
Utgitt:
2015 (4. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202490225
ISBN-10:
8202490227
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Kjøpt brukt. En del markeringer med tusj, men lesbar.

1
Godt brukt med notater

kr. 200

Kvalifisering for profesjonsutøving: sjukepleiar - lærar - sosialarbeidar

Forfattere:
Heggen, Kåre; Damsgaard, Hilde Larsen
Utgitt:
2010
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279352907
ISBN-10:
8279352902
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Aldri brukt.

6
Som ny

kr. 250

Pedagogikk for sosialfagene

Forfattere:
Sollesnes, Torkjell
Utgitt:
2013
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788276349702
ISBN-10:
8276349706
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Aldri brukt.

6
Som ny

kr. 250

Sosialpedagogisk praksis: det handler om hva du gjør

Forfattere:
Storø, Jan
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012704
ISBN-10:
8215012701
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Kjøpt brukt. En del markeringer i enkelte kap. Brukt, men lesbar.

1
Godt brukt med notater

kr. 200

Barns livsverden: sosiokulturelle rammer for barns utvikling

Forfattere:
Hundeide, Karsten
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202217884
ISBN-10:
8202217881
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Aldri brukt.

6
Som ny

kr. 250

Grunnleggende juridisk metode: en introduksjon til rett og rettstenkning

Forfattere:
Boe, Erik
Utgitt:
2012 (3. utg.)
Forlag:
Universitetforl.
ISBN-13:
9788215020808
ISBN-10:
8215020801
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Aldri brukt.

6
Som ny

kr. 250