Annonsene til Madicken Desire

Studiested

HiVolda (Høgskulen i Volda)

Del på Facebook

Kontakt

Send e-post

Sosialt nettverk: teori og praksis

Forfattere:
Fyrand, Live
Utgitt:
cop. 2005 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007472
ISBN-10:
8215007473
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)

Helt ny. Ordinær pris 589

6
Som ny

kr. 250

Vitenskap, kunnskap og praksis: innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag

Forfattere:
Thomassen, Magdalene
Utgitt:
2006
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205356092
ISBN-10:
8205356092
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
3
Noe slitt med notater

kr. 150

Vårt politiske Norge: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Rønning, Rolf; Lesjø, Jon Helge
Utgitt:
cop. 2015 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245016598
ISBN-10:
8245016594
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
4
Noe slitt

kr. 250

Velferdsstaten i endring: norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre

Forfattere:
Stamsø, Mary Ann; Hjelmtveit, Vidar
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205393608
ISBN-10:
8205393605
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
4
Noe slitt

kr. 150

Velferdsrett I: grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak
Utgitt:
2012 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205430365
ISBN-10:
8205430365
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Velferdsrett II: barnevern- og sosialrett

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak; Collin-Hansen, Ragnhild
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205424265
ISBN-10:
8205424268
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Grunnleggende juridisk metode: en introduksjon til rett og rettstenkning

Forfattere:
Boe, Erik
Utgitt:
2012 (3. utg.)
Forlag:
Universitetforl.
ISBN-13:
9788215020808
ISBN-10:
8215020801
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
1
Godt brukt med notater

kr. 200

Veiledning og praktisk yrkesteori

Forfattere:
Lauvås, Per; Handal, Gunnar
Utgitt:
2014 (3. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202411176
ISBN-10:
8202411173
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
4
Noe slitt

kr. 250

Dokument i klientarbeid: journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid

Forfattere:
Askeland, H.; Molven, Olav
Utgitt:
1998 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788200420101
ISBN-10:
8200420108
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
3
Noe slitt med notater

kr. 90

Sosialt arbeid, lokal organisering og selvhjelp: en innføring for helse- og sosialarbeidere

Forfattere:
Thyness, Paul A.
Utgitt:
cop. 2006 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215010342
ISBN-10:
8215010342
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
5
Som ny, men med notater

kr. 45

Kunnskap og læring i praksis: fra student til profesjonell sosialarbeider

Forfattere:
Herberg, Eva Berthling; Helga Jóhannesdóttir
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007489
ISBN-10:
8215007481
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
5
Som ny, men med notater

kr. 120

Prosjektarbeid: en veiledning for studenter

Forfattere:
Andersen, Erling S.; Schwencke, Eva
Utgitt:
2001 (3. utg.)
Forlag:
NKI forl.
ISBN-13:
9788256254491
ISBN-10:
8256254491
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
4
Noe slitt

kr. 150

Risiko og forhandlinger: ungdomssosiologiske emner

Forfattere:
Heggen, Kåre
Utgitt:
2004
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279350934
ISBN-10:
8279350934
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Resiliens: risiko og sunn utvikling

Forfattere:
Borge, Anne Inger H.
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390669
ISBN-10:
8205390665
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
5
Som ny, men med notater

kr. 125

Om barnet: oppdragelse, opplæring og omsorg gjennom historien

Forfattere:
Thuen, Harald
Utgitt:
2008
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279352501
ISBN-10:
8279352503
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
5
Som ny, men med notater

kr. 90

Hva er sosialantropologi

Forfattere:
Eriksen, Thomas Hylland
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215004952
ISBN-10:
8215004954
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
5
Som ny, men med notater

kr. 50

Informasjonskompetanse: håndbok i kildebruk og referanseteknikker

Forfattere:
Bårnes, Vibeke Bårdsdatter; Løkse, Mariann
Utgitt:
2015 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202494681
ISBN-10:
8202494680
Studiested:
HiVolda (Høgskulen i Volda)
5
Som ny, men med notater

kr. 70