Annonsene til Bernard

Studiested

UiO (Universitetet i Oslo)

Del på Facebook

Kontakt

92633206

Send e-post

Sosiologiens nøkkelbegreper og deres opprinnelse

Forfattere:
Østerberg, Dag
Utgitt:
2012 (7. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202378530
ISBN-10:
8202378532
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
2
Godt brukt

kr. 50

Mennesker og samfunn: innføring i sosiologisk forståelse

Forfattere:
Schiefloe, Per Morten
Utgitt:
2011 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245002829
ISBN-10:
8245002828
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
4
Noe slitt

kr. 50

Introduksjon til samfunnsvitenskapene: Bd. 1

Forfattere:
Utgitt:
cop. 2011 ([2. utg.])
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018423
ISBN-10:
8215018424
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Introduksjon til samfunnsvitenskapene: Bd. 2

Forfattere:
Utgitt:
cop. 2011 ([2. utg.])
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018430
ISBN-10:
8215018432
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Menneske, natur og samfunn: lærebok i filosofi

Forfattere:
Anfinsen, Roar N.; Christensen, Erik
Utgitt:
cop. 2013
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215021874
ISBN-10:
8215021875
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Historie, forståelse og fortolkning: innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter

Forfattere:
Krogh, Thomas; Theil, Rolf; Iversen, Irene; Reinton, Ragnhild Evang; Egeland, Trond
Utgitt:
2003 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205316287
ISBN-10:
8205316287
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd

Forfattere:
Weber, Max; Dahl, Sverre
Utgitt:
1995
Forlag:
Pax
ISBN-13:
9788253017372
ISBN-10:
8253017375
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 100

Velferdsstatens familier: nye sosiologiske perspektiver

Forfattere:
Ellingsæter, Anne Lise; Widerberg, Karin
Utgitt:
2012
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205425002
ISBN-10:
8205425000
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 180

Moderne sosiologisk teori

Forfattere:
Aakvaag, Gunnar C.
Utgitt:
2008
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279352198
ISBN-10:
8279352198
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Deltagende observasjon

Forfattere:
Fangen, Katrine
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245010015
ISBN-10:
8245010014
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 130

Mange ulike metoder

Forfattere:
Fangen, Katrine; Sellerberg, Ann-Mari
Utgitt:
2011
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205413917
ISBN-10:
8205413916
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 200

Det Norske samfunn

Forfattere:
Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise
Utgitt:
cop. 2010 (6. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390867
ISBN-10:
820539086X
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 170

Merkesteiner i norsk sosiologi

Forfattere:
Pedersen, Willy; Næss, Hans Erik
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215020662
ISBN-10:
8215020666
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 100

Histoire de la France: des origines à nos jours

Forfattere:
Duby, Georges
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Larousse
ISBN-13:
9782035861047
ISBN-10:
2035861047
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 100

L'étranger

Forfattere:
Camus, Albert
Utgitt:
cop. 1957
Forlag:
Gallimard
ISBN-13:
9782070360024
ISBN-10:
2070360024
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 70

Fransk grammatikk: Arbeidsbok til fransk grammatikk

Forfattere:
Ronsjö, Einar
Utgitt:
1995 (Rev. utg.)
Forlag:
Gyldendal
ISBN-13:
9788205224100
ISBN-10:
8205224102
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 50

Phonologie et phonétique du français

Forfattere:
Girard, Francine; Lyche, Chantal
Utgitt:
2005 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215008202
ISBN-10:
8215008208
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 100