Annonsene til Jeanette

Studiested

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Del på Facebook

Kontakt

Send e-post

Helsefremmende sykepleie: i teori og praksis

Forfattere:
Larsen, Torill; Gammersvik, Åse
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245011395
ISBN-10:
8245011398
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Noen markeringer, godt lesbart.

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Sykepleiepedagogisk praksis: pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer

Forfattere:
Brataas, Hildfrid Vikkelsmo
Utgitt:
2011
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205399990
ISBN-10:
8205399999
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Noen markeringer under 1 kapittel, deretter svært få markeringer ut boken.

3
Noe slitt med notater

kr. 250

Mikrober, helse og sykdom

Forfattere:
Steen, Merete; Degré, Miklos; Maizels, Deborah
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205323674
ISBN-10:
8205323674
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Kun noen få markeringer.

5
Som ny, men med notater

kr. 400

Praktisk psykiatri

Forfattere:
Dahl, Alv A.; Aarre, Trond F.
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245011722
ISBN-10:
824501172X
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Svært få notater. Fremstår nærmest som ny.

5
Som ny, men med notater

kr. 400

Juss for helse- og sosialarbeidere

Forfattere:
Ohnstad, Bente
Utgitt:
2013 (5. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245013979
ISBN-10:
8245013978
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Svært få markeringer.

5
Som ny, men med notater

kr. 400

Innføring i helse- og sosialpolitikk

Forfattere:
Halvorsen, Knut; Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar
Utgitt:
cop. 2013 (5. utg)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215021966
ISBN-10:
8215021964
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
6
Som ny

kr. 250

Etikk i sykepleien

Forfattere:
Brinchmann, Berit Støre
Utgitt:
2012 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205430402
ISBN-10:
8205430403
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
3
Noe slitt med notater

kr. 200

Riktig kildebruk: kunsten å referere og sitere

Forfattere:
Erikson, Martin G.; Gröhn, Heikki
Utgitt:
2010
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205398603
ISBN-10:
8205398607
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
6
Som ny

kr. 100

Forflytningskunnskap: aktivisering, hjelp og trening ved forflytning

Forfattere:
Lunde, Per Halvor
Utgitt:
2011 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205411029
ISBN-10:
8205411026
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
6
Som ny

kr. 250

Geriatri: en medisinsk lærebok

Forfattere:
Wyller, Torgeir Bruun
Utgitt:
2015 (2. utg)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205484610
ISBN-10:
8205484619
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
6
Som ny

kr. 600

Menneskets dimensjoner: lærebok i psykologi

Forfattere:
Helgesen, Leif A.
Utgitt:
2011 (2. utg.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276349443
ISBN-10:
8276349447
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

få markeringer.

5
Som ny, men med notater

kr. 300

Sykepleiens grunnlag: historie, fag og etikk

Forfattere:
Nortvedt, Per
Utgitt:
cop. 2008 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012155
ISBN-10:
8215012159
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

En del markeringer, men lesbar.

1
Godt brukt med notater

kr. 75

Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten

Forfattere:
Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Kari; Ranhoff, Anette Hylen
Utgitt:
2008
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205357761
ISBN-10:
8205357765
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
3
Noe slitt med notater

kr. 450

Kroppens funksjon og oppbygning

Forfattere:
Nicolaysen, Gunnar; Holck, Per; Berg, Ansgar; Maizels, Deborah; Wilson, Philip
Utgitt:
2014 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal
ISBN-13:
9788205472297
ISBN-10:
8205472297
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
5
Som ny, men med notater

kr. 450

Sosiologi i sykepleie og helsearbeid

Forfattere:
Ingstad, Kari
Utgitt:
2013
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205443525
ISBN-10:
8205443521
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
6
Som ny

kr. 200

Mellom mennesker og samfunn: sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene

Forfattere:
Thorbjørnsrud, Berit; Norvoll, Reidun; Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205388239
ISBN-10:
8205388237
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sykepleie og psykisk helse

Forfattere:
Hummelvoll, Jan Kåre; Dahl, Tor Erling
Utgitt:
2012 (7. utg)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205420311
ISBN-10:
8205420319
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
5
Som ny, men med notater

kr. 350

Praktisk medikamentregning: dose, styrke, mengde

Forfattere:
Olsen, Lars André
Utgitt:
2014 (4. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202441616
ISBN-10:
8202441617
Studiested:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
6
Som ny

kr. 200