Annonsene til Marit

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

41174715

Send e-post

Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2005 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215007373
ISBN-10:
8215007376
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Livet i skolen: grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: 1

Forfattere:
Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Helland, Turid; Nordahl, Thomas
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245008456
ISBN-10:
8245008451
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Lærerens verden: innføring i generell didaktikk

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2006 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215008745
ISBN-10:
8215008747
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Lærerarbeid for elevenes læring 5-10

Forfattere:
Postholm, May Britt
Utgitt:
2011
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276348859
ISBN-10:
8276348858
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter: en praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse

Forfattere:
Bergkastet, Inger; Dahl, Lasse; Hansen, Kjetil Andreas
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012131
ISBN-10:
8215012132
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

I veiledningens landskap: innføring i veiledning og rådgivning

Forfattere:
Skagen, Kaare
Utgitt:
2004
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276345100
ISBN-10:
8276345107
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Kan læring planlegges?: arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor

Forfattere:
Engelsen, Britt Ulstrup
Utgitt:
2012 (6. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205422773
ISBN-10:
820542277X
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Lesedidaktikk: etter den første leseopplæringen

Forfattere:
Roe, Astrid
Utgitt:
cop. 2011 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018577
ISBN-10:
8215018572
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Læreren med forskerblikk: innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter

Forfattere:
Postholm, May Britt; Jacobsen, Dag Ingvar
Utgitt:
2011
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276347616
ISBN-10:
8276347614
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150