Annonsene til Maren

Studiested

DHS (Diakonhjemmet Høgskole)

Del på Facebook

Kontakt

92089743

Send e-post

Samfunnsarbeid: mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid

Forfattere:
Hutchinson, Gunn Strand
Utgitt:
2010 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205398856
ISBN-10:
8205398852
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Fattigdommens dynamikk: perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet

Forfattere:
Harsløf, Ivan; Seim, Sissel
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215013442
ISBN-10:
8215013449
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Hva er sosialt arbeid

Forfattere:
Levin, Irene
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215005980
ISBN-10:
8215005985
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50

Understanding classical sociology: Marx, Weber, Durkheim

Forfattere:
Hughes, John A.; Martin, Peter J.; Sharrock, W. W.
Utgitt:
cop. 2003 (2nd ed.)
Forlag:
Sage
ISBN-13:
9780761954668
ISBN-10:
076195466X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Dobbelt opp: om psykiske lidelser og rusmisbruk

Forfattere:
Evjen, Reidunn; Øiern, Tone; Kielland, Knut Boe
Utgitt:
cop. 2012 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215017396
ISBN-10:
8215017398
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 150

Kommunikasjon i praksis: relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid

Forfattere:
Eide, Tom; Eide, Hilde
Utgitt:
2004
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205301849
ISBN-10:
8205301840
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Kunsten å hjelpe: [B. 1]: Individer og familier

Forfattere:
Shulman, Lawrence; Begg, Ingvild Sigstad; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Thorbjørnsen, Kari Marie
Utgitt:
2003
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205302587
ISBN-10:
8205302588
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Velferdsrett I: grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak
Utgitt:
2012 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205430365
ISBN-10:
8205430365
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Velferdsrett II: barnevern- og sosialrett

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak; Collin-Hansen, Ragnhild
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205424265
ISBN-10:
8205424268
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 100

Sveket: I: Barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner

Forfattere:
Killén, Kari
Utgitt:
2009 (4. rev. utg.)
Forlag:
Kommuneforlaget
ISBN-13:
9788244612937
ISBN-10:
8244612932
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 250

Diakoni: en kritisk lesebok

Forfattere:
Jordheim, Kari; Korslien, Kari Karsrud; Johannessen, Kai Ingolf
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Tapir akademisk forl.
ISBN-13:
9788251924689
ISBN-10:
8251924685
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 300

Brukermedvirkning i barnevernet

Forfattere:
Slettebø, Tor; Seim, Sissel
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215008073
ISBN-10:
8215008070
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 250

Psykologi og psykiske lidelser

Forfattere:
Håkonsen, Kjell Magne
Utgitt:
2014 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205448544
ISBN-10:
820544854X
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
5
Som ny, men med notater

kr. 300

Integrert behandling: av rusproblemer og psyksike [psykiske] lidelser

Forfattere:
Mueser, Kim T.; Linderoth, Lars; Andersen, Tone M.
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007861
ISBN-10:
8215007864
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 300

Rus: bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie

Forfattere:
Fekjær, Hans Olav
Utgitt:
2009 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390683
ISBN-10:
8205390681
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 200

MI - motiverende samtaler: en praktisk håndbok for sosialt arbeid : med eksempler fra NAV, rusfeltet, kriminalomsorgen og arbeid med ungdom

Forfattere:
Ivarsson, Barbro Holm; Ortiz, Liria; Wirbing, Peter; Aspelund, Ellen
Utgitt:
2015
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205480575
ISBN-10:
8205480575
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 150

Social work practice: a generalist approach

Forfattere:
Johnson, Louise C.; Yanca, Stephen J.
Utgitt:
2010 (10th ed.)
Forlag:
Pearson
ISBN-13:
9780205755165
ISBN-10:
020575516X
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 250

Velferdsstatens familier: nye sosiologiske perspektiver

Forfattere:
Ellingsæter, Anne Lise; Widerberg, Karin
Utgitt:
2012
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205425002
ISBN-10:
8205425000
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 200

Innføring i helse- og sosialpolitikk

Forfattere:
Halvorsen, Knut; Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar
Utgitt:
cop. 2013 (5. utg)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215021966
ISBN-10:
8215021964
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
5
Som ny, men med notater

kr. 180

Åndelighet - mening og tro: utfordringer i profesjonell praksis

Forfattere:
Nordhelle, Grethe; Danbolt, Torill Førsund
Utgitt:
2012
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205423909
ISBN-10:
8205423903
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 150

Nærhet og distanse: grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker

Forfattere:
Henriksen, Jan-Olav; Vetlesen, Arne Johan
Utgitt:
2006 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205355545
ISBN-10:
8205355541
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 200

Språklig samhandling: innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse

Forfattere:
Svennevig, Jan
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Landslaget for norskundervisning; Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202296889
ISBN-10:
8202296889
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 200

Miljøterapiboken: mentalisering som holdning og handling

Forfattere:
Skårderud, Finn; Sommerfeldt, Bente
Utgitt:
2013
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205418202
ISBN-10:
8205418209
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 250

Dokument i klientarbeid: journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid

Forfattere:
Askeland, Gurid Aga; Molven, Olav
Utgitt:
2010 (6. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205398917
ISBN-10:
8205398917
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 200

Konflikt og konfliktforståelse: for helse- og sosialarbeidere

Forfattere:
Ekeland, Tor-Johan
Utgitt:
2014 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205471986
ISBN-10:
8205471983
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 150

Mekling: [1]: Konfliktforståelse og konflikthåndtering

Forfattere:
Nordhelle, Grethe
Utgitt:
2006
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205331716
ISBN-10:
8205331715
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere

Forfattere:
Heap, Ken
Utgitt:
2005 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205328136
ISBN-10:
8205328137
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
4
Noe slitt

kr. 100

Psykiatriboken: sinn - kropp - samfunn

Forfattere:
Skårderud, Finn; Stänicke, Erik; Haugsgjerd, Svein; Maizels, Deborah; Engell, Susanne
Utgitt:
2010
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205380271
ISBN-10:
8205380279
Studiested:
DHS (Diakonhjemmet Høgskole)
6
Som ny

kr. 300