Annonsene til Samia

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

45686012

Send e-post

Text analysis for the social sciences: methods for drawing statistical inferences from texts and transcripts

Forfattere:
Roberts, Carl W.
Utgitt:
cop. 1997
Forlag:
Erlbaum
ISBN-13:
9780805817348
ISBN-10:
0805817344
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

What is this thing called science?

Forfattere:
Chalmers, A.F.
Utgitt:
1999 (3rd ed.)
Forlag:
Open University Press
ISBN-13:
9780335201099
ISBN-10:
0335201091
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 75

Writing ethnographic fieldnotes

Forfattere:
Emerson, Robert M.; Fretz, Rachel I.; Shaw, Linda L.
Utgitt:
1995
Forlag:
University of Chicago Press
ISBN-13:
9780226206813
ISBN-10:
0226206815
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Comparative education: the dialectic of the global and the local

Forfattere:
Arnove, Robert F.; Torres, Carlos Alberto
Utgitt:
cop. 2003 (2nd ed.)
Forlag:
Rowman & Littlefield
ISBN-13:
9780742523814
ISBN-10:
0742523810
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Research project preparation within education and special needs education: introduction to theory of science, project planning and research plans

Forfattere:
Johnsen, Berit H.
Utgitt:
2013
Forlag:
Cappelen Damm
ISBN-13:
9788276349771
ISBN-10:
8276349773
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the social sciences

Forfattere:
Seidman, I. E.
Utgitt:
cop. 2006 (3rd ed.)
Forlag:
Teachers College press
ISBN-13:
9780807746660
ISBN-10:
0807746665
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Qualitative research & evaluation methods

Forfattere:
Patton, Michael Quinn
Utgitt:
cop. 2002 (3rd ed.)
Forlag:
Sage Publications
ISBN-13:
9780761919711
ISBN-10:
0761919716
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Social research methods

Forfattere:
Bryman, Alan
Utgitt:
2004 (2nd ed.)
Forlag:
Oxford University Press
ISBN-13:
9780199264469
ISBN-10:
0199264465
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 100

An introduction to qualitative research

Forfattere:
Flick, Uwe
Utgitt:
2002 (2nd ed.)
Forlag:
Sage
ISBN-13:
9780761974352
ISBN-10:
0761974350
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Measurement, design, and analysis: an integrated approach

Forfattere:
Pedhazur, Elazar J.; Schmelkin, Liora Pedhazur
Utgitt:
1991
Forlag:
Lawrence Erlbaum Associates
ISBN-13:
9780805810639
ISBN-10:
089859555X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Spesialpedagogikk

Forfattere:
Befring, Edvard; Tangen, Reidun
Utgitt:
2004 (3. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202231767
ISBN-10:
8202231760
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 100

Glemte sammenhenger: om kultur og oppdragelse

Forfattere:
Mollenhauer, Klaus; Wivestad, Stein
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Pensumtjeneste
ISBN-13:
9788213024723
ISBN-10:
8213024729
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Pedagogikk: mangfold og muligheter

Forfattere:
Arneberg, Per; Overland, Bjørn; Held, Finn; Olsen, Flemming; Held, Finn; Olsen, Flemming
Utgitt:
2003
Forlag:
Damm
ISBN-13:
9788250821651
ISBN-10:
8250821653
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 100

Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
1998 (3. utg.)
Forlag:
Tano Aschehoug
ISBN-13:
9788251837835
ISBN-10:
8251837839
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

How people learn: brain, mind, experience, and school

Forfattere:
Bransford, John D.
Utgitt:
cop. 2000 (Exp. ed.)
Forlag:
National Academy Press
ISBN-13:
9780309070362
ISBN-10:
0309070368
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Læring: i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv

Forfattere:
Bråten, Ivar
Utgitt:
cop. 2002
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202218171
ISBN-10:
8202218179
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 100

Opplæringsteori og læreplanforståelse: en lærebok med vekt på Kunnskapsløftet, Rammeplan for barnehager og aktuelle kunnskaper for pedagoger

Forfattere:
Øzerk, Kamil
Utgitt:
2006 (Rev. utg.)
Forlag:
Oplandske bokforl.
ISBN-13:
9788275181389
ISBN-10:
8275181380
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 100

Om utdanning: klassiske tekster

Forfattere:
Dale, Erling Lars
Utgitt:
2001
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205299115
ISBN-10:
8205299110
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 100

Pedagogy of the oppressed

Forfattere:
Freire, Paulo
Utgitt:
1996 (New rev. ed.)
Forlag:
Penguin
ISBN-13:
9780140254037
ISBN-10:
014025403X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50

Spesialpedagogikk: en innføring

Forfattere:
Skogen, Kjell
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007250
ISBN-10:
8215007252
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Norsk utdanningshistorie: en innføring med fokus på grunnskolens utvikling

Forfattere:
Tønnessen, Liv Kari Bondevik
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245001334
ISBN-10:
8245001333
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole

Forfattere:
Rienecker, Lotte; Strømsnes, Hilde; Kock, Christian; Hegelund, Signe; Hedelund, Lis; Stray Jørgensen, Peter
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245004526
ISBN-10:
8245004529
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Mental vekst: et positivt tankemønster - den nye psykologien for å lykkes

Forfattere:
Dweck, Carol S.; Poulsson, Poul Henrik
Utgitt:
2007
Forlag:
Damm
ISBN-13:
9788204118691
ISBN-10:
8204118694
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Drøft: lærebok i oppgaveskriving

Forfattere:
Førland, Tor Egil; Henriksen, Jan O.
Utgitt:
1996
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241706295
ISBN-10:
8241706294
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100