Annonsene til Ingrid

Studiested

UiS (Universitetet i Stavanger)

Del på Facebook

Kontakt

92831166

Send e-post

Velferdsrett II: barnevern- og sosialrett

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak; Collin-Hansen, Ragnhild
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205424265
ISBN-10:
8205424268
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Markert med grønn penn i kapittel 8. Ellers understreket med blyant i noen kapitler.

5
Som ny, men med notater

kr. 125

Velferdsrett I: grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak
Utgitt:
2012 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205430365
ISBN-10:
8205430365
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Noen notater. Markert litt med gul markeringspenn, men for det meste understreket med blyant

3
Noe slitt med notater

kr. 125

Klinisk barnepsykologi: utvikling på avveier

Forfattere:
Broberg, Anders; Almqvist, Kjerstin; Tjus, Tomas; Strømsnes, Hilde
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245003055
ISBN-10:
8245003050
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Markert med markeringspenner

3
Noe slitt med notater

kr. 200

Helsehjelp til personer med rusproblemer

Forfattere:
Biong, Stian; Ytrehus, Siri
Utgitt:
2012
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279501602
ISBN-10:
8279501606
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Markert med markeringspeyn.

3
Noe slitt med notater

kr. 150

Søkelys på organisasjon og ledelse: innføring for helse- og sosialsektor

Forfattere:
Flermoen, Solveig
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276747478
ISBN-10:
8276747477
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Understreket med blyant

3
Noe slitt med notater

kr. 120

Profesjonell utvikling og faglig veiledning: et fellesfaglig perspektiv : helhetsperspektiv, relasjonskompetanse, refleksjon, mentalisering

Forfattere:
Killén, Kari
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205425156
ISBN-10:
8205425159
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 200

Forebygging og behandling av rusproblemer: en innføring

Forfattere:
Hole, Reidar
Utgitt:
cop. 2014
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215020785
ISBN-10:
821502078X
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Markert kun i kapittel 6

5
Som ny, men med notater

kr. 150

Det Magtfulde møde mellem system og klient

Forfattere:
Järvinen, Margaretha; Elm Larsen, Jørgen; Mortensen, Nils
Utgitt:
2002
Forlag:
Aarhus Universitetsforlag
ISBN-13:
9788779340336
ISBN-10:
8779340334
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 80

Norges lover: lovsamling for helse- og sosialsektoren ...: 2015-2016

Forfattere:
Utgitt:
2015 (25. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205481268
ISBN-10:
8205481261
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

Kjøper må se gjennom at innskrivinger er gjort korrekt

1
Godt brukt med notater

kr. 50

Den personlige samtalen: en introduksjon

Forfattere:
Damgaard, Irena; Nørrelykke, Helle; Vikesland, Gry
Utgitt:
2001
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276344141
ISBN-10:
8276344143
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)

markert med markeringspenn

1
Godt brukt med notater

kr. 80

Samfunnsarbeid: mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid

Forfattere:
Hutchinson, Gunn Strand
Utgitt:
2010 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205398856
ISBN-10:
8205398852
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 90

Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker

Forfattere:
Skau, Greta Marie
Utgitt:
2011 (4. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202350147
ISBN-10:
820235014X
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 130