Annonsene til Maria

Studiested

HiB (Høgskolen i Bergen)

Del på Facebook

Kontakt

96813344

Send e-post

Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier: utvalgte temaer

Forfattere:
Hutchinson, Gunn Strand
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215015248
ISBN-10:
8215015247
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
6
Som ny

kr. 150

En enklere metode: veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Forfattere:
Larsen, Ann Kristin
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245003666
ISBN-10:
8245003662
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
6
Som ny

kr. 150

Utvecklingspsykologi

Forfattere:
Havnesköld, Leif; Mothander, Pia Risholm
Utgitt:
2009 (3. uppl.)
Forlag:
Liber
ISBN-13:
9789147093380
ISBN-10:
9147093382
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

3 rader med notater, Annars helt ny

6
Som ny

kr. 300

Barne- og ungdomspsykologi

Forfattere:
Evenshaug, Oddbjørn; Hallen, Dag
Utgitt:
2000 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788241710988
ISBN-10:
8241710984
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Livet i skolen: grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: 1: Undervisning og læring

Forfattere:
Manger, Terje
Utgitt:
cop. 2013 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245013917
ISBN-10:
8245013919
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
6
Som ny

kr. 250

Livet i skolen: grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: 2: Lærerprofesjonalitet

Forfattere:
Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Manger, Terje
Utgitt:
cop. 2013 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245013931
ISBN-10:
8245013935
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
6
Som ny

kr. 250

Kommunikasjon med uvanlige barn

Forfattere:
Lorentzen, Per
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215014586
ISBN-10:
8215014585
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
6
Som ny

kr. 150

Frihet att lära: om att själv få styra sitt sökande efter kunskap

Forfattere:
Rogers, Carl R.
Utgitt:
1976
Forlag:
Wahlström & Widstrand
ISBN-13:
9789146126638
ISBN-10:
9146126635
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
6
Som ny

kr. 100

Hva er pedagogikk

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215014906
ISBN-10:
8215014909
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
3
Noe slitt med notater

kr. 100

Fair play: - et dydsetisk perspektiv på idretten

Forfattere:
Sæle, Ove Ronny Olsen
Utgitt:
cop. 2013
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215022932
ISBN-10:
8215022936
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
6
Som ny

kr. 200

Pedagogiske grunntanker: i et dannelsesperspektiv

Forfattere:
Solerød, Erling
Utgitt:
cop. 2012 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215020532
ISBN-10:
8215020534
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
6
Som ny

kr. 250

Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2005 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215007373
ISBN-10:
8215007376
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
4
Noe slitt

kr. 200

Coaching: læring og udvikling

Forfattere:
Stelter, Reinhard
Utgitt:
2002
Forlag:
Psykologisk Forlag
ISBN-13:
9788777063237
ISBN-10:
8777063236
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)

HELT ny

6
Som ny

kr. 200

Inkluderende kroppsøving

Forfattere:
Standal, Øyvind Førland; Rugseth, Gro
Utgitt:
2015
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202470647
ISBN-10:
8202470641
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
6
Som ny

kr. 150

Motor learning and performance: a situation-based learning approach

Forfattere:
Schmidt, Richard A.; Wrisberg, Craig A.
Utgitt:
cop. 2008 (4th ed.)
Forlag:
Human Kinetics
ISBN-13:
9780736069649
ISBN-10:
073606964X
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
6
Som ny

kr. 350