Annonsene til Rhonda

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

97088006

Send e-post

Veiledning og praktisk yrkesteori

Forfattere:
Lauvås, Per; Handal, Gunnar; Ytreland, Arvid
Utgitt:
cop. 2000 ([Rev. utg.])
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202198800
ISBN-10:
8202198801
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 100

Læreren som forsker: innføring i forskningsarbeid i skolen

Forfattere:
Brekke, Mary; Tiller, Tom
Utgitt:
cop. 2013
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215021133
ISBN-10:
8215021131
Studiested:
Ukjent

Få notater!

5
Som ny, men med notater

kr. 150

Hvordan lykkes med metode og statistikk i samfunnsfag?: en hjelpebok med løsninger av eksamensoppgaver

Forfattere:
Øhrn, Karl Georg
Utgitt:
cop. 2005 ([Rev. utg.])
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215008004
ISBN-10:
8215008003
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 75

Skapte virkeligheter: kvalitativt orientert metode

Forfattere:
Aase, Tor Halfdan; Fossåskaret, Erik
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215011264
ISBN-10:
8215011268
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 50

Forskingsmetode med etikk og statistikk

Forfattere:
Befring, Edvard
Utgitt:
cop. 2007 (2. utg.)
Forlag:
Samlaget
ISBN-13:
9788252170146
ISBN-10:
8252170145
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 125

Å utvikle en lærende skole: aksjonsforskning og aksjonslæring i praksis

Forfattere:
Postholm, May Britt; Steen-Olsen, Tove
Utgitt:
2009
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276347876
ISBN-10:
8276347878
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 50

Læreren med forskerblikk: innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter

Forfattere:
Postholm, May Britt; Jacobsen, Dag Ingvar
Utgitt:
2011
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276347616
ISBN-10:
8276347614
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 100

Aksjonslæring - forskende partnerskap i skolen: motoren i det nye læringsløftet

Forfattere:
Tiller, Tom
Utgitt:
2006 (2. utg.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276346985
ISBN-10:
8276346987
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 175

Smart læring: hvordan IKT og sosiale medier endrer læring

Forfattere:
Krokan, Arne
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Fagbokforl. Vigmostad og Bjørke
ISBN-13:
9788245013559
ISBN-10:
8245013552
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 175

Synlig læring for lærere: maksimal effekt på læring

Forfattere:
Hattie, John; Goveia, Ingvill Christina
Utgitt:
2013
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202415181
ISBN-10:
8202415187
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Å dra i samme retning: et skolesystem som virker

Forfattere:
Fullan, Michael; Sandengen, Silje
Utgitt:
2014
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244621847
ISBN-10:
8244621842
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 70

Assessment for learning: putting it into practice

Forfattere:
Black, Paul
Utgitt:
2003
Forlag:
Open University Press
ISBN-13:
9780335212972
ISBN-10:
0335212972
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 135

Synlig læring: hvordan vi lærer

Forfattere:
Hattie, John; Goveia, Ingvill Christina; Yates, Gregory C.R.; Holth, Inger Johanne; Ogden, Terje
Utgitt:
2014
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202443078
ISBN-10:
8202443075
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Analyse i kvalitative studier: den skrivende forskeren

Forfattere:
Nilssen, Vivi Lisbeth
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215020471
ISBN-10:
821502047X
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 125

Digital praksis i skolen

Forfattere:
Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny; Keeping, David
Utgitt:
2014
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205458154
ISBN-10:
8205458154
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Kvalitativ metode: en innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier

Forfattere:
Postholm, May Britt
Utgitt:
cop. 2010 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215016948
ISBN-10:
8215016944
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 150

Tall kan temmes!: om å bruke og formidle statistikk

Forfattere:
Kristiansen, Jan Erik
Utgitt:
2007
Forlag:
IJ-forl.
ISBN-13:
9788271473075
ISBN-10:
8271473077
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 125

Statistik i ord

Forfattere:
Lund, Hans; Røgind, Henrik
Utgitt:
2004
Forlag:
Munksgaard
ISBN-13:
9788762803114
ISBN-10:
8762803115
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 125

Interpreting qualitative data: a guide to the principles of qualitative research

Forfattere:
Silverman, David
Utgitt:
2011 (4th ed.)
Forlag:
SAGE
ISBN-13:
9780857024206
ISBN-10:
0857024205
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 250

Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement

Forfattere:
Hattie, John
Utgitt:
2009
Forlag:
Routledge
ISBN-13:
9780415476171
ISBN-10:
0415476186
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 200

Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode

Forfattere:
Thagaard, Tove
Utgitt:
2013 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245014938
ISBN-10:
8245014931
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 150

Masteroppgaven: hvordan begynne - og fullføre

Forfattere:
Everett, E.L.; Furseth, Inger
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215006840
ISBN-10:
8215006841
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Læring i praksis: et sosiokulturelt perspektiv

Forfattere:
Säljö, Roger; Moen, Sigrid
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202199173
ISBN-10:
8202199174
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 150

Forskingsdesign og kvalitativ metode: ei innføring

Forfattere:
Krumsvik, Rune Johan
Utgitt:
cop. 2014
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245014600
ISBN-10:
8245014605
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 175

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

Forfattere:
Grimen, Harald
Utgitt:
2004 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215006895
ISBN-10:
8215006892
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 150

Tekstens autoritet: tekstanalyse og skriving i akademia

Forfattere:
Brodersen, Randi Benedikte; Bråten, Fredrik; Reiersgaard, Anders; Slethei, Kolbjørn; Ågotnes, Knut
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215011776
ISBN-10:
8215011772
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 125

Skoleutvikling og digitale medier: kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring

Forfattere:
Baltzersen, Rolf K.; Erstad, Ola; Hauge, Trond Eiliv
Utgitt:
2011
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205361157
ISBN-10:
8205361150
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Det kvalitative forskningsintervju

Forfattere:
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend; Anderssen, Tone Margaret; Rygge, Johan
Utgitt:
2015 (3. utg., 2. oppl.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205463547
ISBN-10:
8205463549
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 75