Annonsene til Lotte

Studiested

UiO (Universitetet i Oslo)

Del på Facebook

Kontakt

48093540

Send e-post

Veiledning: mer enn ord -

Forfattere:
Tveiten, Sidsel
Utgitt:
2013 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245014518
ISBN-10:
8245014516
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
1
Godt brukt med notater

kr. 250

Norsk utdanningshistorie: en innføring med fokus på grunnskolens utvikling

Forfattere:
Tønnessen, Liv Kari Bondevik
Utgitt:
cop. 2011 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245011999
ISBN-10:
8245011991
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Feltmetodikk

Forfattere:
Hammersley, Martyn; Atkinson, Paul
Utgitt:
cop. 1996 (2. utg.)
Forlag:
Ad Notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241706363
ISBN-10:
8241706367
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 260

Barne- og ungdomspsykologi

Forfattere:
Evenshaug, Oddbjørn; Hallen, Dag
Utgitt:
2000 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788241710988
ISBN-10:
8241710984
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 270

Risiko og marginalisering: norske barns levekår i kunnskapssamfunnet

Forfattere:
Frønes, Ivar; Strømme, Halvor
Utgitt:
2014 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205464308
ISBN-10:
8205464308
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 130

Barns livsverden: sosiokulturelle rammer for barns utvikling

Forfattere:
Hundeide, Karsten
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202217884
ISBN-10:
8202217881
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Møter mellom mennesker: innføring i interkulturell kommunikasjon

Forfattere:
Dahl, Øyvind; Dybvig, Per; Keeping, David
Utgitt:
2013 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal Akademisk
ISBN-13:
9788205446847
ISBN-10:
8205446849
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 180

Hvordan kan du vite om noe er sant?: veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter, ledere, konsulenter og journalister

Forfattere:
Grenness, Tor
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202232689
ISBN-10:
8202232686
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 100

Helping children with selective mutism and their parents: a guide for school-based professionals

Forfattere:
Kearney, Christopher A.
Utgitt:
2010
Forlag:
Oxford University Press
ISBN-13:
9780195394542
ISBN-10:
0195394542
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Tackling selective mutism: a guide for professionals and parents

Forfattere:
Smith, Benita Rae; Sluckin, Alice
Utgitt:
2015
Forlag:
Jessica Kingsley Publishers
ISBN-13:
9781849053938
ISBN-10:
1849053936
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Masteroppgaven: hvordan begynne - og fullføre

Forfattere:
Everett, E.L.; Furseth, Inger
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215006840
ISBN-10:
8215006841
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 70

Metode og dataanalyse: beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP

Forfattere:
Gripsrud, Geir; Silkoset, Ragnhild; Olsson, Ulf Henning
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276348644
ISBN-10:
8276348645
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 120

Den felleskulturelle skolen

Forfattere:
Hauge, An-Magritt
Utgitt:
cop. 2014 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215023168
ISBN-10:
8215023169
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 220

Kan læring planlegges?: arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor

Forfattere:
Engelsen, Britt Ulstrup
Utgitt:
2012 (6. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205422773
ISBN-10:
820542277X
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Hva kan jeg fortelle deg om selektiv mutisme?: en guide for venner, familie og fagpersoner

Forfattere:
Johnson, Maggie; Wintgens, Alison; Lundahl, Kathe; Gallow, Robyn
Utgitt:
2013
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244621571
ISBN-10:
8244621575
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 70

Skjulte ressurser: om veiledning i grupper

Forfattere:
Bang, Susanne; Heap, Ken; Nickelsen, Grete
Utgitt:
1999
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200451174
ISBN-10:
8200451178
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 140

Rådgivning: tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis

Forfattere:
Johannessen, Eva; Kokkersvold, Erling; Vedeler, Liv
Utgitt:
cop. 2010 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205400566
ISBN-10:
8205400563
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 200

Didaktisk arbeid

Forfattere:
Lyngsnes, Kitt Margaret; Rismark, Marit
Utgitt:
2007 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal
ISBN-13:
9788205371620
ISBN-10:
8205371628
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 120

Læring gjennom stimulerende samspill: veiledning, vurdering og ledelse

Forfattere:
Halland, Geir
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245002133
ISBN-10:
8245002135
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 200

Utdanning og sosial utjevning: om tilpassing, seleksjon og reproduksjon

Forfattere:
Kristiansen, Andrew
Utgitt:
2012
Forlag:
Unipub
ISBN-13:
9788274775510
ISBN-10:
8274775511
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 100

Modernitetens konsekvenser

Forfattere:
Giddens, Anthony; Eriksen, Are
Utgitt:
1997
Forlag:
Pax
ISBN-13:
9788253019208
ISBN-10:
8253019203
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 60

Ungdom på ville veier: skoleerfaringer og kriminalitet

Forfattere:
Damsgaard, Hilde Larsen; Kokkersvold, Erling
Utgitt:
2011
Forlag:
Unipub
ISBN-13:
9788274775176
ISBN-10:
8274775171
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 130

A sociology of educating

Forfattere:
Meighan, Roland; Harber, Clive; Siraj-Blatchford, Iram; Barton, Len; Walker, Stephen
Utgitt:
2007 (5th ed.)
Forlag:
Continuum
ISBN-13:
9780826481290
ISBN-10:
0826481299
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Opplæringsteori og læreplanforståelse: en lærebok med vekt på Kunnskapsløftet, Rammeplan for barnehager og aktuelle kunnskaper for pedagoger

Forfattere:
Øzerk, Kamil
Utgitt:
2006 (Rev. utg.)
Forlag:
Oplandske bokforl.
ISBN-13:
9788275181389
ISBN-10:
8275181380
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 170

Sosialpedagogisk perspektiv på individ og fellesskap

Forfattere:
Mathiesen, Roger
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215013176
ISBN-10:
8215013171
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 130

Kommunikasjon med uvanlige barn: en dialogisk tilnærming

Forfattere:
Lorentzen, Per
Utgitt:
cop. 2013 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215022567
ISBN-10:
8215022561
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter: en praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse

Forfattere:
Bergkastet, Inger; Dahl, Lasse; Hansen, Kjetil Andreas
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012131
ISBN-10:
8215012132
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 110

Kommunikasjon og samspill: fra fødsel til alderdom

Forfattere:
Bråten, Stein
Utgitt:
cop. 2004 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215005171
ISBN-10:
8215005179
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 170

Den felleskulturelle skolen

Forfattere:
Hauge, An-Magritt
Utgitt:
cop. 2007 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215008370
ISBN-10:
8215008372
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 85

Kan læring planlegges? arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor

Forfattere:
Engelsen, Britt Ulstrup
Utgitt:
2006 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205355965
ISBN-10:
8205355967
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 115

Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2005 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215007373
ISBN-10:
8215007376
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 100

Om barnet: oppdragelse, opplæring og omsorg gjennom historien

Forfattere:
Thuen, Harald
Utgitt:
2008
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279352501
ISBN-10:
8279352503
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 120

Familiepedagogikk: oppdragelsens hva, hvordan og hvorfor

Forfattere:
Evenshaug, Oddbjørn; Hallen, Dag
Utgitt:
1997
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241707063
ISBN-10:
8241707061
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 140

Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer: mellom ideologi og virkelighet

Forfattere:
Hausstätter, Rune Sarromaa
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245005363
ISBN-10:
8245005363
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Påvirkning og kontroll: om hvordan vi former hverandre

Forfattere:
Bø, Inge
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245000955
ISBN-10:
8245000957
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 180

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge

Forfattere:
Ogden, Terje
Utgitt:
2015
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205480858
ISBN-10:
8205480850
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 260

Med språklige minoriteter i klassen: språklige og faglige utfordringer

Forfattere:
Selj, Elisabeth; Ryen, Else
Utgitt:
2008 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202277079
ISBN-10:
8202277078
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 220

Det flerspråklige mennesket: en grunnbok om skriftspråklæring

Forfattere:
Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning; Strömqvist, Sven
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245005967
ISBN-10:
8245005967
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
1
Godt brukt med notater

kr. 200

Fra boller til burritos: kokebok

Forfattere:
Amland, Anne Gaarder; Alfsen, Per; Börjesson, Alf
Utgitt:
2000 (3. opplag)
Forlag:
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet
ISBN-13:
9788200423997
ISBN-10:
8200423999
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 50

Elev og menneske: psykisk helse i skolen

Forfattere:
Berg, Nina B.J.
Utgitt:
2005
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205342385
ISBN-10:
8205342385
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 180

Barn og ungdommer med Asperger-syndrom: B. 2: Perspektiver på språk, kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning

Forfattere:
Tetzchner, Stephen von
Utgitt:
2007
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205337602
ISBN-10:
8205337608
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 220

Flere språk - flere muligheter: flerspråklighet, tilpasset opplæring og spesialpedagogisk metodikk

Forfattere:
Egeberg, Espen
Utgitt:
2012
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202349486
ISBN-10:
8202349486
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 220

Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge

Forfattere:
Eriksen, Thomas Hylland; Sajjad, Torunn Arntsen
Utgitt:
2011 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205412231
ISBN-10:
8205412235
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 115

Krisepedagogikk: hjelp til barn og ungdom i krise

Forfattere:
Raundalen, Magne; Schultz, Jon-Håkon
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215009131
ISBN-10:
8215009131
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
4
Noe slitt

kr. 170

Opplæring i matematikk

Forfattere:
Holm, Marit
Utgitt:
2012 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202378851
ISBN-10:
8202378850
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn

Forfattere:
Sand, Therese; Bøyesen, Liv
Utgitt:
2008 (2. utg. [ny, revider)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202281243
ISBN-10:
8202281245
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 180

Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer: transkulturell forståelse, veiledning og behandling

Forfattere:
Jávo, Cecilie
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215016160
ISBN-10:
8215016162
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 200

Barndommen varer i generasjoner: forebygging er alles ansvar

Forfattere:
Killén, Kari
Utgitt:
2013 (3. utg.)
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244621427
ISBN-10:
8244621427
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 200