Annonsene til Karen

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

90624551

Send e-post

Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer

Forfattere:
Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders
Utgitt:
2011 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245009804
ISBN-10:
8245009806
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Prosjektledelse: et organisasjonsperspektiv

Forfattere:
Andersen, Erling S.
Utgitt:
2005
Forlag:
NKI-forl.
ISBN-13:
9788256261291
ISBN-10:
8256261293
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Arbeid i team: læring og utvikling i team

Forfattere:
Levin, Morten; Rolfsen, Monica
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245002072
ISBN-10:
8245002070
Studiested:
Ukjent

Noe markert tekst i et kapittel

6
Som ny

kr. 100

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag

Forfattere:
Johannessen, Asbjørn; Christoffersen, Line; Tufte, Per Arne
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279353195
ISBN-10:
8279353194
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Organisasjonsteori for offentlig sektor: instrument, kultur, myte

Forfattere:
Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell Arne
Utgitt:
cop. 2009 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215014548
ISBN-10:
8215014542
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Demokrati i arbeidslivet: den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn

Forfattere:
Levin, Morten
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245010824
ISBN-10:
8245010820
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Målrettet prosjektstyring

Forfattere:
Andersen, Erling S.; Grude, Kristoffer V.; Haug, Tor
Utgitt:
2009 (6. utg.)
Forlag:
NKI-forl.
ISBN-13:
9788256270958
ISBN-10:
8256270950
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Organisasjonsendringer og endringsledelse

Forfattere:
Jacobsen, Dag Ingvar
Utgitt:
2012 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245013320
ISBN-10:
8245013323
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150