Annonsene til Oda

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

97199183

Send e-post

-om å sette læring i system: om læring og kvalitet i skolen

Forfattere:
Jensen, Roald
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Oplandske bokforlag
ISBN-13:
9788275182034
ISBN-10:
8275182034
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Etikk - en praktisk vinkling: en verktøykasse med ni perspektiver

Forfattere:
Kversøy, Kjartan Skogly
Utgitt:
2013 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245014112
ISBN-10:
8245014117
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Krenkelse i skolen - mobbingens bakteppe

Forfattere:
Alberti-Espenes, Jostein
Utgitt:
2012
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205419049
ISBN-10:
8205419043
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Motivasjon og selvforståelse: hva ligger bak det vi gjør?

Forfattere:
Lillemyr, Ole Fredrik
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215010786
ISBN-10:
8215010784
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Arbeidskultur for bedre læring i alle skoler: hva er nødvendig lærerkapital?

Forfattere:
Hargreaves, Andy; Fullan, Michael; Sandengen, Silje
Utgitt:
2014
Forlag:
Kommuneforlaget
ISBN-13:
9788244622202
ISBN-10:
8244622202
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Lærere i skolen som organisasjon

Forfattere:
Jenssen, Eirik S.; Haug, Peder; Postholm, May Britt
Utgitt:
2012
Forlag:
Cappelen Damm høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276348835
ISBN-10:
8276348831
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Elever med lese- og skrivevansker: hva vet vi? Hva gjør vi?

Forfattere:
Lyster, Solveig-Alma Halaas
Utgitt:
2012
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202365158
ISBN-10:
8202365155
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Lærerarbeid for elevenes læring 5-10

Forfattere:
Postholm, May Britt
Utgitt:
2011
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276348859
ISBN-10:
8276348858
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Didaktisk arbeid

Forfattere:
Lyngsnes, Kitt Margaret; Rismark, Marit
Utgitt:
2007 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal
ISBN-13:
9788205371620
ISBN-10:
8205371628
Studiested:
Ukjent

Noen setninger i boken som er markert med pen

5
Som ny, men med notater

kr. 250

Den flerkulturelle skolen i bevegelse: teoretiske og praktiske perspektiver

Forfattere:
Spernes, Kari
Utgitt:
2012
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205422599
ISBN-10:
8205422591
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 150

Læreren i endring?: om nye forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet

Forfattere:
Mausethagen, Sølvi
Utgitt:
cop. 2015
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215024523
ISBN-10:
8215024521
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 150

Profesjonsetikk i skolen: læreres etiske ansvar

Forfattere:
Ohnstad, Frøydis Oma
Utgitt:
2015 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202470722
ISBN-10:
8202470722
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Det kvalitative forskningsintervju

Forfattere:
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend; Anderssen, Tone Margaret; Rygge, Johan
Utgitt:
2015 (3. utg., 2. oppl.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205463547
ISBN-10:
8205463549
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 300

Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle

Forfattere:
Buli-Holmberg, Jorun; Ekeberg, Torill Rønsen
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215013381
ISBN-10:
8215013384
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Tallteori

Forfattere:
Rinvold, Reinert A.
Utgitt:
2014 (3. utg.)
Forlag:
Caspar
ISBN-13:
9788290898651
ISBN-10:
8290898657
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 350

Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære

Forfattere:
Lysø, Knut Ole
Utgitt:
2014 (2. utg.)
Forlag:
Caspar forl.
ISBN-13:
9788290898644
ISBN-10:
8290898649
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole

Forfattere:
Grimenes, Arne Auen; Jerstad, Per; Sletbak, Bjørn
Utgitt:
2011
Forlag:
Cappelen Damm
ISBN-13:
9788202347338
ISBN-10:
8202347335
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 400

Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole: Oppgavesamling

Forfattere:
Grimenes, Arne Auen
Utgitt:
2012
Forlag:
Cappelen Damm
ISBN-13:
9788202352486
ISBN-10:
8202352487
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200