Annonsene til Susanna

Studiested

HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Del på Facebook

Kontakt

95720946

Send e-post

Over andres dørstokk: yrkesetikk i arbeid hjemme hos klienter og pasienter

Forfattere:
Lingås, Lars Gunnar
Utgitt:
2005 (3. utg.)
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244612173
ISBN-10:
8244612177
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
5
Som ny, men med notater

kr. 35

Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk

Forfattere:
Barikmo, Ingrid; Kokkersvold, Else; Askerøi, Else; Tolsby, June; Arntzen, Erik
Utgitt:
2010 (Rev. utg.)
Forlag:
Høgskolen i Akershus
ISBN-13:
9788248800354
ISBN-10:
8248800350
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 225

Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig og etisk perspektiv

Forfattere:
Torp, Tor Rynning; Horndalen, Bjørn
Utgitt:
2006
Forlag:
Høgskolen i Akershus
ISBN-13:
9788248800231
ISBN-10:
8248800237
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50

Epilepsi

Forfattere:
Nakken, Karl Otto; Nakken, Hallvard
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202326876
ISBN-10:
8202326877
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
5
Som ny, men med notater

kr. 230

Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere

Forfattere:
Repstad, Pål
Utgitt:
cop. 2004 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215003825
ISBN-10:
8215003826
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
5
Som ny, men med notater

kr. 120

Individuell plan: samspill og unoter

Forfattere:
Breimo, Janne Paulsen; Normann, Trine; Sandvin, Johans Tveit; Thommesen, Hanne
Utgitt:
2015
Forlag:
Gyldendal
ISBN-13:
9788205481701
ISBN-10:
8205481709
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 210

Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge

Forfattere:
Eriksen, Thomas Hylland; Sajjad, Torunn Arntsen
Utgitt:
2011 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205412231
ISBN-10:
8205412235
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 170

Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit; Vabo, Signy Irene
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205411043
ISBN-10:
8205411042
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Demens: fakta og utfordringer : en lærebok

Forfattere:
Engedal, Knut; Brækhus, Anne; Haugen, Per Kristian
Utgitt:
2009 (5. utg.)
Forlag:
Aldring og helse
ISBN-13:
9788280611208
ISBN-10:
8280611207
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 200

Opplæring av mennesker med forsinket utvikling: grunnleggende prinsipper

Forfattere:
Løvaas, Ole Ivar
Utgitt:
2003
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205304482
ISBN-10:
8205304483
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 270

Prosjektarbeid og konsekvensanalyser

Forfattere:
Jessen, Svein Arne
Utgitt:
cop. 2000 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788251840309
ISBN-10:
8251840309
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 260

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM

Forfattere:
Kuvaas, Bård
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Fagbokforlaget
ISBN-13:
9788245002768
ISBN-10:
8245002763
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 145

Juss for helse- og sosialarbeidere: en innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode

Forfattere:
Ohnstad, Bente
Utgitt:
2009 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245008135
ISBN-10:
8245008133
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 170

Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

Forfattere:
Tjade, Trygve; Revold, Ingse
Utgitt:
cop. 2008 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245007367
ISBN-10:
8245007366
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
5
Som ny, men med notater

kr. 135