Annonsene til Elise

Studiested

HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Del på Facebook

Kontakt

Send e-post

Allianser: verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og unge

Forfattere:
Tjersland, Odd Arne; Engen, Gunnar; Jansen, Ulf
Utgitt:
2013 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205455238
ISBN-10:
8205455236
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 200

Oppvekst med funksjonshemming: familie, livsløp og overganger

Forfattere:
Tøssebro, Jan; Wendelborg, Christian
Utgitt:
2014
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205458987
ISBN-10:
8205458987
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 200

Empowerment på dansk

Forfattere:
Lundemark Andersen, Maja; Brok, Pernille; Mathiasen, Henrik
Utgitt:
2000
Forlag:
Dafolo
ISBN-13:
9788773208755
ISBN-10:
8773208752
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 75

Motiverende intervju: samtaler om endring

Forfattere:
Barth, Tom; Børtveit, Tore; Prescott, Peter
Utgitt:
2013
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205424081
ISBN-10:
820542408X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Aldring og samfunn: innføring i sosialgerontologi

Forfattere:
Daatland, Svein Olav; Solem, Per Erik
Utgitt:
cop. 2011 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245010022
ISBN-10:
8245010022
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 200

Dobbelt opp: om psykiske lidelser og rusmisbruk

Forfattere:
Evjen, Reidunn; Øiern, Tone; Kielland, Knut Boe
Utgitt:
cop. 2012 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215017396
ISBN-10:
8215017398
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Praktisk barnevernarbeid

Forfattere:
Bunkholdt, Vigdis; Sandbæk, Mona
Utgitt:
2008 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205383456
ISBN-10:
8205383456
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 200

Innovationer i välfärden: möjligheter och begränsningar

Forfattere:
Rønning, Rolf; Wigelius, Emily; Fredholm, Elisabet
Utgitt:
2013
Forlag:
Liber
ISBN-13:
9789147096862
ISBN-10:
9147096861
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 130

Modeller i sosialt arbeid

Forfattere:
Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv
Utgitt:
cop. 2003 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215003795
ISBN-10:
8215003796
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 100

Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV

Forfattere:
Thune, Gro Hillestad; Stavrum, Ane
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279353355
ISBN-10:
8279353356
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 100

How to be a social worker: a critical guide for students

Forfattere:
Dunk-West, Priscilla
Utgitt:
2013
Forlag:
Palgrave Macmillan
ISBN-13:
9780230370166
ISBN-10:
0230370160
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 120

Sosialt perspektiv på bolig

Forfattere:
Dyb, Evelyn; Solheim, Liv Johanne; Ytrehus, Siri
Utgitt:
2004
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279350804
ISBN-10:
8279350802
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 120

Socialt arbejde i et globaliseret samfund: udfordringer til en profession

Forfattere:
Antczak, Helle; Johansen, Helle
Utgitt:
2007
Forlag:
Samfundslitteratur
ISBN-13:
9788759312667
ISBN-10:
8759312661
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 120

Sosialt arbeid: historie og bakgrunn

Forfattere:
Weihe, Hans-Jørgen Wallin
Utgitt:
2004
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205326002
ISBN-10:
8205326002
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 100

Empati og etikk

Forfattere:
Weihe, Hans-Jørgen Wallin
Utgitt:
2008
Forlag:
Abstrakt
ISBN-13:
9788279352389
ISBN-10:
8279352384
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 100

Fattigdom i Norge

Forfattere:
Claussen, Bjørgulf
Utgitt:
cop. 2014
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202445553
ISBN-10:
8202445558
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 100

Hva er sosialt arbeid

Forfattere:
Levin, Irene
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215005980
ISBN-10:
8215005985
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 50

Ulikhetens pris: hvorfor likere fordeling er bedre for alle

Forfattere:
Wilkinson, Richard; Poulsson, Poul Henrik; Pickett, Kate
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Res Publica
ISBN-13:
9788282260299
ISBN-10:
8282260290
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 60

Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid

Forfattere:
Skytte, Marianne; Kjærum, Henrik
Utgitt:
2008 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205383685
ISBN-10:
8205383685
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 200

Kunsten å hjelpe: [B. 1]: Individer og familier

Forfattere:
Shulman, Lawrence; Begg, Ingvild Sigstad; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Thorbjørnsen, Kari Marie
Utgitt:
2003
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205302587
ISBN-10:
8205302588
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 200

Mellom makt og hjelp: om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper

Forfattere:
Skau, Greta Marie
Utgitt:
cop. 2013 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215021980
ISBN-10:
8215021980
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
4
Noe slitt

kr. 150

Tverrprofesjonelt samarbeid: et samfunnsoppdrag

Forfattere:
Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle
Utgitt:
cop. 2014
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215023304
ISBN-10:
8215023304
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 200

Sveket: I: Barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner

Forfattere:
Killén, Kari
Utgitt:
2009 (4. rev. utg.)
Forlag:
Kommuneforlaget
ISBN-13:
9788244612937
ISBN-10:
8244612932
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 150

Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker

Forfattere:
Skau, Greta Marie
Utgitt:
2011 (4. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202350147
ISBN-10:
820235014X
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 150

Vårt politiske Norge: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Rønning, Rolf; Skauge, Hallvard
Utgitt:
cop. 2006 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245003499
ISBN-10:
8245003492
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 150

Psykologi for sosial- og helsefag

Forfattere:
Ekeland, Tor-Johan
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202334383
ISBN-10:
8202334381
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 200

Juss for helse- og sosialarbeidere

Forfattere:
Ohnstad, Bente
Utgitt:
2013 (5. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245013979
ISBN-10:
8245013978
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 200

Sorg: kjærlighetens pris er sorgen

Forfattere:
Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Hertervig akademisk
ISBN-13:
9788282172042
ISBN-10:
8282172049
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 150

Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning

Forfattere:
Dysthe, Olga; Hoel, Torlaug Løkensgard; Hertzberg, Frøydis
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Abstrakt
ISBN-13:
9788279352938
ISBN-10:
8279352937
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 150

Kunnskap og læring i praksis: fra student til profesjonell sosialarbeider

Forfattere:
Herberg, Eva Berthling; Helga Jóhannesdóttir
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007489
ISBN-10:
8215007481
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 150

Resiliens: risiko og sunn utvikling

Forfattere:
Borge, Anne Inger H.
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390669
ISBN-10:
8205390665
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 150

Etikk: til refleksjon og handling i sosialt arbeid

Forfattere:
Eide, Solveig Botnen; Skorstad, Berit
Utgitt:
2013 (3. utg)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205447165
ISBN-10:
8205447160
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 150

Arbeidsinkludering: om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge

Forfattere:
Saglie, Tor; Haavorsen, Paal; Heum, Ingar; Hernes, Thorgeir
Utgitt:
2010
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205392564
ISBN-10:
8205392560
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 150

Gjeldsrådgivning: sosialfaglige perspektiver på gjeldssaker i NAV

Forfattere:
Kahrs, Torleif
Utgitt:
2010
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205399983
ISBN-10:
8205399980
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 175

Barnekonvensjonen: barns rettigheter i Norge

Forfattere:
Sandberg, Kirsten; Kjørholt, Elin Saga; Høstmælingen, Njål
Utgitt:
2012 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018584
ISBN-10:
8215018580
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 250

Velferdsstaten i endring: norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre

Forfattere:
Stamsø, Mary Ann; Hjelmtveit, Vidar
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205393608
ISBN-10:
8205393605
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 175