Annonsene til Maja

Studiested

UiT (Universitetet i Tromsø)

Del på Facebook

Kontakt

99422177

Send e-post

Velferdsrett I: grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak
Utgitt:
2012 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205430365
ISBN-10:
8205430365
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
6
Som ny

kr. 199

Velferdsrett II: barnevern- og sosialrett

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak; Collin-Hansen, Ragnhild
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205424265
ISBN-10:
8205424268
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
6
Som ny

kr. 199

Barne- og ungdomspsykologi

Forfattere:
Evenshaug, Oddbjørn; Hallen, Dag
Utgitt:
2000 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788241710988
ISBN-10:
8241710984
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
6
Som ny

kr. 250

Helse og jus

Forfattere:
Molven, Olav
Utgitt:
2015 (8. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205480124
ISBN-10:
8205480125
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
1
Godt brukt med notater

kr. 199

Velferdsstaten i endring: norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre

Forfattere:
Stamsø, Mary Ann; Hjelmtveit, Vidar
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205393608
ISBN-10:
8205393605
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
1
Godt brukt med notater

kr. 160

Omsorg for de annerledes svake: et overvåket hverdagsliv

Forfattere:
Christensen, Karen; Nilssen, Even
Utgitt:
2006
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205356061
ISBN-10:
8205356068
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
6
Som ny

kr. 199

Mangfold i faglig veiledning: for helse og sosialarbeidere

Forfattere:
Teslo, Anne Lise
Utgitt:
cop. 2006 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215009513
ISBN-10:
8215009514
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
6
Som ny

kr. 199

Sykdomslære: indremedisin, kirurgi og anestesi

Forfattere:
Toverud, Kari C.; Jacobsen, Dag
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390416
ISBN-10:
820539041X
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
5
Som ny, men med notater

kr. 399

Nettverk og sosial kompetanse

Forfattere:
Gundersen, Knut; Moynahan, Luke; Olsen, Tor Selmer
Utgitt:
2006
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205302419
ISBN-10:
8205302413
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
1
Godt brukt med notater

kr. 250

Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit; Vabo, Signy Irene
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205411043
ISBN-10:
8205411042
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Demensguide: holdninger og handlinger i demensomsorgen

Forfattere:
Solheim, Kirsti
Utgitt:
cop. 2009 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215015644
ISBN-10:
8215015646
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
6
Som ny

kr. 150

Innføring i psykologi

Forfattere:
Håkonsen, Kjell Magne
Utgitt:
2009 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390706
ISBN-10:
8205390703
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
5
Som ny, men med notater

kr. 299

Korrigere og anerkjenne: relasjonens betydning i miljøterapi

Forfattere:
Vatne, Solfrid
Utgitt:
2006
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205342507
ISBN-10:
8205342504
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
5
Som ny, men med notater

kr. 180

Menneskekroppen: fysiologi og anatomi

Forfattere:
Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Bjålie, Jan G.; Toverud, Kari C.
Utgitt:
2006 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205348073
ISBN-10:
8205348073
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
1
Godt brukt med notater

kr. 450

Menneskekroppen: fysiologi og anatomi: Arbeidsbok

Forfattere:
Sjaastad, Øystein V.
Utgitt:
2006 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205348080
ISBN-10:
8205348081
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)

Har gjort noen få av oppgavene, ikke mer enn 10 sider til sammen

5
Som ny, men med notater

kr. 170

Etikk: til refleksjon og handling i sosialt arbeid

Forfattere:
Eide, Solveig Botnen; Skorstad, Berit
Utgitt:
2013 (3. utg)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205447165
ISBN-10:
8205447160
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
5
Som ny, men med notater

kr. 224

Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge

Forfattere:
Eriksen, Thomas Hylland; Sajjad, Torunn Arntsen
Utgitt:
2011 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205412231
ISBN-10:
8205412235
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Sykepleieboken: 1: Grunnleggende sykepleie

Forfattere:
Pedersen, Søren; Mekki, Tone Elin; Toverud, Kari C.; Nilsen, Lisbeth; Stamsø, May Britt; Kjerland, Linn Elise
Utgitt:
2007 (3. utg.)
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279501107
ISBN-10:
827950110X
Studiested:
UiT (Universitetet i Tromsø)
6
Som ny

kr. 250