Annonsene til Bente

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

41468542

Send e-post

Velferdsstaten i endring: norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre

Forfattere:
Stamsø, Mary Ann; Hjelmtveit, Vidar
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205393608
ISBN-10:
8205393605
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Sosialpedagogisk praksis: det handler om hva du gjør

Forfattere:
Storø, Jan
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012704
ISBN-10:
8215012701
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Sosialpedagogikk: integrering og inkludering i det moderne samfunnet

Forfattere:
Madsen, Bent; Fosland, Ole Henrik; Sivertsen, Kirsten Jæger; Kvaran, Inge
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215009711
ISBN-10:
8215009719
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 120

Dukkenes magi: teaterdukker fra barnehager til frie grupper

Forfattere:
Mykle, Bjørg; Braanaas, Edvarda
Utgitt:
cop. 1993
Forlag:
Pax
ISBN-13:
9788253016207
ISBN-10:
8253016204
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Velferdsrett I: grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak
Utgitt:
2012 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205430365
ISBN-10:
8205430365
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 300

Velferdsrett II: barnevern- og sosialrett

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak; Collin-Hansen, Ragnhild
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205424265
ISBN-10:
8205424268
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Kjønn i sosialt arbeid med ungdommer og foreldre

Forfattere:
Sagatun, Solveig
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012865
ISBN-10:
8215012868
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 110

To eller flere-: basiskunnskaper i gruppepsykologi

Forfattere:
Gjøsund, Peik; Huseby, Roar
Utgitt:
2009 (3. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202288723
ISBN-10:
820228872X
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid

Forfattere:
Skytte, Marianne; Kjærum, Henrik
Utgitt:
2008 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205383685
ISBN-10:
8205383685
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Sosiale problemer: en sosiologisk innføring

Forfattere:
Halvorsen, Knut
Utgitt:
cop. 2002
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276747003
ISBN-10:
8276747000
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Asylsøker: i velferdsstatens venterom

Forfattere:
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215019932
ISBN-10:
8215019935
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 180

Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid

Forfattere:
Oltedal, Siv
Utgitt:
cop. 2013
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018669
ISBN-10:
8215018661
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle

Forfattere:
Buli-Holmberg, Jorun; Ekeberg, Torill Rønsen
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215013381
ISBN-10:
8215013384
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Didaktikk for førskolelærere: en innføring

Forfattere:
Gunnestad, Arve
Utgitt:
2007 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215011448
ISBN-10:
8215011446
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 80

Rom for barn - rom for kunnskap: kropp, kjønn, vennskap og medier som pedagogiske utfordringer

Forfattere:
Aasebø, Turid Skarre; Melhuus, Else Cathrine
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245003185
ISBN-10:
8245003182
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Moderne barndom

Forfattere:
Frønes, Ivar
Utgitt:
cop. 2007 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202275587
ISBN-10:
820227558X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Når små barn møtes: om de yngste barnas gruppefellesskap i barnehagen

Forfattere:
Løkken, Gunvor
Utgitt:
cop. 1996
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788245600520
ISBN-10:
8245600520
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Læring i og mellom mennesker: en innføring i sosiokulturelle perspektiver

Forfattere:
Wittek, Line
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202236526
ISBN-10:
8202236525
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

I fokus: observasjonsarbeid i barnehagen

Forfattere:
Gjøsund, Peik; Huseby, Roar
Utgitt:
2006 (2. utg., rev.)
Forlag:
Damm
ISBN-13:
9788204118516
ISBN-10:
8204118511
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100