Annonsene til Andreas

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

92659045

Send e-post

Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2005 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215007373
ISBN-10:
8215007376
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

1
Godt brukt med notater

kr. 100

Barns språkutvikling: muntlig og skriftlig

Forfattere:
Høigård, Anne
Utgitt:
cop. 2006 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215005898
ISBN-10:
8215005896
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

3
Noe slitt med notater

kr. 100

Teaching number sense

Forfattere:
Anghileri, Julia
Utgitt:
cop. 2006 (2nd ed.)
Forlag:
Continuum international pub.
ISBN-13:
9780826486868
ISBN-10:
082648686X
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 100

Twinkle twinkle: English 1-4

Forfattere:
Munden, Juliet; Myhre, Astrid
Utgitt:
2007 (2nd ed.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276347494
ISBN-10:
8276347495
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

3
Noe slitt med notater

kr. 100

Styrketrening: i individuelle idretter og ballspill

Forfattere:
Tjelta, Leif Inge; Tønnessen, Espen; Enoksen, Eystein
Utgitt:
2007
Forlag:
Høyskoleforlaget
ISBN-13:
9788276347043
ISBN-10:
8276347045
Studiested:
Krigsskolen

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 100

Utholdenhet: trening som gir resultater

Forfattere:
Frøyd, Christian; Sæterdal, Rolf; Wisnes, Alex. R.
Utgitt:
2005
Forlag:
Akilles
ISBN-13:
9788272861451
ISBN-10:
8272861453
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 100

Idrett og samfunn

Forfattere:
Loland, Sigmund
Utgitt:
2007 (Bokmål[utg.], 5. utg)
Forlag:
Gyldendal undervisning
ISBN-13:
9788205374409
ISBN-10:
8205374406
Studiested:
Ukjent

Det har kommet fuktighet inn i boken, men ingen sider er klistret sammen. Kan hentes i Trondheim.

4
Noe slitt

kr. 100

Idrettspedagogikk

Forfattere:
Sigmundsson, Hermundur; Ingebrigtsen, Jan Erik
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215008110
ISBN-10:
8215008119
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

3
Noe slitt med notater

kr. 100

Den skal tidlig krøkes-: skolen i historisk perspektiv

Forfattere:
Baune, Tove Aarsnes
Utgitt:
cop. 2007 ([Rev.utg.])
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202261740
ISBN-10:
8202261740
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

5
Som ny, men med notater

kr. 100

Norsk som identitetsfag: norsklæreren i det moderne

Forfattere:
Penne, Sylvi
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215001333
ISBN-10:
8215001335
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

5
Som ny, men med notater

kr. 100

Kunsten å lese skjønnlitteratur: om lesestimulering og lesekompetanse

Forfattere:
Skarðhamar, Anne-Kari
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215006154
ISBN-10:
8215006159
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

5
Som ny, men med notater

kr. 100

Barnelitteratur: sjangrar og teksttypar

Forfattere:
Mjør, Ingeborg; Birkeland, Tone; Risa, Gunvor; Elling, Lars
Utgitt:
cop. 2006 ([2. utg.])
Forlag:
Cappelen akademisk forl.; Landslaget for norskundervisning
ISBN-13:
9788202258566
ISBN-10:
8202258561
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim

5
Som ny, men med notater

kr. 100

Språkdidaktikk for norsklærere: mangfold av språk og tekster i undervisningen

Forfattere:
Nergård, Mette Elisabeth; Tonne, Ingebjørg
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215013077
ISBN-10:
8215013074
Studiested:
Ukjent

Boken har kaffeflekk på fremsiden. Ellers i god tillstand. Kan hentes i Trondheim.

3
Noe slitt med notater

kr. 50

Muntlige tekster i klasserommet

Forfattere:
Penne, Sylvi; Hertzberg, Frøydis
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215011912
ISBN-10:
8215011918
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 100

Elevfortellinger: analyse og vurdering

Forfattere:
Senje, Tone; Skjong, Synnøve
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202245757
ISBN-10:
8202245753
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

5
Som ny, men med notater

kr. 100

Rom for handling: organisasjonslæring i skolen

Forfattere:
Helle, Lars
Utgitt:
cop. 2006 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215009162
ISBN-10:
8215009166
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

5
Som ny, men med notater

kr. 100

Kan læring planlegges? arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor

Forfattere:
Engelsen, Britt Ulstrup
Utgitt:
2006 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205355965
ISBN-10:
8205355967
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

5
Som ny, men med notater

kr. 100

Profesjonsetikk i skolen: læreres etiske ansvar

Forfattere:
Ohnstad, Frøydis Oma
Utgitt:
2010
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276348279
ISBN-10:
8276348270
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Kan hentes i Trondheim.

5
Som ny, men med notater

kr. 100

Logos og Dharma: religioner, livssyn og etikk

Forfattere:
Grande, Sidsel Øiestad; Neegaard, Gunnar
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245001365
ISBN-10:
8245001368
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 100

Begynneropplæringen: fagdidaktikk for barnetrinnets matematikkundervisning

Forfattere:
Høines, Marit Johnsen-; Steffensen, John
Utgitt:
2006 (2. utg., 4. oppl)
Forlag:
Caspar forl.
ISBN-13:
9788290898477
ISBN-10:
8290898398
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 100

Pedagogisk ordbok: praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi

Forfattere:
Bø, Inge; Bø, Inge; Helle, Lars
Utgitt:
cop. 2008 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012889
ISBN-10:
8215012884
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Kan hentes i Trondheim.

5
Som ny, men med notater

kr. 100

Det matematiske barnet

Forfattere:
Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kirsti Lie
Utgitt:
2008 (2. utg.)
Forlag:
Caspar forl.
ISBN-13:
9788290898460
ISBN-10:
8290898460
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Kan hentes i Trondheim.

4
Noe slitt

kr. 150

Flerkulturell pedagogikk: en innføring

Forfattere:
Aasen, Joar
Utgitt:
2003
Forlag:
Oplandske bokforl.
ISBN-13:
9788275181006
ISBN-10:
8275181003
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Kan hentes i Trondheim.

5
Som ny, men med notater

kr. 100

Biochemistry

Forfattere:
Harvey, Richard A.; Ferrier, Denise R.
Utgitt:
cop. 2011 (5th ed.)
Forlag:
Wolter Kluwer
ISBN-13:
9781609139988
ISBN-10:
1609139984
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 100

Innføring i psykologi

Forfattere:
Håkonsen, Kjell Magne
Utgitt:
2009 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390706
ISBN-10:
8205390703
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 200

Medisinsk ordbok

Forfattere:
Nylenna, Magne; Kåss, Erik; Welle-Strand, Gabrielle; Marthilm, Grete
Utgitt:
2004 (6. utg.)
Forlag:
Kunnskapsforl.
ISBN-13:
9788257314064
ISBN-10:
8257314064
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 200

Mat mot kreft: sunt og godt kosthold som virker forebyggende

Forfattere:
Béliveau, Richard; Christensen, Bente; Gingras, Denis
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Kagge
ISBN-13:
9788248907534
ISBN-10:
8248907538
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 1

Psykiatri: kunnskap, forståelse, utfordringer

Forfattere:
Snoek, Jannike Engelstad; Engedal, Knut
Utgitt:
2008 (3. utg.)
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279501312
ISBN-10:
8279501312
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 150

Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

Forfattere:
Tjade, Trygve; Revold, Ingse
Utgitt:
cop. 2008 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245007367
ISBN-10:
8245007366
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 200

Statistiske metoder i medisin og helsefag

Forfattere:
Aalen, Odd O.; Frigessi, Arnoldo
Utgitt:
2006
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205346857
ISBN-10:
8205346852
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

4
Noe slitt

kr. 150

Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder: the new Maudsley method

Forfattere:
Treasure, Janet; Smith, Gráinne; Crane, Anna
Utgitt:
2007
Forlag:
Routledge
ISBN-13:
9780415431583
ISBN-10:
0415431581
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 100

Patologi: menneskets sykdommer

Forfattere:
Bertelsen, Bjørn Inge; Engqvist, Jeanette E.
Utgitt:
2000
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788200451938
ISBN-10:
8200451933
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 100

Økonomi og helse

Forfattere:
Pettersen, Inger Johanne; Magnussen, Jon; Nyland, Kari; Bjørnenak, Trond
Utgitt:
2008 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202263324
ISBN-10:
8202263328
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

5
Som ny, men med notater

kr. 150

Samfunnsmedisin

Forfattere:
Larsen, Øivind; Alvik, Anne; Hagestad, Kristian; Nylenna, Magne
Utgitt:
2008
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205344594
ISBN-10:
8205344590
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 200

Practical statistics for medical research

Forfattere:
Altman, Douglas G.
Utgitt:
1991
Forlag:
Chapman and Hall
ISBN-13:
9780412276309
ISBN-10:
0412276305
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

5
Som ny, men med notater

kr. 350

Krause's food & nutrition therapy

Forfattere:
Mahan, L. Kathleen; Escott-Stump, Sylvia; Krause, Marie V.
Utgitt:
cop. 2008 (12th ed.)
Forlag:
Elsevier Saunders
ISBN-13:
9781416034018
ISBN-10:
1416034013
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 200

Metabolism at a glance

Forfattere:
Salway, J. G
Utgitt:
2004 (3rd ed.)
Forlag:
Blackwell
ISBN-13:
9781405107167
ISBN-10:
1405107162
Studiested:
Ukjent

Kan hentes i Trondheim.

6
Som ny

kr. 100