Annonsene til Ingerid

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

93495987

Send e-post

Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter: en praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse

Forfattere:
Bergkastet, Inger; Dahl, Lasse; Hansen, Kjetil Andreas
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012131
ISBN-10:
8215012132
Studiested:
Ukjent

I veldig god stand, mer eller mindre helt ubrukt.

6
Som ny

kr. 200

Det vurderende øyet: observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning

Forfattere:
Bjørndal, Cato R.P.
Utgitt:
2011 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205419421
ISBN-10:
8205419426
Studiested:
Ukjent

Veldig god stand.

6
Som ny

kr. 200

Om barnet: oppdragelse, opplæring og omsorg gjennom historien

Forfattere:
Thuen, Harald
Utgitt:
2008
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279352501
ISBN-10:
8279352503
Studiested:
Ukjent

Mer eller mindre helt ubrukt. Som ny.

6
Som ny

kr. 250

Ex.phil. på 1-2-3

Forfattere:
Jor, Finn Eivind
Utgitt:
2011
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390829
ISBN-10:
8205390827
Studiested:
Ukjent

I veldig god tilstand, nesten ikke brukt.

6
Som ny

kr. 125

Almen pædagogik: pædagogikkens grundlæggende spørgsmål

Forfattere:
Oettingen, Alexander von
Utgitt:
2010
Forlag:
Gyldendal
ISBN-13:
9788702065657
ISBN-10:
8702065657
Studiested:
Ukjent

veldig god tilstand, nesten helt ubrukt.

6
Som ny

kr. 250

Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode

Forfattere:
Thagaard, Tove
Utgitt:
2013 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245014938
ISBN-10:
8245014931
Studiested:
Ukjent

Veldig god tilstand. Nesten helt ubrukt.

6
Som ny

kr. 225

Erfaring og opdragelse

Forfattere:
Dewey, John
Utgitt:
2008 (2. udg.)
Forlag:
Reitzel
ISBN-13:
9788741252582
ISBN-10:
8741252586
Studiested:
Ukjent

Veldig god tilstand. Nesten helt ubrukt.

6
Som ny

kr. 100

Om pedagogik

Forfattere:
Kant, Immanuel; Jakobsson, Jim
Utgitt:
2008
Forlag:
Daidalos
ISBN-13:
9789171732644
ISBN-10:
9171732640
Studiested:
Ukjent

Veldig god tilstand. Nesten helt ubrukt.

6
Som ny

kr. 95

Innføring i pedagogisk forskningsmetode: en hjelp til kritisk tolking og vurdering

Forfattere:
Kleven, Thor Arnfinn; Hjardemaal, Finn; Tveit, Knut
Utgitt:
2011
Forlag:
ISBN-13:
9788274775152
ISBN-10:
8274775155
Studiested:
Ukjent

Veldig god tilstand. Nesten helt ubrukt.

6
Som ny

kr. 200

Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap

Forfattere:
Befring, Edvard
Utgitt:
2015
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202477134
ISBN-10:
8202477131
Studiested:
Ukjent

Veldig god tilstand. Nesten helt ubrukt.

6
Som ny

kr. 140

Exphil II: tekster i etikk

Forfattere:
Utgitt:
2015 (7. utg.)
Forlag:
IFIKK, Universitetet i Oslo; Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205485488
ISBN-10:
8205485488
Studiested:
Ukjent

Veldig god tilstand. Nesten helt ubrukt.

6
Som ny

kr. 115

Exphil I: filosofi- og vitenskapshistorie

Forfattere:
Utgitt:
2015 (7. utg.)
Forlag:
IFIKK; Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205485471
ISBN-10:
820548547X
Studiested:
Ukjent

Veldig god tilstand. Nesten helt ubrukt.

1
Godt brukt med notater

kr. 124

Gode lesestrategier: på mellomtrinnet

Forfattere:
Anmarkrud, Øistein; Refsahl, Vigdis
Utgitt:
2010
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202318192
ISBN-10:
820231819X
Studiested:
Ukjent

Veldig god tilstand. Nesten helt ubrukt.

6
Som ny

kr. 199

Lærerarbeid for elevenes læring 1-7

Forfattere:
Utgitt:
2011
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276348842
ISBN-10:
827634884X
Studiested:
Ukjent

Veldig god tilstand. Nesten helt ubrukt.

6
Som ny

kr. 300

Barnelitteratur: sjangrar og teksttypar

Forfattere:
Mjør, Ingeborg; Birkeland, Tone
Utgitt:
2012 (3. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202348700
ISBN-10:
8202348706
Studiested:
Ukjent

Veldig god tilstand. Nesten helt ubrukt.

6
Som ny

kr. 250

Norskboka 2: norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7

Forfattere:
Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg
Utgitt:
cop. 2014
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215021058
ISBN-10:
8215021050
Studiested:
Ukjent

Veldig god tilstand. Nesten helt ubrukt. Noe markering.

5
Som ny, men med notater

kr. 300

Norskboka 1: norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7

Forfattere:
Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg
Utgitt:
cop. 2013
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215021041
ISBN-10:
8215021042
Studiested:
Ukjent

Veldig god tilstand. Nesten helt ubrukt. Noe markering.

5
Som ny, men med notater

kr. 300