Annonsene til Jan-Endre

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

99763005

Send e-post

Feltmetodikk

Forfattere:
Hammersley, Martyn; Atkinson, Paul
Utgitt:
cop. 1996 (2. utg.)
Forlag:
Ad Notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241706363
ISBN-10:
8241706367
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler

Forfattere:
Bolman, Lee G.; Thorbjørnsen, Kari Marie; Deal, Terrence E.
Utgitt:
2009 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205392878
ISBN-10:
8205392870
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 100

Religioner og livssyn

Forfattere:
Eidhamar, Levi Geir; Breidlid, Halldis
Utgitt:
2004
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276345179
ISBN-10:
8276345174
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 50

Det kvalitative forskningsintervju

Forfattere:
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend; Anderssen, Tone Margaret; Rygge, Johan
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205385290
ISBN-10:
8205385297
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2005 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215007373
ISBN-10:
8215007376
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Demokrati på timeplanen

Forfattere:
Stray, Janicke Heldal
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245010657
ISBN-10:
8245010650
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Skoleutvikling: tre reformer for en lærende skole

Forfattere:
Bjørnsrud, Halvor
Utgitt:
2009
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205391673
ISBN-10:
820539167X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Innovasjon i skolen: kvalitetsutvikling og kompetanseheving

Forfattere:
Skogen, Kjell
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215005249
ISBN-10:
8215005241
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Ledelse i anerkjente skoler

Forfattere:
Fuglestad, Otto Laurits; Møller, Jorunn
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215008264
ISBN-10:
8215008267
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Ledelse i en lærende skole

Forfattere:
Lillejord, Sølvi
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215001401
ISBN-10:
8215001408
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Læring retur: demokratisk dannelse for en menneskelig fremtid

Forfattere:
Biesta, Gert J.J.; Schneekloth, Marie
Utgitt:
2009
Forlag:
Unge Pædagoger
ISBN-13:
9788790220730
ISBN-10:
8790220730
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Skolekultur: nøkkelen til skolens utvikling

Forfattere:
Berg, Gunnar; Thorbjørnsen, Kari Marie
Utgitt:
1999
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241710179
ISBN-10:
8241710178
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Masteroppgaven: hvordan begynne - og fullføre

Forfattere:
Everett, E.L.; Furseth, Inger
Utgitt:
2012 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215019499
ISBN-10:
8215019498
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 100

Den inkluderende fellesskolen: læringskraft for elever og lærere?

Forfattere:
Bjørnsrud, Halvor
Utgitt:
2014
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205462779
ISBN-10:
8205462771
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling

Forfattere:
Postholm, May Britt
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Tapir akademisk forl.
ISBN-13:
9788251928946
ISBN-10:
825192894X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Tekst i tale og skrift: innføring i tekstarbeid for lærerutdanninga

Forfattere:
Askeland, Norunn; Skjelbred, Dagrun; Aamotsbakken, Bente; Otnes, Hildegunn
Utgitt:
1996
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200226338
ISBN-10:
8200226336
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Grammatikken i bruk: i tekst og i klasserom

Forfattere:
Iversen, Harald Morten; Otnes, Hildegunn; Solem, Marit Skarbø
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202217853
ISBN-10:
8202217857
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Tilpasset opplæring: intensjoner og skoleutvikling

Forfattere:
Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven
Utgitt:
2008
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205380431
ISBN-10:
8205380430
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 100

Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode

Forfattere:
Ringdal, Kristen
Utgitt:
2013 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245013283
ISBN-10:
8245013285
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

GLSM: grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring

Forfattere:
Skjong, Synnøve
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Samlaget
ISBN-13:
9788252165692
ISBN-10:
8252165699
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Lesing i utvikling: teoretiske og didaktiske perspektiver

Forfattere:
Kulbrandstad, Lise Iversen
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245000771
ISBN-10:
8245000779
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Lærerens verden: innføring i generell didaktikk

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2006 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215008745
ISBN-10:
8215008747
Studiested:
Ukjent
2
Godt brukt

kr. 100

Leading in a culture of change

Forfattere:
Fullan, Michael
Utgitt:
2001
Forlag:
Jossey-Bass
ISBN-13:
9780787987664
ISBN-10:
0787987662
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Organisasjonsendringer og endringsledelse

Forfattere:
Jacobsen, Dag Ingvar
Utgitt:
2012 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245013320
ISBN-10:
8245013323
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning

Forfattere:
Skagen, Kaare
Utgitt:
cop. 2000
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276746013
ISBN-10:
8276746012
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Elevens tekst: et utgangspunkt for skriveopplæring

Forfattere:
Skjelbred, Dagrun
Utgitt:
cop. 2006 (3. rev. utg.)
Forlag:
Landslaget for norskundervisning og Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202247676
ISBN-10:
8202247675
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Essayskriving til ex.phil.: hvordan og hvorfor

Forfattere:
Ariansen, Per; Pettersen, Tove
Utgitt:
2003
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205315167
ISBN-10:
8205315167
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100