Annonsene til Tone

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

97782991

Send e-post

Praksisfællesskaber: læring, mening og identitet

Forfattere:
Wenger, Etienne; Nake, Bjørn
Utgitt:
2004
Forlag:
Reitzel
ISBN-13:
9788741223964
ISBN-10:
8741223969
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiandsandsområdet

6
Som ny

kr. 200

Læring i praksis: et sosiokulturelt perspektiv

Forfattere:
Säljö, Roger; Moen, Sigrid
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202199173
ISBN-10:
8202199174
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

6
Som ny

kr. 200

Demokratisk medborgerskap i skolen

Forfattere:
Berge, Kjell Lars; Stray, Janicke Heldal
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245012729
ISBN-10:
8245012726
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

6
Som ny

kr. 200

Kan læring planlegges?: arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor

Forfattere:
Engelsen, Britt Ulstrup
Utgitt:
2012 (6. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205422773
ISBN-10:
820542277X
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Utdanningsledelse

Forfattere:
Abusland, Terje; Langfeldt, Gjert; Skedsmo, Guri; Sivesind, Kirsten
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202259976
ISBN-10:
8202259975
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode

Forfattere:
Thagaard, Tove
Utgitt:
2013 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245014938
ISBN-10:
8245014931
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Å utforske praksis: grunnskolen

Forfattere:
Jensen, Ruth; Aas, Marit
Utgitt:
2011
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202338060
ISBN-10:
8202338069
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

6
Som ny

kr. 150

Pedagogisk ledelse: et relasjonelt perspektiv

Forfattere:
Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi
Utgitt:
cop. 1997
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276742800
ISBN-10:
8276742807
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

6
Som ny

kr. 200

Rektor som leder og sjef: om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen

Forfattere:
Ottesen, Eli; Møller, Jorunn
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215017976
ISBN-10:
8215017975
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Skolekultur: nøkkelen til skolens utvikling

Forfattere:
Berg, Gunnar; Thorbjørnsen, Kari Marie
Utgitt:
1999
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241710179
ISBN-10:
8241710178
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Research methods in education

Forfattere:
Cohen, Louis; Manion, Lawrence; Morrison, Keith; Bell, Richard Colin
Utgitt:
2011 (7th ed.)
Forlag:
Routledge
ISBN-13:
9780415583350
ISBN-10:
0415583357
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

5
Som ny, men med notater

kr. 350

Ansvar og kvalitet: strategier for styring i skolen

Forfattere:
Langfeldt, Gjert
Utgitt:
2008
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202286422
ISBN-10:
8202286425
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Lederidentiteter i skolen: posisjonering, forhandlinger og tilhørighet

Forfattere:
Møller, Jorunn
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215002873
ISBN-10:
8215002870
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet. Noen understreker

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Kompetent skoleledelse

Forfattere:
Skaalvik, Einar M.; Irgens, Eirik J.; Andreassen, Roy-Asle
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Tapir akademisk forl.
ISBN-13:
9788251924863
ISBN-10:
8251924863
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Det kvalitative forskningsintervju

Forfattere:
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend; Anderssen, Tone Margaret; Rygge, Johan
Utgitt:
2015 (3. utg., 2. oppl.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205463547
ISBN-10:
8205463549
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Hvordan organisasjoner fungerer

Forfattere:
Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan
Utgitt:
cop. 2013 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245014457
ISBN-10:
8245014451
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Organisasjonsteori for offentlig sektor: instrument, kultur, myte

Forfattere:
Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell Arne
Utgitt:
cop. 2009 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215014548
ISBN-10:
8215014542
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Lærerarbeid og skolekultur: læreryrkets forandring i en postmoderne tid

Forfattere:
Hargreaves, Andy; Torbjørnsen, Kari Marie
Utgitt:
1996
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241705335
ISBN-10:
8241705336
Studiested:
Ukjent

Bor i Kristiansandsområdet

5
Som ny, men med notater

kr. 200