Annonsene til Catherine

Studiested

HiB (Høgskolen i Bergen)

Del på Facebook

Kontakt

99343107

Send e-post

Sosialt nettverk: teori og praksis

Forfattere:
Fyrand, Live
Utgitt:
cop. 2005 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007472
ISBN-10:
8215007473
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Fra psykiatri til psykisk helsearbeid: om etikk, relasjoner og nettverk

Forfattere:
Bøe, Tore Dag; Thomassen, Arne
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215010946
ISBN-10:
8215010946
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Psykisk helsearbeid i nye sko

Forfattere:
Almvik, Arve; Borge, Lisbet; Berntsen, Rita Anne
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245003925
ISBN-10:
8245003921
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Tverrprofesjonelt samarbeid

Forfattere:
Willumsen, Elisabeth
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215014401
ISBN-10:
8215014402
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Møte med det selvmordstruede mennesket

Forfattere:
Vråle, Gry Bruland
Utgitt:
2009 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal Akademisk
ISBN-13:
9788205385146
ISBN-10:
8205385149
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Virksomme relasjoner: om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser

Forfattere:
Borg, Marit; Topor, Alain
Utgitt:
2007 (2. rev. utg.)
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244612449
ISBN-10:
8244612444
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Psykiatri: kunnskap, forståelse, utfordringer

Forfattere:
Snoek, Jannike Engelstad; Engedal, Knut
Utgitt:
2008 (3. utg.)
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279501312
ISBN-10:
8279501312
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Kommunikasjon i praksis: relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid

Forfattere:
Eide, Tom; Eide, Hilde
Utgitt:
2004
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205301849
ISBN-10:
8205301840
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk

Forfattere:
Eide, Hilde; Eide, Tom
Utgitt:
cop. 1996
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241704703
ISBN-10:
8241704704
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Nærhetsetikk

Forfattere:
Vetlesen, Arne Johan; Bauman, Zygmunt; Nortvedt, Per; Andersen, Svend
Utgitt:
cop. 1996
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241706257
ISBN-10:
8241706251
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis

Forfattere:
Eikeseth, Svein; Svartdal, Frode
Utgitt:
2003
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205301818
ISBN-10:
8205301816
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Det vurderende øyet: observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning

Forfattere:
Bjørndal, Cato R.P.
Utgitt:
2002
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205304086
ISBN-10:
8205304084
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Metode og oppgaveskriving for studenter

Forfattere:
Dalland, Olav
Utgitt:
2007 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205348189
ISBN-10:
8205348189
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Nettverk og sosiale ferdigheter

Forfattere:
Gundersen, Knut; Moynahan, Luke; Olsen, Tor Selmer
Utgitt:
2001 (2. oppl.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205281189
ISBN-10:
8205281181
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Tidlig hjelp til bedre samspill

Forfattere:
Rye, Henning
Utgitt:
2002 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205304383
ISBN-10:
8205304386
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Praktiske sykepleieferdigheter

Forfattere:
Stordalen, Jørn; Revold, Ingse
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276746662
ISBN-10:
8276746667
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 159

Utviklingspsykologi: barne- og ungdomsalderen

Forfattere:
Tetzchner, Stephen von
Utgitt:
2001
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788241710216
ISBN-10:
8241710216
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 400

Sett og forstått: alternativer til tvang og makt i møtet med utviklingshemmede

Forfattere:
Ellingsen, Karl Elling; Jacobsen, Karl; Nicolaysen, Kari
Utgitt:
cop. 2002
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205311268
ISBN-10:
8205311269
Studiested:
HiB (Høgskolen i Bergen)
5
Som ny, men med notater

kr. 150