Annonsene til Eden

Studiested

UiO (Universitetet i Oslo)

Del på Facebook

Kontakt

45791355

Send e-post

- og noen går det trill rundt for!: om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis

Forfattere:
Rønhovde, Lisbeth Iglum
Utgitt:
2010
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205395718
ISBN-10:
8205395713
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 210

Klasseledelse, fag og danning

Forfattere:
Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger
Utgitt:
2013
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205425583
ISBN-10:
8205425582
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 95

Spesialpedagogen i endringstider

Forfattere:
Groven, Berit
Utgitt:
cop. 2013
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215020136
ISBN-10:
8215020135
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 75

Foreldre og fagfolk

Forfattere:
Bø, Ingerid
Utgitt:
cop. 2011 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018751
ISBN-10:
8215018750
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
3
Noe slitt med notater

kr. 60

Tegn som språk: en antologi om tegnspråk

Forfattere:
Jørgensen, Sissel Redse; Anjum, Rani Lill
Utgitt:
2006
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205358287
ISBN-10:
8205358281
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
3
Noe slitt med notater

kr. 80

Kommunikasjon med uvanlige barn: en dialogisk tilnærming

Forfattere:
Lorentzen, Per
Utgitt:
cop. 2013 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215022567
ISBN-10:
8215022561
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)

Boken er markert med blyant under teksten.

5
Som ny, men med notater

kr. 110

Etnisk mangfold i skolen: det sakkyndige blikket

Forfattere:
Pihl, Joron
Utgitt:
cop. 2010 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215015989
ISBN-10:
8215015980
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)

Inkluderert notater på post it lapper. Ingen av sidene er markert.

5
Som ny, men med notater

kr. 110

Klasseledelse: for elevenes læring

Forfattere:
Engvik, Gunnar
Utgitt:
cop. 2013
Forlag:
Akademika forl.
ISBN-13:
9788232100545
ISBN-10:
8232100540
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 205

Foreldresamarbeid i praksis: et verktøy for foreldre, lærere og elever for å skape utviklingsfremmende prosesser

Forfattere:
Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245011982
ISBN-10:
8245011983
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 260

Kan de ikke bare ta seg sammen: om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom

Forfattere:
Rønhovde, Lisbeth Iglum
Utgitt:
2004 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205329928
ISBN-10:
8205329923
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
3
Noe slitt med notater

kr. 250

Atferdsproblemer blant barn og unge

Forfattere:
Nordahl, Thomas; Manger, Terje
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245001198
ISBN-10:
8245001198
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)

Inneholder notater på post-it lapper. Litt slitt på kantene, men ser ellers ny ut.

5
Som ny, men med notater

kr. 260

Forskingsdesign og kvalitativ metode: ei innføring

Forfattere:
Krumsvik, Rune Johan
Utgitt:
cop. 2014
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245014600
ISBN-10:
8245014605
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 305

Språkdidaktikk for norsklærere: mangfold av språk og tekster i undervisningen

Forfattere:
Nergård, Mette Elisabeth; Tonne, Ingebjørg
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215013077
ISBN-10:
8215013074
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Innovasjon i skolen: kvalitetsutvikling og kompetanseheving

Forfattere:
Skogen, Kjell
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215005249
ISBN-10:
8215005241
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)

Godt brukt bok som er markert med tusj.

1
Godt brukt med notater

kr. 50

Ordforråd, ordbruk og ordlæring

Forfattere:
Golden, Anne
Utgitt:
2014 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205455290
ISBN-10:
8205455295
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 295

The skilled helper: a client-centred approach

Forfattere:
Egan, Gerard
Utgitt:
cop. 2014 (10th edition)
Forlag:
Cengage Learning
ISBN-13:
9781408093788
ISBN-10:
1408093782
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)

Få sider er markert. Ellers ser boka ny ut.

5
Som ny, men med notater

kr. 1.045

Innføring i pedagogisk forskningsmetode: en hjelp til kritisk tolking og vurdering

Forfattere:
Kleven, Thor Arnfinn; Hjardemaal, Finn; Tveit, Knut
Utgitt:
2011
Forlag:
ISBN-13:
9788274775152
ISBN-10:
8274775155
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)

Få sider er markert med tusj.

5
Som ny, men med notater

kr. 310

Skolen som læringsarena: selvoppfatning, motivasjon og læring

Forfattere:
Skaalvik, Einar M.; Skaalvik, Sidsel
Utgitt:
cop. 2013 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215022031
ISBN-10:
8215022030
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)

Pent brukt med markeringer samt notater på post-it lapper.

1
Godt brukt med notater

kr. 80

Språk og dysleksi

Forfattere:
Helland, Turid
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245004724
ISBN-10:
8245004723
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
3
Noe slitt med notater

kr. 305

Tverretatlig samarbeid omkring barn: en kilde til styrke og håp?

Forfattere:
Kinge, Emilie
Utgitt:
2012
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205415379
ISBN-10:
8205415374
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 380

Kommunikasjon og veiledning: en innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori - med historier fra veiledningspraksis

Forfattere:
Ulleberg, Inger
Utgitt:
cop. 2014 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215023342
ISBN-10:
8215023347
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
3
Noe slitt med notater

kr. 250

Rådgivning: kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser

Forfattere:
Lassen, Liv Margarete
Utgitt:
2014 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215023700
ISBN-10:
8215023703
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 260

Elever med lese- og skrivevansker: hva vet vi? Hva gjør vi?

Forfattere:
Lyster, Solveig-Alma Halaas
Utgitt:
2012
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202365158
ISBN-10:
8202365155
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 260

Prinsipper for god leseopplæring: innføring i den første lese- og skriveopplæringen

Forfattere:
Frost, Jørgen
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202218157
ISBN-10:
8202218152
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 310

Rådgivning til foreldre med kronisk syke og funksjonshemmede barn

Forfattere:
Davis, Hilton; Marlow, Neil; Kranstad, Bård
Utgitt:
1995
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241705793
ISBN-10:
8241705794
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 340

Språkvansker: teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer

Forfattere:
Bele, Irene; Helland, Turid; Ottem, Ernst; Lian, Arild; Wold, Astri Heen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hundeide, Karsten; Rommetveit, Ragnar; Rommetveit, Kjetil; Solvang, Per Koren
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202277246
ISBN-10:
8202277248
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
1
Godt brukt med notater

kr. 170

Når språket svikter: norsk grammatikk i et klinisk perspektiv

Forfattere:
Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil
Utgitt:
2014
Forlag:
Novus forl.
ISBN-13:
9788270997855
ISBN-10:
8270997854
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 170