Annonsene til Marte

Studiested

HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Del på Facebook

Kontakt

41678815

Send e-post

Pengene og livet: økonomisk rådgivning i sosialt arbeid

Forfattere:
Solstad, Asgeir
Utgitt:
cop. 2011 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018928
ISBN-10:
8215018920
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny. Det er kun brukt merkepenn på noen få sider.

5
Som ny, men med notater

kr. 150

Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk

Forfattere:
Eide, Hilde; Eide, Tom
Utgitt:
2007 (2. rev. og utv. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205326897
ISBN-10:
8205326894
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken er ikke brukt, og fremstår som ny.

6
Som ny

kr. 250

Veiledning: mer enn ord -

Forfattere:
Tveiten, Sidsel
Utgitt:
cop. 2008 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245007374
ISBN-10:
8245007374
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken er ikke brukt og fremstår som ny.

6
Som ny

kr. 200

Kunsten å hjelpe: [B. 1]: Individer og familier

Forfattere:
Shulman, Lawrence; Begg, Ingvild Sigstad; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Thorbjørnsen, Kari Marie
Utgitt:
2003
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205302587
ISBN-10:
8205302588
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny, kun få linjer som er merket med markeringspenn.

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Funksjonshemming - politikk, hverdagsliv og arbeidsliv

Forfattere:
Tøssebro, Jan
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215014395
ISBN-10:
8215014399
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken er ikke brukt, og fremstår som ny.

6
Som ny

kr. 120

Arbeidslinja: arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten

Forfattere:
Øverbye, Einar; Stjernø, Steinar
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215021195
ISBN-10:
8215021190
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken har kun få linjer som er marker med markeringspenn, fremstår ellers som ny,

5
Som ny, men med notater

kr. 100

En jobb å gjøre: fra jobbnerver til arbeidsnærvær

Forfattere:
Olsen, Bjørnar; Nystuen, Pål
Utgitt:
2010
Forlag:
Gyldendal arbeidsliv
ISBN-13:
9788205379794
ISBN-10:
8205379793
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny, knapt brukt.

6
Som ny

kr. 120

Faglig skjønn og brukermedvirkning

Forfattere:
Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245008661
ISBN-10:
8245008664
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny.

6
Som ny

kr. 130

Innføring i etikk

Forfattere:
Johansen, Kjell Eyvind; Hegdal, Ola A.; Vetlesen, Arne Johan
Utgitt:
2000 ([Rev. utg.])
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200129936
ISBN-10:
8200129934
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny, kun få linjer i boken som er markert med markeringspenn.

5
Som ny, men med notater

kr. 140

Manda' morra rus: om alkoholkultur og gambling i arbeidslivet

Forfattere:
Buvik, Kristin
Utgitt:
2011
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205411920
ISBN-10:
8205411921
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny. Ingen bruksmerker.

6
Som ny

kr. 140

Meningen med volden

Forfattere:
Isdal, Per
Utgitt:
cop. 2000
Forlag:
Kommuneforlaget
ISBN-13:
9788244605717
ISBN-10:
8244605715
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny.

6
Som ny

kr. 150

Klinisk organisasjonspsykologi

Forfattere:
Saksvik, Per Øystein; Nytrø, Kjell; Overskeid, Geir; Rekve, Mads; Saksvik, Ingvild Berg; Glasø, Lars; Hetland, Hilde; Hetland, Jørn; Einarsen, Ståle; Matthiesen, Stig Berge; Bjørkelo, Brita; Skogstad, Anders; Wulfsberg, Line E.B.; Wulfsberg, Kirsten;
Utgitt:
2009
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202294403
ISBN-10:
8202294401
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Det er brukt markeringspenn på noen få sider. Boken fremstår ellers som ny.

5
Som ny, men med notater

kr. 220

Coaching: å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes

Forfattere:
Berg, Morten Emil
Utgitt:
cop. 2006 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215008394
ISBN-10:
8215008399
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny, men unntak av noen få sider som er markert med markeringspenn.

5
Som ny, men med notater

kr. 130

Velferd og bolig: om boligsosialt (sam-)arbeid

Forfattere:
Ulfrstad, Lars-Marius
Utgitt:
2011
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244620369
ISBN-10:
8244620366
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny, men unntak av markeringspenn på noen få sider.

5
Som ny, men med notater

kr. 150

Samhandling i velferdsyrke

Forfattere:
Solheim, Liv Johanne; Øvrelid, Bjarne
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276744453
ISBN-10:
8276744451
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny, og ubrukt.

6
Som ny

kr. 170

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM

Forfattere:
Kuvaas, Bård; Dysvik, Anders
Utgitt:
2012 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245012903
ISBN-10:
8245012904
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny og ubrukt, kun brukt markeringspenn på få sider.

5
Som ny, men med notater

kr. 170

Velferdsstatens økonomi: innføringsbok i samfunnsøkonomi for helse- og sosialfagsstudenter

Forfattere:
Lysestøl, Peder Martin; Meland, Eilef A.
Utgitt:
2012 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215020938
ISBN-10:
8215020933
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny og ubrukt, men unntak av noen få sider markert med markeringspenn.

6
Som ny

kr. 230

Å få seg en jobb: arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer

Forfattere:
Schafft, Angelika
Utgitt:
2009
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244620123
ISBN-10:
8244620129
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny. Ubrukt.

6
Som ny

kr. 150

Sosial epidemiologi: sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt

Forfattere:
Næss, Øyvind; Elstad, Jon Ivar; Westin, Steinar; Mæland, John Gunnar
Utgitt:
2009
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205392687
ISBN-10:
8205392684
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny, men unntak av markeringspenn på noen få sider.

6
Som ny

kr. 250

Dokument i klientarbeid: journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid

Forfattere:
Askeland, Gurid Aga; Molven, Olav
Utgitt:
2010 (6. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205398917
ISBN-10:
8205398917
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Det er brukt markeringspenn på to sider i boken. Den fremstår ellers som ny,

5
Som ny, men med notater

kr. 150

Løsningsskapende samtaler

Forfattere:
De Jong, Peter; Berg, Insoo Kim; Ystanes, Oddny
Utgitt:
2005
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205339323
ISBN-10:
8205339325
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny og ubrukt.

6
Som ny

kr. 200

Velferdsrett II: barnevern- og sosialrett

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak; Collin-Hansen, Ragnhild
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205424265
ISBN-10:
8205424268
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny og ubrukt.

6
Som ny

kr. 230

Velferdsrett I: grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak
Utgitt:
2008 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205349094
ISBN-10:
8205349096
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny. Kun linjer på to av sider som er markert med markeringspenn.

6
Som ny

kr. 200

De Norske trygdene: framvekst, forvaltning og fordeling

Forfattere:
Bay, Ann-Helén
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205403901
ISBN-10:
8205403902
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny, men unntak av to-tre sider der noen linjer er markert med markeringspenn.

6
Som ny

kr. 150

Mellom mennesker og samfunn: sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene

Forfattere:
Thorbjørnsrud, Berit; Norvoll, Reidun; Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205388239
ISBN-10:
8205388237
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken er i god stand, og fremstår som pent brukt. Det er brukt markeringspenn i et par av bokens kapitler.

5
Som ny, men med notater

kr. 150

Flerkulturell forståelse i praksis

Forfattere:
Båtnes, Per Inge; Egden, Sissel
Utgitt:
2012
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205423961
ISBN-10:
8205423962
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny og ubrukt.

6
Som ny

kr. 150

Hvordan kan du vite om noe er sant?: veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter, ledere, konsulenter og journalister

Forfattere:
Grenness, Tor
Utgitt:
2012 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202382797
ISBN-10:
8202382793
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny og ubrukt.

6
Som ny

kr. 150

Velferdsstaten i endring: norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre

Forfattere:
Stamsø, Mary Ann; Hjelmtveit, Vidar
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205393608
ISBN-10:
8205393605
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny, men unntak at et par linjer som er markert med markeringspenn.

6
Som ny

kr. 200

Møter mellom mennesker: interkulturell kommunikasjon

Forfattere:
Dahl, Øyvind; Habert, Kjell; Dybvig, Per
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788200453680
ISBN-10:
8200453685
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken fremstår som ny og ubrukt.

6
Som ny

kr. 100

Essential psychology: a concise introduction

Forfattere:
Banyard, Philip
Utgitt:
2010
Forlag:
Sage
ISBN-13:
9781847875372
ISBN-10:
1847875378
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken er noe slitt, og på noen av sidene er setninger markert med markeringspenn.

3
Noe slitt med notater

kr. 100

Juss for helse- og sosialarbeidere: en innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode

Forfattere:
Ohnstad, Bente
Utgitt:
2009 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245008135
ISBN-10:
8245008133
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Boken er meget pent brukt, og fremstår som ny med unntak av noen få linjer som er markert med markeringspenn.

5
Som ny, men med notater

kr. 150