Annonsene til Madeleine bjørndal

Studiested

HiL (Høgskolen i Lillehammer)

Del på Facebook

Kontakt

91169013

Send e-post

Velferdsrett II: barnevern og sosiale tjenester

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak
Utgitt:
2008 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205349117
ISBN-10:
8205349118
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 250

Velferdsrett I: grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak
Utgitt:
2008 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205349094
ISBN-10:
8205349096
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 250

Fra normalisering til empowerment: ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede

Forfattere:
Askheim, Ole Petter
Utgitt:
2003
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205302426
ISBN-10:
8205302421
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
4
Noe slitt

kr. 150

Psykiatriboken: sinn - kropp - samfunn

Forfattere:
Skårderud, Finn; Stänicke, Erik; Haugsgjerd, Svein; Maizels, Deborah; Engell, Susanne
Utgitt:
2010
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205380271
ISBN-10:
8205380279
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 200

Krysskulturelle barn og unge: om tilhørighet, anerkjennelse, dilemmaer og ressurser

Forfattere:
Salole, Lill
Utgitt:
2013
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205410671
ISBN-10:
8205410674
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 200

Demens: fakta og utfordringer : en lærebok

Forfattere:
Engedal, Knut; Brækhus, Anne; Haugen, Per Kristian
Utgitt:
2009 (5. utg.)
Forlag:
Aldring og helse
ISBN-13:
9788280611208
ISBN-10:
8280611207
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 200

Patologi: menneskets sykdommer

Forfattere:
Bertelsen, Bjørn Inge; Engqvist, Jeanette E.
Utgitt:
2000
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788200451938
ISBN-10:
8200451933
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 200

Utvikling av relasjonskompetanse: nøkler til forståelse og rom for læring

Forfattere:
Aubert, Anne-Marie; Bakke Inger Marie
Utgitt:
2008
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205380424
ISBN-10:
8205380422
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 200

Innføring i profesjonelt miljøarbeid: systematikk, kvalitet og dokumentasjon

Forfattere:
Linde, Sølvi; Nordlund, Inger
Utgitt:
cop. 2006 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215009179
ISBN-10:
8215009174
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 150

Prosjekthåndboka: for kreative team

Forfattere:
Aakre, Jonas; Rundereim, Marie; Scharning, Henriette Stryken
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215017594
ISBN-10:
8215017592
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 150

Et levende blikk: samspillsobservasjon som metode for læring

Forfattere:
Abrahamsen, Gerd
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215005430
ISBN-10:
8215005438
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 150

Hjerne og atferd: utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv -et skritt videre

Forfattere:
Gjærum, Bente; Ellertsen, Bjørn
Utgitt:
2002 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal Akademisk
ISBN-13:
9788205304345
ISBN-10:
8205304343
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 400

Nettverk og økologi: problemløsende arbeid med barn og unge

Forfattere:
Klefbeck, Johan; Ogden, Terje
Utgitt:
2003 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215000121
ISBN-10:
8215000126
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Oppgaveskriving: veien til lystbetont skriving og gode rutiner

Forfattere:
Widerberg, Karin; Løkken, Reidun; Alldén, Lars
Utgitt:
cop. 2004 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215005683
ISBN-10:
8215005683
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 100

En enklere metode: veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Forfattere:
Larsen, Ann Kristin
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245003666
ISBN-10:
8245003662
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
1
Godt brukt med notater

kr. 100

Profesjonsetikk: om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker

Forfattere:
Wyller, Trygve; Ruyter, Knut W.; Christoffersen, Svein Aage
Utgitt:
2011 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215019406
ISBN-10:
8215019404
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 130

Feltarbeid i egen kultur: en innføring i kvalitativt orientert samfunnsforskning

Forfattere:
Wadel, Cato
Utgitt:
1991
Forlag:
SEEK
ISBN-13:
9788299178143
ISBN-10:
8299178142
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
1
Godt brukt med notater

kr. 150

Kunnskap og læring i praksis: fra student til profesjonell sosialarbeider

Forfattere:
Herberg, Eva Berthling; Helga Jóhannesdóttir
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007489
ISBN-10:
8215007481
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 200

Om rehabilitering: mot en helhetlig og felles forståelse?

Forfattere:
Normann, Trine; Thommesen, Hanne; Sandvin, Johans Tveit
Utgitt:
2008 (2. [i.e. 3.?] utg.)
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244613132
ISBN-10:
8244613130
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 200