Annonsene til patrick

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

91701154

Send e-post

Veiledning: mer enn ord -

Forfattere:
Tveiten, Sidsel
Utgitt:
2013 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245014518
ISBN-10:
8245014516
Studiested:
Ukjent

Helt fin , kun markøringer.

3
Noe slitt med notater

kr. 200

Rus: bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie

Forfattere:
Fekjær, Hans Olav
Utgitt:
2009 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390683
ISBN-10:
8205390681
Studiested:
Ukjent

kjempefin

5
Som ny, men med notater

kr. 300

Rus og rusmidler gjennom tidene

Forfattere:
Hauge, Ragnar
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215015439
ISBN-10:
8215015433
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Barnevernet: forutsetninger og gjennomføring

Forfattere:
Havik, Toril
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215004907
ISBN-10:
8215004903
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Institusjon som hjem og arbeidsplass: et bidrag til institusjonsfaglig kompetanse

Forfattere:
Garsjø, Olav
Utgitt:
2003
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205280977
ISBN-10:
8205280975
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 200

Perspektiver på psykisk lidelse: å forstå, beskrive og behandle

Forfattere:
Haugsgjerd, Svein; Jensen, Per; Karlsson, Bengt; Løkke, Jon A.
Utgitt:
2009 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205385191
ISBN-10:
820538519X
Studiested:
Ukjent

helt ny

6
Som ny

kr. 230

Det Norske samfunn

Forfattere:
Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise
Utgitt:
cop. 2010 (6. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390867
ISBN-10:
820539086X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Sosialpedagogikk: forståelse, handling og refleksjon

Forfattere:
Gjertsen, Per-Åge
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245010114
ISBN-10:
8245010111
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Perspektiver på psykisk lidelse: å forstå, beskrive og behandle

Forfattere:
Haugsgjerd, Svein; Jensen, Per; Karlsson, Bengt; Løkke, Jon A.
Utgitt:
2009 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205385191
ISBN-10:
820538519X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Barnet og de andre: nettverk som pedagogisk og sosial ressurs

Forfattere:
Bø, Inge
Utgitt:
cop. 2000 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788251839112
ISBN-10:
8251839114
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 150

Bære eller briste: kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker

Forfattere:
Røkenes, Odd Harald; Hanssen, Per-Halvard; Tolstad, Ole
Utgitt:
2012 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245013030
ISBN-10:
824501303X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Jus i helse- og sosialtjenesten

Forfattere:
Befring, Anne Kjersti
Utgitt:
2007
Forlag:
Damm
ISBN-13:
9788204115638
ISBN-10:
8204115636
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Rus: nytelse, lidelse og handling

Forfattere:
Weihe, Hans-Jørgen Wallin
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279351412
ISBN-10:
8279351418
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 120

Psykisk helsearbeid: teorier og arbeidsmåter

Forfattere:
Herheim, Åste; Langholm, Kari
Utgitt:
2006
Forlag:
Damm
ISBN-13:
9788204096678
ISBN-10:
8204096674
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 230

To eller flere-: basiskunnskaper i gruppepsykologi

Forfattere:
Gjøsund, Peik; Huseby, Roar
Utgitt:
2009 (3. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202288723
ISBN-10:
820228872X
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 150

Innføring i psykologi

Forfattere:
Håkonsen, Kjell Magne
Utgitt:
2009 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390706
ISBN-10:
8205390703
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 250

Ansvar og etikk i miljøarbeid

Forfattere:
Lorentzen, Per
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018935
ISBN-10:
8215018939
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 150

Psykisk helsearbeid i nye sko

Forfattere:
Almvik, Arve; Borge, Lisbet; Berntsen, Rita Anne
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245003925
ISBN-10:
8245003921
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 150

Sjiraffspråk: empatisk kommunikasjon i pedagogisk arbeid

Forfattere:
Weirsøe, Bodil; Solli, Arne
Utgitt:
cop. 2002
Forlag:
Pedagogisk forum
ISBN-13:
9788273910967
ISBN-10:
8273910962
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Til den andres beste: en bok om veiledningens etikk

Forfattere:
Eide, Solveig Botnen; Aasland, Dag G.; Grelland, Hans Herlof; Kristiansen, Aslaug
Utgitt:
2008
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205380844
ISBN-10:
8205380848
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 140

Korrigere og anerkjenne: relasjonens betydning i miljøterapi

Forfattere:
Vatne, Solfrid
Utgitt:
2006
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205342507
ISBN-10:
8205342504
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker

Forfattere:
Skau, Greta Marie
Utgitt:
2011 (4. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202350147
ISBN-10:
820235014X
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 200

Gruppen som redskap for læring

Forfattere:
Nordland, Eva
Utgitt:
cop. 1997
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
8798241707735
ISBN-10:
8241707738
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 230

Tusenkunstnerne: muligheter og mangfold i psykisk helsearbeid

Forfattere:
Almvik, Arve; Borge, Lisbet
Utgitt:
cop. 2000
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276744873
ISBN-10:
8276744877
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Tverrfaglig samarbeid: perspektiv og strategi

Forfattere:
Lauvås, Kirsti; Lauvås, Per
Utgitt:
cop. 2004 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215005386
ISBN-10:
8215005381
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 170

Bittersøtt: ungdom, sosialisering, rusmidler

Forfattere:
Pedersen, Willy
Utgitt:
cop. 2006 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215010571
ISBN-10:
8215010571
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 300

Kommunikasjon i praksis: relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid

Forfattere:
Eide, Tom; Eide, Hilde
Utgitt:
2004
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205301849
ISBN-10:
8205301840
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Helsehjelp til personer med rusproblemer

Forfattere:
Biong, Stian; Ytrehus, Siri
Utgitt:
2012
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279501602
ISBN-10:
8279501606
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Metode og oppgaveskriving for studenter

Forfattere:
Dalland, Olav
Utgitt:
2007 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205348189
ISBN-10:
8205348189
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk

Forfattere:
Eide, Hilde; Eide, Tom
Utgitt:
2007 (2. rev. og utv. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205326897
ISBN-10:
8205326894
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 300