Annonsene til Charlotte

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

48057866

Send e-post

Metode og oppgaveskriving for studenter

Forfattere:
Dalland, Olav
Utgitt:
2007 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205348189
ISBN-10:
8205348189
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50

Samfunnsfaglige perspektiver på barnehagen: institusjonell utvikling, ledelse og organisasjon

Forfattere:
Horrigmo, Kirsten Johansen; Nylehn, Børre
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276749410
ISBN-10:
8276749410
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50

Didaktikk for førskolelærere: en innføring

Forfattere:
Gunnestad, Arve
Utgitt:
cop. 2003 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215003832
ISBN-10:
8215003834
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 50

Mat og helse

Forfattere:
Korsnes, Bjørg
Utgitt:
2009
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202304546
ISBN-10:
8202304547
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Den skrivende førskolelærer: om profesjonalitet og praksis

Forfattere:
Birkeland, Louise; Solli, Arne
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245007824
ISBN-10:
824500782X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?

Forfattere:
Moser, Thomas; Röthle, Monika
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215010793
ISBN-10:
8215010792
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Kvalitetsarbeid i barnehagen

Forfattere:
Kvistad, Kari Johanne; Søbstad, Frode
Utgitt:
2005
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202248673
ISBN-10:
8202248671
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Yrkesetikk for førskolelærere

Forfattere:
Tholin, Kristin Rydjord
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245006162
ISBN-10:
8245006165
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Å utforske praksis: barnehagen

Forfattere:
Jensen, Ruth; Kranmo, Astrid Lill
Utgitt:
2010
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202322250
ISBN-10:
8202322251
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Småbarnspedagogikk: fenomenologiske og estetiske tilnærminger

Forfattere:
Haugen, Synnøve; Röthle, Monika; Løkken, Gunvor; Abrahamsen, Gerd
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202226374
ISBN-10:
8202226376
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 50

Det kvalitative intervjuet: fra vitenskapsteori til feltarbeid

Forfattere:
Ryen, Anne
Utgitt:
cop. 2002
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276745412
ISBN-10:
8276745415
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Kristen tro og tradisjon i barnehagen

Forfattere:
Sødal, Helje Kringlebotn
Utgitt:
2006 (3. utg.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276346978
ISBN-10:
8276346979
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Oppvekst: om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø

Forfattere:
Kvello, Øyvind
Utgitt:
2008
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205380516
ISBN-10:
8205380511
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Bortenfor skillet mellom teori og praksis: en introduksjon til intra-aktiv pedagogikk i barnehagefeltet

Forfattere:
Lenz Taguchi, Hillevi; Sjøbu, Ane
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245009514
ISBN-10:
8245009512
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Barnehagepedagogiske diskurser

Forfattere:
Rhedding-Jones, Jeanette; Otterstad, Ann Merete
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215017341
ISBN-10:
8215017347
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Student i dag - førskolelærer i morgen: kvalifisering til førskolelæreryrket

Forfattere:
Spurkland, Marit; Furu, Anne
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245009064
ISBN-10:
8245009067
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50

En bok om oppvekst: samfunnsfag for førskolelærere

Forfattere:
Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan
Utgitt:
cop. 2010 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245010428
ISBN-10:
8245010421
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50

Organisasjonslæring: fra kunnskap til kompetanse

Forfattere:
Filstad, Cathrine
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245007794
ISBN-10:
824500779X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Styring og samarbeid i barnehagen

Forfattere:
Moen, Kari Hoås
Utgitt:
2006 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215009339
ISBN-10:
8215009336
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

En verden av muligheter: fagområdene i barnehagen

Forfattere:
Moser, Thomas; Pettersvold, Mari
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012735
ISBN-10:
8215012736
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker

Forfattere:
Skau, Greta Marie
Utgitt:
2011 (4. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202350147
ISBN-10:
820235014X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 130

Barns fysiske utvikling: hvordan stimulere barns fysiske utvikling?

Forfattere:
Nordbotten, Gerd Lise N.
Utgitt:
2006
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276346428
ISBN-10:
8276346421
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 40

Etikk for pedagoger

Forfattere:
Lingås, Lars Gunnar
Utgitt:
2011
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205400498
ISBN-10:
8205400490
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Med åpne sanser: barnet, læreren og naturen

Forfattere:
Grimeland, Gisle
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Cappelen
ISBN-13:
9788202249915
ISBN-10:
8202249910
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 40

Barnehagens grunnsteiner: formålet med barnehagen

Forfattere:
Glaser, Vibeke
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215017846
ISBN-10:
8215017843
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 40

Barne- og ungdomspsykologi

Forfattere:
Evenshaug, Oddbjørn; Hallen, Dag
Utgitt:
2000 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788241710988
ISBN-10:
8241710984
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 150

Førskolelærer og leder: en kompleks og viktig oppgave

Forfattere:
Bleken, Unni; Røtnes, Klausine
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Pedagogisk forum
ISBN-13:
9788273911216
ISBN-10:
8273911217
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Didaktikk for førskolelærere: en innføring

Forfattere:
Gunnestad, Arve
Utgitt:
2007 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215011448
ISBN-10:
8215011446
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Konflikter - bare til besvær?: konfliktløsning i barnehagen

Forfattere:
Lundestad, Magritt
Utgitt:
2010 (3. utg.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276346107
ISBN-10:
8276346103
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Kontakt med barn: innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av observasjon

Forfattere:
Askland, Leif
Utgitt:
2006
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205347984
ISBN-10:
8205347980
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 40

Veiledning for førskolelærere

Forfattere:
Birkeland, Åsta; Carson, Nina
Utgitt:
2004
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276345254
ISBN-10:
8276345255
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 40

Veiledning for førskolelærere

Forfattere:
Birkeland, Åsta; Carson, Nina
Utgitt:
2004
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276345254
ISBN-10:
8276345255
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 40

Veiledning for førskolelærere

Forfattere:
Carson, Nina; Birkeland, Åsta
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276345902
ISBN-10:
8276345905
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Hvor er hjelpen når den trengs?: om relasjonskompetanse, om foreldresamarbeid

Forfattere:
Kinge, Emilie
Utgitt:
2009
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205371712
ISBN-10:
8205371717
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Barnehager, organisasjon og ledelse

Forfattere:
Gotvassli, Kjell-Åge
Utgitt:
cop. 2006 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007885
ISBN-10:
8215007880
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50

Rett skal være rett: juridiske og pedagogiske utfordringer i barnehagen

Forfattere:
Skogen, Eva; Tellefsen, Marianne; Slåtten, Mette Vaagan
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245005998
ISBN-10:
8245005991
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Konflikter - bare til besvær?: konfliktløsning i barnehagen

Forfattere:
Lundestad, Magritt
Utgitt:
2002 (2. utg.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276344790
ISBN-10:
8276344798
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 50

Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk

Forfattere:
Fuglseth, Kåre; Skogen, Kjell
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202256661
ISBN-10:
8202256666
Studiested:
Ukjent
2
Godt brukt

kr. 130

¡Más arriba!: segundo curso: 2: Textos

Forfattere:
Utgitt:
2006 (Bokmål[utg.])
Forlag:
Damm
ISBN-13:
9788204118530
ISBN-10:
8204118538
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

¡Más arriba!: segundo curso: 2: Textos

Forfattere:
Utgitt:
2006 (Bokmål[utg.])
Forlag:
Damm
ISBN-13:
9788204118554
ISBN-10:
8204118554
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

¡Arriba!: primer curso: 1: Textos

Forfattere:
Utgitt:
2006 (Bokmål[utg.])
Forlag:
Damm
ISBN-13:
9788204093417
ISBN-10:
8204093411
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

¡Arriba!: primer curso: 1: Ejercicios

Forfattere:
Utgitt:
2006 (Bokmål[utg.])
Forlag:
Damm
ISBN-13:
9788204093462
ISBN-10:
8204093462
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100