Annonsene til Therese

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

47682145

Send e-post

Alt du vil vite om samfunnsøkonomi: men aldri har våget å spørre om

Forfattere:
Larsen, Erling Røed
Utgitt:
2004
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205329188
ISBN-10:
8205329184
Studiested:
Ukjent

Fremstår som helt ny. Ingen markeringer, bretter etc.

6
Som ny

kr. 150

Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider

Forfattere:
Ringstad, Vidar
Utgitt:
2011 (5. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202320690
ISBN-10:
8202320690
Studiested:
Ukjent

Ingen markeringer eller notater.

4
Noe slitt

kr. 300

Oppgaver i arbeidsrett

Forfattere:
Engelsrud, Gerd
Utgitt:
2010
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202337698
ISBN-10:
8202337690
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50

Velferd, rettssikkerhet og personvern

Forfattere:
Ohnstad, Bente
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245012040
ISBN-10:
8245012041
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Politikkens allmenngjøring og den nypluralistiske parlamentarismen

Forfattere:
Rommetvedt, Hilmar
Utgitt:
cop. 2011 (2. utg)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245011081
ISBN-10:
8245011088
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Grunnleggende juridisk metode: en introduksjon til rett og rettstenkning

Forfattere:
Boe, Erik
Utgitt:
cop. 2010 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215017181
ISBN-10:
8215017185
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

De Norske trygdene: framvekst, forvaltning og fordeling

Forfattere:
Bay, Ann-Helén
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205403901
ISBN-10:
8205403902
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Makroøkonomi: har vi kontroll med utviklingen?

Forfattere:
Vale, Per Halvor
Utgitt:
2010 (3. utg.)
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279352990
ISBN-10:
8279352996
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Styring og vern: arbeidsrett i offentlig sektor

Forfattere:
Engelsrud, Gerd
Utgitt:
2013 (5. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202399863
ISBN-10:
8202399866
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 300

Politikk i Europa: partier, regjeringsmakt, styreform

Forfattere:
Heidar, Knut; Berntzen, Einar; Bakke, Elisabeth; Heidar, Knut; Berntzen, Einar
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012841
ISBN-10:
8215012841
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Moderniteten og Holocaust

Forfattere:
Bauman, Zygmunt
Utgitt:
2005 (2. utg.)
Forlag:
Vidarforl.
ISBN-13:
9788279900306
ISBN-10:
8279900306
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Den samfunnsskapte virkelighet

Forfattere:
Berger, Peter L.; Wiik, Frøydis; Luckmann, Thomas
Utgitt:
2000
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276745399
ISBN-10:
8276745393
Studiested:
Ukjent

Markert et par steder i boka.

6
Som ny

kr. 200

Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid

Forfattere:
Ask, Torunn Alise; Berg, Berit
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018867
ISBN-10:
8215018866
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Hvordan organisasjoner fungerer

Forfattere:
Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan
Utgitt:
cop. 2007 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245005172
ISBN-10:
8245005177
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Organisasjonsteori for offentlig sektor: instrument, kultur, myte

Forfattere:
Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell Arne
Utgitt:
cop. 2009 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215014548
ISBN-10:
8215014542
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 150

Løsningsskapende samtaler

Forfattere:
De Jong, Peter; Berg, Insoo Kim; Ystanes, Oddny
Utgitt:
2005
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205339323
ISBN-10:
8205339325
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Psykologi i organisasjon og ledelse

Forfattere:
Kaufmann, Geir; Kaufmann, Astrid
Utgitt:
cop. 2009 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245008586
ISBN-10:
8245008583
Studiested:
Ukjent

Meget god stand. Som ny, men med markeringer. Ingen notater.

4
Noe slitt

kr. 250

Brukermedvirkning: likeverd og anerkjennelse

Forfattere:
Fuglseth, Tine Erika; Tronvoll, Inger Marii; Jenssen, Anne Grete
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018898
ISBN-10:
8215018890
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Velferdsrett I: grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak
Utgitt:
2012 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205430365
ISBN-10:
8205430365
Studiested:
Ukjent

Noen markeringer i boken. Ellers bra stand.

4
Noe slitt

kr. 200

Den gode samtalen: kunsten å skape dialog

Forfattere:
Svare, Helge
Utgitt:
2008
Forlag:
Pax
ISBN-13:
9788253031392
ISBN-10:
8253031394
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50

Invitasjon til sosiologi: et humanistisk perspektiv

Forfattere:
Berger, Peter L.; Bendiksby, Hans
Utgitt:
1991
Forlag:
Pax
ISBN-13:
9788253015279
ISBN-10:
8253015275
Studiested:
Ukjent

Noen markeringer.

5
Som ny, men med notater

kr. 100

Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt

Forfattere:
Thommesen, Hanne
Utgitt:
2010
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205398818
ISBN-10:
820539881X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Mentale knagger: en innføring i psykisk helsearbeid

Forfattere:
Ingeberg, Mette Holme; Eide, Børge; Tallaksen, Dag Willy
Utgitt:
2006
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279500681
ISBN-10:
8279500685
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Møter mellom mennesker: innføring i interkulturell kommunikasjon

Forfattere:
Dahl, Øyvind; Dybvig, Per; Keeping, David
Utgitt:
2013 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal Akademisk
ISBN-13:
9788205446847
ISBN-10:
8205446849
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

De arbeidsledige i Marienthal: en sosiografisk undersøkelse av virkningene av langtidsarbeidsledighet

Forfattere:
Jahoda, Marie; Lazarsfeld, Paul F.; Zeisel, Hans; Veiden, Pål
Utgitt:
1997
Forlag:
Tano Aschehoug
ISBN-13:
9788251836036
ISBN-10:
8251836034
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Forvaltning og politikk

Forfattere:
Christensen, Tom
Utgitt:
2010 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215016207
ISBN-10:
8215016200
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 100

Lærebok i miljøforvaltningsrett

Forfattere:
Bugge, Hans Chr.
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215019185
ISBN-10:
8215019188
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Tverrfaglig samarbeid: perspektiv og strategi

Forfattere:
Lauvås, Kirsti; Lauvås, Per
Utgitt:
cop. 2004 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215005386
ISBN-10:
8215005381
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Dokument i klientarbeid: journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid

Forfattere:
Askeland, Gurid Aga; Molven, Olav
Utgitt:
2010 (6. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205398917
ISBN-10:
8205398917
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Kommunalrett: regelverk og praksis

Forfattere:
Frydenberg, Bernt
Utgitt:
2005 (4. utg.)
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244610872
ISBN-10:
8244610875
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 100