Annonsene til Jeanett

Studiested

UiO (Universitetet i Oslo)

Del på Facebook

Kontakt

90972514

Send e-post

Resultatstyring i offentlig sektor: konkurranse uten marked

Forfattere:
Johnsen, Åge
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245003956
ISBN-10:
8245003956
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Personaladministrasjon: teori og praksis

Forfattere:
Grimsø, Rigmor E.; Engebretsen, Einar
Utgitt:
2005 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205343054
ISBN-10:
8205343055
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Forvaltningsrett

Forfattere:
Eckhoff, Torstein; Smith, Eivind
Utgitt:
2010 (9. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215016146
ISBN-10:
8215016146
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 100

Forandring som praksis: endringsledelse gjennom læring og utvikling

Forfattere:
Klev, Roger; Levin, Morten
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245007206
ISBN-10:
824500720X
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Mikro- og markedsøkonomisk analyse

Forfattere:
Sæther, Arild
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Kolofon
ISBN-13:
9788230000335
ISBN-10:
8230000336
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 100

Læring i arbejdslivet

Forfattere:
Illeris, Knud; Andersen, Vibeke
Utgitt:
2004
Forlag:
Roskilde universitetsforlag
ISBN-13:
9788778672896
ISBN-10:
8778672899
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Kommunaløkonomi: i et styringsperspektiv

Forfattere:
Jenssen, Jan Inge; Robertsen, Karl
Utgitt:
2000
Forlag:
Høyskoleforlaget
ISBN-13:
9788276340433
ISBN-10:
8276340431
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Voksne, læring og kompetanse

Forfattere:
Aarsand, Liselott Assarsson
Utgitt:
2011
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205416802
ISBN-10:
820541680X
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Styring og vern: arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner

Forfattere:
Engelsrud, Gerd
Utgitt:
cop. 2006 ([3. utg.])
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202248550
ISBN-10:
8202248558
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 80