Annonsene til Lene

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

45253430

Send e-post

Legemidler og bruken av dem

Forfattere:
Spigset, Olav; Nordeng, Hedvig M.E.
Utgitt:
2007
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205323650
ISBN-10:
8205323658
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Pediatri og pediatrisk sykepleie

Forfattere:
Grønseth, Randi; Hunderi, Denise; Markestad, Anne Margrete; Markestad, Trond
Utgitt:
2005 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245001938
ISBN-10:
8245001937
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Sykepleieteorier: analyse og evaluering

Forfattere:
Kirkevold, Marit
Utgitt:
1998 (2. utg.)
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241709319
ISBN-10:
8241709315
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Sykepleiens natur: en definisjon og dens konsekvenser for praksis, forskning og utdanning : refleksjoner etter 25 år

Forfattere:
Henderson, Virginia; Mellbye, Sidsel; Munkeby, An-Magritt
Utgitt:
1998
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200422969
ISBN-10:
8200422968
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 75

Sykepleiehistorie: ideer - mennesker - muligheter

Forfattere:
Mathisen, Jorunn
Utgitt:
2006 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205349513
ISBN-10:
8205349517
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sykepleie og psykisk helse

Forfattere:
Hummelvoll, Jan Kåre; Jensen, Per; Dahl, Tor Erling; Olsen, Peder
Utgitt:
2004 (6. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205316294
ISBN-10:
8205316295
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 300

Ernæring - mer enn mat og drikke

Forfattere:
Sortland, Kjersti; Steensæth, Yngve; Gjerstad, Ragnhild
Utgitt:
cop. 2007 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245006063
ISBN-10:
8245006068
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Psykologi i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Forfattere:
Standal, Kjell A.; Håkonsen, Kjell Magne; Walgermo, Alv
Utgitt:
2000 (2. utg., bokmål)
Forlag:
Gyldendal undervisning
ISBN-13:
9788200424826
ISBN-10:
8200424820
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk

Forfattere:
Eide, Hilde; Eide, Tom
Utgitt:
2007 (2. rev. og utv. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205326897
ISBN-10:
8205326894
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Forståelse av mennesker: innføring i psykologi for helsefag

Forfattere:
Renolen, Åse
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276748512
ISBN-10:
8276748511
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn

Forfattere:
Hanssen, Ingrid
Utgitt:
2005 (3. [rev.] utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205326996
ISBN-10:
8205326991
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Medisinsk antropologi: en innføring

Forfattere:
Ingstad, Benedicte
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245005028
ISBN-10:
8245005029
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 170

Etikk i sykepleien

Forfattere:
Brinchmann, Berit Støre
Utgitt:
2008 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205391284
ISBN-10:
8205391289
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 170

Svangerskap, fødsel og barseltid: lærebok for sykepleiere

Forfattere:
Haugen, Inger Eide; Bolt, Benn
Utgitt:
cop. 2004 (Faksimileutg. av 6. )
Forlag:
Pensumtjeneste
ISBN-13:
9788213023108
ISBN-10:
8213023102
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Mennesker og samfunn: innføring i sosiologisk forståelse

Forfattere:
Schiefloe, Per Morten
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276747690
ISBN-10:
8276747698
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Kan eg komme inn?: verdiar og val i heimesjukepleie

Forfattere:
Solheim, Marit; Aarheim, Kjell Arne; Gamlem, Kari
Utgitt:
2004 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205302723
ISBN-10:
8205302723
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Organisatorisk kompetanse: i sykepleie og helsefaglig samarbeid

Forfattere:
Orvik, Arne
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202226503
ISBN-10:
8202226503
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Psykiatri: kunnskap, forståelse, utfordringer

Forfattere:
Snoek, Jannike Engelstad; Engedal, Knut
Utgitt:
2008 (3. utg.)
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279501312
ISBN-10:
8279501312
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Legemiddelregning

Forfattere:
Reinertsen, Hanne; Haugland, Johnny K.; Notevarp, Jan Olav
Utgitt:
2002 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276747560
ISBN-10:
8276747566
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Forskningsprosessen: kvalitative og kvantitative perspektiver

Forfattere:
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan; Bureid, Gunnar
Utgitt:
2003
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205301856
ISBN-10:
8205301859
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Medisinsk etikk i vår tid

Forfattere:
Tranøy, Knut Erik
Utgitt:
2005 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245001648
ISBN-10:
8245001643
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Sykepleiedokumentasjon

Forfattere:
Heggdal, Kristin
Utgitt:
2006 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205330276
ISBN-10:
8205330271
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Blodprøver

Forfattere:
Fahmy, Peter; Bygum Knudsen, Troels; Bøstrand, Tone
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245006148
ISBN-10:
8245006149
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Metode og oppgaveskriving for studenter

Forfattere:
Dalland, Olav
Utgitt:
2007 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205348189
ISBN-10:
8205348189
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Sykepleieboken: 2: Teoretisk-metodisk grunnlag for klinisk sykepleie

Forfattere:
Thorbjørnsen, Kari Marie; Knutstad, Unni; Kamp Nielsen, Birthe
Utgitt:
cop. 2006 (2. utg.)
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279501114
ISBN-10:
8279501118
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Sykepleieboken: 1: Grunnleggende sykepleie

Forfattere:
Pedersen, Søren; Mekki, Tone Elin; Toverud, Kari C.; Nilsen, Lisbeth; Stamsø, May Britt; Kjerland, Linn Elise
Utgitt:
2007 (3. utg.)
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279501107
ISBN-10:
827950110X
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 500

Praktisk medikamentregning

Forfattere:
Olsen, Lars André
Utgitt:
2007 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202269869
ISBN-10:
8202269865
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100