Annonsene til charlotte

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

Send e-post

Starthjelp i fonetikk og lingvistikk

Forfattere:
Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander
Utgitt:
2012 (3. utg.)
Forlag:
Akademika forl.
ISBN-13:
9788232101399
ISBN-10:
8232101393
Studiested:
Ukjent

Det er kun en setning i hele boka som er markert. Ellers har den ligget i sekken, så litt sekkslitasje er det eneste.

6
Som ny

kr. 100

Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning

Forfattere:
Dysthe, Olga; Hoel, Torlaug Løkensgard; Hertzberg, Frøydis
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Abstrakt
ISBN-13:
9788279352938
ISBN-10:
8279352937
Studiested:
Ukjent

Ligget i sekken. Så minimalt slitt på kantene.

6
Som ny

kr. 200

Grammatikk: syntaks og morfologi med norsk i sentrum

Forfattere:
Åfarli, Tor Anders; Sakshaug, Laila
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Samlaget
ISBN-13:
9788252167849
ISBN-10:
8252167845
Studiested:
Ukjent

Litt magic marker i begynnelsen.Ligget i sekken så er litt slitt i kantene.

3
Noe slitt med notater

kr. 250

Språklig samhandling: innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse

Forfattere:
Svennevig, Jan
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Landslaget for norskundervisning; Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202296889
ISBN-10:
8202296889
Studiested:
Ukjent

ligget i sekken. Minimalt slitt i kantene.

6
Som ny

kr. 250

Det norske dialektlandskapet: innføring i studiet av dialekter

Forfattere:
Mæhlum, Brit; Røyneland, Unn
Utgitt:
2012
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202349417
ISBN-10:
8202349419
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 100

Peer Gynt

Forfattere:
Ibsen, Henrik
Utgitt:
2005 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal
ISBN-13:
9788205344846
ISBN-10:
8205344841
Studiested:
Ukjent

minimalt med slitasje.

4
Noe slitt

kr. 75

Soga om Gunnlaug Ormstunge

Forfattere:
Magerøy, Hallvard; Eskeland, Ivar
Utgitt:
1969 (Skoleutg., 2. utg.)
Forlag:
Samlaget
ISBN-13:
9788252114669
ISBN-10:
8252114660
Studiested:
Ukjent

tre setninger er understreket.

4
Noe slitt

kr. 75

Innføring i norrønt språk

Forfattere:
Spurkland, Terje
Utgitt:
cop. 1989
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788200027034
ISBN-10:
8200027031
Studiested:
Ukjent

har en liten brett på utsiden, men det er kun i "lakken"

6
Som ny

kr. 200

Hovuddrag i norsk språkhistorie

Forfattere:
Torp, Arne; Vikør, Lars S.
Utgitt:
2003 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205315921
ISBN-10:
8205315922
Studiested:
Ukjent

litt sekkslitt, ellers helt fin.

6
Som ny

kr. 300