Annonsene til Cita

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

48282996

Send e-post

Leksjoner i markedsvitenskap

Forfattere:
Svensson, Göran; Døving, Runar
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279352969
ISBN-10:
8279352961
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 200

Informasjon & samfunnskontakt: perspektiver og praksis

Forfattere:
Ihlen, Øyvind; Robstad, Per
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245002218
ISBN-10:
8245002216
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
1
Godt brukt med notater

kr. 200

Virksomhetens stemme: digital, trykket eller fremført - tekst som informerer og inspirerer

Forfattere:
Bonvik, Øystein; Brønn, Peggy Simcic
Utgitt:
2010
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205397804
ISBN-10:
8205397805
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 200

Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider: Oppgaver og løsninger

Forfattere:
Ringstad, Vidar
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202352400
ISBN-10:
8202352401
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 200

Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider

Forfattere:
Ringstad, Vidar
Utgitt:
2011 (5. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202320690
ISBN-10:
8202320690
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 200

Markedsføring for reiselivet

Forfattere:
Ellingsen, Kristen Albert; Rosendahl, Tom; Norheim, Bjørn
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202198565
ISBN-10:
8202198569
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
2
Godt brukt

kr. 150

Bedriftens økonomi

Forfattere:
Hoff, Kjell Gunnar
Utgitt:
cop. 2010 (7. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215013206
ISBN-10:
8215013201
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 200

An introduction to revenue management for the hospitality industry: principles and practices for the real world

Forfattere:
Tranter, Kimberly A; Stuart-Hill, Trevor; Parker, Juston
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Pearson/ Prentice Hall
ISBN-13:
9780131885899
ISBN-10:
0131885898
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 250

Yield management

Forfattere:
Ingold, Anthony; McMahon-Beattie, Una; Yeoman, Ian
Utgitt:
2000 (2nd ed.)
Forlag:
Continuum
ISBN-13:
9780826448255
ISBN-10:
0826448259
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 400

Perspektiver på markedsføring av reiseliv

Forfattere:
Sjøbu, Ane; Sundsdal, Gunnar; Nørstebø, Marianne Perkis; Ellingsen, Kristen Albert; Mehmetoglu, Mehmet
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245002492
ISBN-10:
8245002496
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
1
Godt brukt med notater

kr. 250

Psykologi i organisasjon og ledelse: Hjelper til Psykologi i organisasjon og ledelse

Forfattere:
Kaufmann, Geir; Remøy, Gunter; Ness, Ingunn
Utgitt:
cop. 2009 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245008593
ISBN-10:
8245008591
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 250

Cross-cultural business behavior: negotiating, selling, sourcing and managing across cultures

Forfattere:
Gesteland, Richard R.
Utgitt:
2005 (4th ed.)
Forlag:
Copenhagen Business School Press; Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215010953
ISBN-10:
9147077220
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 250

Food and beverage management

Forfattere:
Davis, Bernard; Alcott, Peter; Lockwood, Andrew; Pantelidis, Ioannis
Utgitt:
2012 (5th. ed)
Forlag:
Routledge
ISBN-13:
9780415506908
ISBN-10:
0415506905
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 250

Services management: the new paradigm in hospitality

Forfattere:
Kandampully, Jay
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Pearson Prentice Hall
ISBN-13:
9780131916548
ISBN-10:
0131916548
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
1
Godt brukt med notater

kr. 150

The management of hotel operations: An innovative approach to the study of hotel management

Forfattere:
Jones, Peter; Lockwood, Andrew
Utgitt:
2004
Forlag:
ISBN-13:
9780826462947
ISBN-10:
0826462944
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 200

Hotel design, planning and development

Forfattere:
Penner, Richard H.; Robson, Stephani K.A; Adams, Lawrence
Utgitt:
2013 (2. ed.)
Forlag:
Routledge
ISBN-13:
9780080966991
ISBN-10:
0080966993
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 300

Selling and sales management

Forfattere:
Jobber, David; Lancaster, Geoff
Utgitt:
2012 (9th ed.)
Forlag:
Pearson
ISBN-13:
9780273762652
ISBN-10:
0273762656
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 250

Developing hospitality properties and facilities

Forfattere:
Ransley, Josef; Ingram, Hadyn
Utgitt:
2004 (Second edition)
Forlag:
Butterworth-Heinemann
ISBN-13:
9780750659826
ISBN-10:
0750659823
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 250

Hvordan organisasjoner fungerer

Forfattere:
Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan
Utgitt:
cop. 2007 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245005172
ISBN-10:
8245005177
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 250

Skriv: fra idé til fagoppgave

Forfattere:
Pettersen, Tove
Utgitt:
1996
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241706356
ISBN-10:
8241706359
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 100

Understanding cross-cultural management

Forfattere:
Browaeys, Marie-Joëlle; Price, Roger
Utgitt:
2011 (2nd ed.)
Forlag:
Pearson
ISBN-13:
9780273732952
ISBN-10:
0273732951
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 250

Welcome to hospitality: ... an introduction

Forfattere:
Chon, Kye-Sung; Maier, Thomas
Utgitt:
cop. 2010 (3rd ed.)
Forlag:
Delmar
ISBN-13:
9781439057377
ISBN-10:
1439057370
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 250

Bedriftens økonomi: oppgaver og løsningsforslag: Arbeidsbok til Bedriftens økonomi oppgaver og løsningsforslag

Forfattere:
Hoff, Kjell Gunnar; Velvin, Jan; Hoff, Kjell Gunnar; Hoff, Jan Erik
Utgitt:
cop. 2010 (7. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215013190
ISBN-10:
8215013198
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 150

Organizational behavior for the hospitality industry

Forfattere:
Berger, Florence; Brownell, Judi
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Pearson Prentice Hall
ISBN-13:
9780132447379
ISBN-10:
0132447371
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 250

Åpen eller innadvendt: omdømmebygging for organisasjoner

Forfattere:
Brønn, Peggy Simcic; Ihlen, Øyvind; Sjøbu, Ane
Utgitt:
2009
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205352940
ISBN-10:
8205352941
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 250

Consumer behaviour: a European outlook

Forfattere:
Schiffman, Leon G.; Kanuk, Leslie Lazar; Hansen, Håvard
Utgitt:
2012 (2nd ed.)
Forlag:
Financial Times Prentice Hall
ISBN-13:
9780273736950
ISBN-10:
0273736957
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 250

Den bittelille hjelperen til forbrukeradferd

Forfattere:
Ronæs, Nina H.
Utgitt:
2011 (2nd ed.)
Forlag:
Financial Times Prentice Hall
ISBN-13:
9781781342145
ISBN-10:
1781342148
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
1
Godt brukt med notater

kr. 100

Tverrkulturell kommunikasjon

Forfattere:
Fife, Agnes; Holt, Anne G.
Utgitt:
cop. 2002
Forlag:
Yrkeslitteratur
ISBN-13:
9788258404764
ISBN-10:
8258404768
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Møter mellom mennesker: interkulturell kommunikasjon

Forfattere:
Dahl, Øyvind; Habert, Kjell; Dybvig, Per
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788200453680
ISBN-10:
8200453685
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
1
Godt brukt med notater

kr. 150

Drøft: lærebok i oppgaveskriving

Forfattere:
Førland, Tor Egil; Henriksen, Jan O.
Utgitt:
1996
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241706295
ISBN-10:
8241706294
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 200

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM

Forfattere:
Kuvaas, Bård; Dysvik, Anders
Utgitt:
2012 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245012903
ISBN-10:
8245012904
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Hva er ledelse

Forfattere:
Arnulf, Jan Ketil
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215005522
ISBN-10:
8215005527
Studiested:
MH Oslo (Markedshøyskolen Campus Kristiania)
6
Som ny

kr. 100