Annonsene til Else Mari

Studiested

HiMolde (Høgskolen i Molde)

Del på Facebook

Kontakt

95143310

Send e-post

Democracy: a beginner's guide

Forfattere:
Beetham, David
Utgitt:
2005
Forlag:
Oneworld
ISBN-13:
9781851683635
ISBN-10:
1851683631
Studiested:
HiMolde (Høgskolen i Molde)
6
Som ny

kr. 100

EU: mellomstatlig samarbeid og politisk system

Forfattere:
Claes, Dag Harald; Førland, Tor Egil
Utgitt:
2015 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205487963
ISBN-10:
8205487960
Studiested:
HiMolde (Høgskolen i Molde)
6
Som ny

kr. 200

Demokrati og ansvar: politisk representasjon i et flerpartisystem

Forfattere:
Narud, Hanne Marthe; Valen, Henry
Utgitt:
2007
Forlag:
Damm
ISBN-13:
9788204130068
ISBN-10:
8204130066
Studiested:
HiMolde (Høgskolen i Molde)
6
Som ny

kr. 350

Anarki, makt og normer: innføring i internasjonal politikk

Forfattere:
Hovi, Jon; Malnes, Raino
Utgitt:
2011 (2. utg.)
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279353171
ISBN-10:
8279353178
Studiested:
HiMolde (Høgskolen i Molde)
6
Som ny

kr. 320

Forvaltning og politikk

Forfattere:
Christensen, Tom
Utgitt:
2014 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215023250
ISBN-10:
8215023258
Studiested:
HiMolde (Høgskolen i Molde)

Noen få plasser av tre kapitler har noe tekst som er markert med gul markeringstusj.

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit; Vabo, Signy Irene
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205411043
ISBN-10:
8205411042
Studiested:
HiMolde (Høgskolen i Molde)

Et par plasser markert med rosa markeringstusj.

5
Som ny, men med notater

kr. 250

Comparative government and politics: an introduction

Forfattere:
Hague, Rod; Harrop, Martin
Utgitt:
2013 (9th ed.)
Forlag:
Palgrave Macmillan
ISBN-13:
9780230368156
ISBN-10:
0230368158
Studiested:
HiMolde (Høgskolen i Molde)
6
Som ny

kr. 380

Hvordan gjennomføre undersøkelser?: innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Forfattere:
Jacobsen, Dag Ingvar
Utgitt:
2015 (3. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202481889
ISBN-10:
8202481880
Studiested:
HiMolde (Høgskolen i Molde)

Boken er i bra stand, men det er markert med markeringstusj.

5
Som ny, men med notater

kr. 350

Politikk i Europa: partier, regjeringsmakt, styreform

Forfattere:
Heidar, Knut; Berntzen, Einar; Bakke, Elisabeth
Utgitt:
2013 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215022208
ISBN-10:
8215022200
Studiested:
HiMolde (Høgskolen i Molde)

Litt slitt ved nederste hjørne av bindingen, ellers helt ny.

6
Som ny

kr. 330

Statsvitenskapelig leksikon

Forfattere:
Østerud, Øyvind
Utgitt:
cop. 2007 ([Rev. utg.])
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215011974
ISBN-10:
8215011977
Studiested:
HiMolde (Høgskolen i Molde)
6
Som ny

kr. 320

Vårt politiske Norge: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Rønning, Rolf; Lesjø, Jon Helge
Utgitt:
cop. 2015 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245016598
ISBN-10:
8245016594
Studiested:
HiMolde (Høgskolen i Molde)
6
Som ny

kr. 380

Statsvitenskap: innføring i politisk analyse

Forfattere:
Østerud, Øyvind
Utgitt:
2014 (5. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215022819
ISBN-10:
8215022812
Studiested:
HiMolde (Høgskolen i Molde)

Noen av kapitlene er markert med markeringstusj. Eller som ny.

5
Som ny, men med notater

kr. 300

Den Norske velferdsstaten

Forfattere:
Hatland, Aksel; Kuhnle, Stein; Romøren, Tor Inge
Utgitt:
2011 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390843
ISBN-10:
8205390843
Studiested:
HiMolde (Høgskolen i Molde)
6
Som ny

kr. 400

Political ideologies: an introduction

Forfattere:
Heywood, Andrew
Utgitt:
2012 (5th ed.)
Forlag:
Palgrave Macmillan
ISBN-13:
9780230367258
ISBN-10:
0230367259
Studiested:
HiMolde (Høgskolen i Molde)

Et par sider markert med markeringstusj. Ellers som ny.

5
Som ny, men med notater

kr. 250