Annonsene til Julia

Studiested

HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Del på Facebook

Kontakt

Send e-post

Staring: how we look

Forfattere:
Garland-Thomson, Rosemarie
Utgitt:
2009
Forlag:
Oxford University Press
ISBN-13:
9780195326802
ISBN-10:
0195326806
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 180

Praktisk barnevernarbeid

Forfattere:
Bunkholdt, Vigdis; Sandbæk, Mona
Utgitt:
2008 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205383456
ISBN-10:
8205383456
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
3
Noe slitt med notater

kr. 120

Oppfølgings- og tiltaksarbeid i NAV: med case fra sosialtjenesten i NAV Sagene

Forfattere:
Rytter, Kirsten
Utgitt:
2008
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244612227
ISBN-10:
8244612223
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
5
Som ny, men med notater

kr. 130

Velferd, rettssikkerhet og personvern

Forfattere:
Ohnstad, Bente
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245012040
ISBN-10:
8245012041
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
5
Som ny, men med notater

kr. 120

Samtalen i eldreomsorgen: kommunikasjon, minner, kriser, sorg

Forfattere:
Heap, Ken
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244620376
ISBN-10:
8244620374
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 220

Psykologi for høgskolen

Forfattere:
Bjerke, Tore; Svebak, Sven
Utgitt:
cop. 1997
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241707520
ISBN-10:
8241707525
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
5
Som ny, men med notater

kr. 220

Psykologi for sosial- og helsefag

Forfattere:
Ekeland, Tor-Johan
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202334383
ISBN-10:
8202334381
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
5
Som ny, men med notater

kr. 190

Det gode nærvær: kulturens psykologiske betydning

Forfattere:
Leira, Halldis Karen
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276749090
ISBN-10:
8276749097
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Håndbok i krisehåndtering

Forfattere:
Bråten, Ole André
Utgitt:
2013
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202411756
ISBN-10:
8202411750
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker

Forfattere:
Skau, Greta Marie
Utgitt:
2011 (4. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202350147
ISBN-10:
820235014X
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
5
Som ny, men med notater

kr. 180