Annonsene til Synnøve Nesdal

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

92633887

Send e-post

De likeverdige: om sosialisering og de jevnaldrendes betydning

Forfattere:
Frønes, Ivar
Utgitt:
2006 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205361058
ISBN-10:
8205361053
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 220

Motivasjon for skolearbeid

Forfattere:
Skaalvik, Einar M.; Skaalvik, Sidsel
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Tapir akademisk
ISBN-13:
9788251927680
ISBN-10:
8251927684
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 75

Feedback i skolen

Forfattere:
Hartberg, Egil Weider; Dobson, Stephen; Gran, Lillian
Utgitt:
2012
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205415331
ISBN-10:
8205415331
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere

Forfattere:
Hiim, Hilde; Hippe, Else; Keeping, David
Utgitt:
2009 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205391635
ISBN-10:
8205391637
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Livet i skolen: grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: 2: Lærerprofesjonalitet

Forfattere:
Lillejord, Sølvi; Drugli, May Britt; Nordahl, Thomas; Manger, Terje
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245008463
ISBN-10:
824500846X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Lærerens verden: innføring i generell didaktikk

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2009 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215015491
ISBN-10:
8215015492
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 180

Skolen som arbeidsplass: trivsel, mestring og utfordringer

Forfattere:
Skaalvik, Einar M.; Skaalvik, Sidsel
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215021140
ISBN-10:
821502114X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle

Forfattere:
Buli-Holmberg, Jorun; Ekeberg, Torill Rønsen
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215013381
ISBN-10:
8215013384
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 170

Historiedidaktikk: en håndbok for studenter og lærere

Forfattere:
Lund, Erik
Utgitt:
cop. 2011 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215019123
ISBN-10:
8215019129
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 230

Den felleskulturelle skolen

Forfattere:
Hauge, An-Magritt
Utgitt:
cop. 2014 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215023168
ISBN-10:
8215023169
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

The bachelors' ball: the crisis of peasant society in Béarn

Forfattere:
Bourdieu, Pierre
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Polity Press
ISBN-13:
9780745630946
ISBN-10:
0745630944
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 100

To eller flere-: basiskunnskaper i gruppepsykologi

Forfattere:
Gjøsund, Peik; Huseby, Roar
Utgitt:
2009 (3. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202288723
ISBN-10:
820228872X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Samfunnskunnskap: fagdidaktisk innføring

Forfattere:
Koritzinsky, Theo
Utgitt:
2014 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215024042
ISBN-10:
8215024041
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Livet i skolen: grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: 1

Forfattere:
Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Helland, Turid; Nordahl, Thomas
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245008456
ISBN-10:
8245008451
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Læringsplakaten: skolens samfunnskontrakt

Forfattere:
Møller, Jorunn; Sundli, Liv
Utgitt:
2007
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276347333
ISBN-10:
8276347339
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Læringsstrategier: søkelys på lærernes praksis

Forfattere:
Elstad, Eyvind; Turmo, Are; Andreassen, Rune
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215009438
ISBN-10:
8215009433
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2005 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215007373
ISBN-10:
8215007376
Studiested:
Ukjent
1
Godt brukt med notater

kr. 120

Kunnskapsløftet: på vei mot felles kvalitetsansvar?

Forfattere:
Dale, Erling Lars
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215016214
ISBN-10:
8215016219
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Læreren i etikkens motlys: innføring i yrkesetisk tenkning og praksis

Forfattere:
Bergem, Trygve
Utgitt:
2011 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205416819
ISBN-10:
8205416818
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 140

Pedagogikkens hvordan: lærerens rolle, kompetanse og betydning

Forfattere:
Øzerk, Kamil
Utgitt:
2010
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202335038
ISBN-10:
8202335035
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100