Annonsene til Celine

Studiested

BI Oslo (Handelshøyskolen BI)

Del på Facebook

Kontakt

45220208

Send e-post

Perspektiver på ledelse

Forfattere:
Gjestrud, Gro; Engetrøen, Ragnhild; Stamsø, May Britt; Martinsen, Øyvind L.
Utgitt:
2009 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205394568
ISBN-10:
8205394563
Studiested:
BI Oslo (Handelshøyskolen BI)
6
Som ny

kr. 150

Statistikk for økonomifag

Forfattere:
Ubøe, Jan; Jørgensen, Kjell
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal
ISBN-13:
9788205424838
ISBN-10:
8205424837
Studiested:
BI Oslo (Handelshøyskolen BI)
6
Som ny

kr. 200

Økonomistyring 1

Forfattere:
Sending, Aage
Utgitt:
2013 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245014969
ISBN-10:
8245014966
Studiested:
BI Oslo (Handelshøyskolen BI)
6
Som ny

kr. 100

Matematikk for økonomi og samfunnsfag

Forfattere:
Bjørnestad, Harald; Olsson, Ulf Henning; Tolcsiner, Frank; Søyland, Svein
Utgitt:
2007 (7. utg.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276347562
ISBN-10:
8276347568
Studiested:
BI Oslo (Handelshøyskolen BI)
6
Som ny

kr. 150

Markedsføringsledelse: med digitale verktøy

Forfattere:
Selnes, Fred; Lanseng, Even
Utgitt:
2014
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205459250
ISBN-10:
8205459258
Studiested:
BI Oslo (Handelshøyskolen BI)
6
Som ny

kr. 150

Økonomistyring 1

Forfattere:
Sending, Aage
Utgitt:
2013 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245014969
ISBN-10:
8245014966
Studiested:
BI Oslo (Handelshøyskolen BI)
6
Som ny

kr. 100

Sinus S1: lærebok i matematikk : studiespesialiserande program

Forfattere:
Oldervoll, Tore
Utgitt:
2007 (Nynorsk[utg.])
Forlag:
Cappelen
ISBN-13:
9788202267599
ISBN-10:
8202267595
Studiested:
BI Oslo (Handelshøyskolen BI)
6
Som ny

kr. 200

Psykologi i organisasjon og ledelse

Forfattere:
Kaufmann, Geir; Kaufmann, Astrid
Utgitt:
cop. 2009 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245008586
ISBN-10:
8245008583
Studiested:
BI Oslo (Handelshøyskolen BI)
6
Som ny

kr. 100

Rettsfilosofi

Forfattere:
Eng, Svein
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215011769
ISBN-10:
8215011764
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 275

Lov og rett for næringslivet: [1]

Forfattere:
Langfeldt, Sverre Faafeng
Utgitt:
2014 (21. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215024271
ISBN-10:
8215024270
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger: med bl.a. eksamensoppgaver i rettslære på revisorstudiet, på siviløkonomstudiet og på bachelorstudiene 2003-2012

Forfattere:
Langfeldt, Sverre Faafeng
Utgitt:
2012 (11. utg.)
Forlag:
Focus
ISBN-13:
9788259200495
ISBN-10:
825920049X
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 75

I språkets bilde: elementære logiske emner i juridisk kontekst

Forfattere:
Høgberg, Alf Petter
Utgitt:
2015 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215024776
ISBN-10:
8215024777
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 125