Annonsene til Ruben

Studiested

UiO (Universitetet i Oslo)

Del på Facebook

Kontakt

92467837

Send e-post

Questions and answers in attitude surveys: experiments on question form, wording, and context

Forfattere:
Schuman, Howard; Presser, Stanley
Utgitt:
1996
Forlag:
Sage Publications
ISBN-13:
9780761903598
ISBN-10:
0761903593
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)

Boken er aldri lest i. Pris kan diskuteres om kjøp av flere bøker.

6
Som ny

kr. 600

Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services

Forfattere:
Lipsky, Michael
Utgitt:
cop. 2010 (30th anniversary exp)
Forlag:
Russell Sage Foundation
ISBN-13:
9780871545442
ISBN-10:
0871545446
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)

Boken er ikke engang tatt ut av plasten den kom i.

6
Som ny

kr. 90

Comparative politics today: a theoretical framework

Forfattere:
Almond, Gabriel A.
Utgitt:
cop. 2008 (5th ed.)
Forlag:
Pearson/Longman
ISBN-13:
9780205576562
ISBN-10:
0205576567
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 220

The European Union: readings on the theory and practice of European integration

Forfattere:
Stubb, Alexander C-G.; Nelsen, Brent F.
Utgitt:
2003 (3rd ed.)
Forlag:
Palgrave Macmillan
ISBN-13:
9781403904225
ISBN-10:
1403904227
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 140

En effektiv offentlig sektor: organisering, styring og ledelse i stat og kommune

Forfattere:
Sørensen, Rune J.; Hermansen, Tormod; Hernes, Gudmund
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215015576
ISBN-10:
8215015573
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 100

Economic development

Forfattere:
Todaro, Michael P.; Smith, Stephen C.
Utgitt:
cop. 2011 (11th ed.)
Forlag:
Addison-Wesley
ISBN-13:
9780138013882
ISBN-10:
0138013888
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 390

Forhandlinger

Forfattere:
Rognes, Jørn Kjell
Utgitt:
cop. 2008 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215005676
ISBN-10:
8215005675
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 125

Mennesker, organisasjon og ledelse: en innføringsbok

Forfattere:
Omholt, Knut; Nesse, Jon Gunnar; Boysen, Magnus; Skauge, Hallvard
Utgitt:
1995 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200224174
ISBN-10:
8200224171
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 120

Økonomisk globalisering og politisk styring

Forfattere:
Claes, Dag Harald; Hveem, Helge; Tranøy, Bent Sofus
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007410
ISBN-10:
8215007414
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 130

Forvaltning og politikk

Forfattere:
Christensen, Tom
Utgitt:
2010 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215016207
ISBN-10:
8215016200
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 130

Organisasjon og ledelse: struktur, prosesser, læring og kultur

Forfattere:
Fivelsdal, Egil; Nordhaug, Odd; Bakka, Jørgen Frode
Utgitt:
cop. 2004 (4. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202237646
ISBN-10:
8202237645
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 180

Verdt å vite om væskebalansen: vann-, elektrolytt- og syre-base-balansen

Forfattere:
Henriksson, Olle; Lennermark, Ingalill; Bergslien, Helge
Utgitt:
2004 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205329126
ISBN-10:
8205329125
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 40

Sykepleieboken: 3: Klinisk sykepleie

Forfattere:
Toverud, Kari C.; Knutstad, Unni
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279500865
ISBN-10:
8279500863
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
3
Noe slitt med notater

kr. 300

Å leve med kronisk sykdom: en varig kursendring

Forfattere:
Hanestad, Berit Rokne; Gjengedal, Eva
Utgitt:
cop. 2007 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202246594
ISBN-10:
8202246598
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
4
Noe slitt

kr. 230

Etikk i sykepleien

Forfattere:
Brinchmann, Berit Støre
Utgitt:
2008 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205391284
ISBN-10:
8205391289
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
3
Noe slitt med notater

kr. 110

Grunnleggende sykepleie: 4

Forfattere:
Utgitt:
2005
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205316065
ISBN-10:
8205316066
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Sykepleiehistorie: ideer - mennesker - muligheter

Forfattere:
Mathisen, Jorunn
Utgitt:
2006 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205349513
ISBN-10:
8205349517
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 220

Den usynlige fare: smittevern og hygiene

Forfattere:
Stordalen, Jørn
Utgitt:
2009 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245008906
ISBN-10:
8245008907
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

Dokumentasjon i sykepleien: en basisbok i faglig og juridisk forsvarlig dokumentasjon

Forfattere:
Sandvand, Else; Vabo, Grete
Utgitt:
2007
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276347296
ISBN-10:
8276347290
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 120

Helsesøstertjenesten: fra menighetssykepleie til folkehelsevitenskap

Forfattere:
Glavin, Kari; Kvarme, Lisbeth Gravdal
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279500773
ISBN-10:
8279500774
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 250

Det Kommunale laboratorium: teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering

Forfattere:
Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence
Utgitt:
cop. 2005 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245001921
ISBN-10:
8245001929
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 110

Økonomistyring i det offentlige

Forfattere:
Busch, Tor; Vanebo, Jan Ole; Johnsen, Erik
Utgitt:
cop. 2009 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215015385
ISBN-10:
8215015387
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 200

Rusa eller gal?: sammenhenger mellom rusmisbruk og psykiske lidelser

Forfattere:
Bratteteig, Margot; Hove, Ingunn; Aakerholt, Amund
Utgitt:
2008 (4. rev. utg.)
Forlag:
Stiftelsen psykiatrisk opplysning
ISBN-13:
9788277862170
ISBN-10:
8277862172
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 50

Mestring av psykoser: psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø

Forfattere:
Jordahl, Helge; Repål, Arne
Utgitt:
2009 (Ny rev. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245008340
ISBN-10:
8245008346
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 200

Komplementær og alternativ behandling: en grunnbok for sykepleiere

Forfattere:
Johannessen, Berit
Utgitt:
2008
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205379985
ISBN-10:
820537998X
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 130

Møte med det selvmordstruede mennesket

Forfattere:
Vråle, Gry Bruland
Utgitt:
2009 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal Akademisk
ISBN-13:
9788205385146
ISBN-10:
8205385149
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 130

Hjemmesykepleie: ansvar, utfordringer og muligheter

Forfattere:
Fjørtoft, Ann-Kristin
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276748710
ISBN-10:
8276748716
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 150

"Og eg ser på deg-": vitenskapsteori i helse- og sosialfag

Forfattere:
Aadland, Einar
Utgitt:
cop. 2004 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215004815
ISBN-10:
8215004814
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
3
Noe slitt med notater

kr. 50

Juss for sykepleiere: innføring i helserett

Forfattere:
Andenæs, Kristian; Olsen, Leif-Ove
Utgitt:
cop. 2003 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215004020
ISBN-10:
8215004024
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 120

Helsetjeneste og helsepolitikk

Forfattere:
Hallandvik, Jan-Erik
Utgitt:
cop. 2002 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205299092
ISBN-10:
8205299099
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 200

European Union politics

Forfattere:
Cini, Michelle; Pérez-Solórzano Borragán, Nieves
Utgitt:
2010 (3rd ed.)
Forlag:
Oxford University Press
ISBN-13:
9780199548637
ISBN-10:
0199548633
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 140

Det friske og det syke mennesket: kapittel 17-21: 5: Det friske mennesket cellebiologi, anatomi, fysiologi

Forfattere:
Wyller, Vegard Bruun
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279501404
ISBN-10:
8279501401
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 130

Det friske og det syke mennesket: kapittel 1-4: 1: Det friske mennesket cellebiologi, anatomi, fysiologi

Forfattere:
Wyller, Vegard Bruun
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279501367
ISBN-10:
8279501363
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Det friske og det syke mennesket: kapittel 5-8: 2: Det friske mennesket cellebiologi, anatomi, fysiologi

Forfattere:
Wyller, Vegard Bruun
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279501374
ISBN-10:
8279501371
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Det friske og det syke mennesket: kapittel 12-16: 4: Det friske mennesket cellebiologi, anatomi, fysiologi

Forfattere:
Wyller, Vegard Bruun
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279501398
ISBN-10:
8279501398
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 120

Det friske og det syke mennesket: kapittel 22-24: 6: Det friske mennesket cellebiologi, anatomi, fysiologi

Forfattere:
Wyller, Vegard Bruun
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Akribe
ISBN-13:
9788279501411
ISBN-10:
827950141X
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
5
Som ny, men med notater

kr. 300

Styring og vern: arbeidsrett i offentlig sektor

Forfattere:
Engelsrud, Gerd
Utgitt:
2013 (5. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202399863
ISBN-10:
8202399866
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 75

Poverty and elusive development

Forfattere:
Banik, Dan
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012186
ISBN-10:
8215012183
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 250

Forvaltningsrett

Forfattere:
Eckhoff, Torstein; Smith, Eivind
Utgitt:
2010 (9. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215016146
ISBN-10:
8215016146
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 200

Fast eiendoms rettsforhold

Forfattere:
Falkanger, Thor
Utgitt:
2011 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018614
ISBN-10:
8215018610
Studiested:
UiO (Universitetet i Oslo)
6
Som ny

kr. 250