Annonsene til Ida

Studiested

HiL (Høgskolen i Lillehammer)

Del på Facebook

Kontakt

48098518

Send e-post

Spesialpedagogikk

Forfattere:
Befring, Edvard; Tangen, Reidun
Utgitt:
2012 (5. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202352264
ISBN-10:
8202352266
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 420

Skolen for barnas beste: kvalitetsvilkår for oppvekst, læring, utvikling

Forfattere:
Befring, Edvard
Utgitt:
cop. 2012 (Rev. utg.)
Forlag:
Samlaget
ISBN-13:
9788252179064
ISBN-10:
8252179061
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 200

Ulikhet og fellesskap: flerkulturell pedagogikk i barnehagen

Forfattere:
Sand, Sigrun
Utgitt:
2008
Forlag:
Oplandske bokforl.
ISBN-13:
9788275181532
ISBN-10:
8275181534
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 160

Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi

Forfattere:
Gilje, Nils; Grimen, Harald
Utgitt:
1995 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200027881
ISBN-10:
8200027880
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 180

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

Forfattere:
Grimen, Harald
Utgitt:
2004 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215006895
ISBN-10:
8215006892
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 280

Aksjonsforskning i skole og utdanning

Forfattere:
Tiller, Tom
Utgitt:
2004
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276345384
ISBN-10:
8276345387
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 200

Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2005 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215007373
ISBN-10:
8215007376
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 250

Personality psychology: domains of knowledge about human nature

Forfattere:
Larsen, Randy J.; Buss, David M.
Utgitt:
cop. 2010 (4th ed.)
Forlag:
McGraw-Hill
ISBN-13:
9780073370682
ISBN-10:
0073370681
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 600

Methods in behavioral research

Forfattere:
Cozby, Paul C.; Bates, Scott C.
Utgitt:
cop. 2012 (11th ed., internatio)
Forlag:
McGraw-Hill
ISBN-13:
9780071314893
ISBN-10:
007131489X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Exploring social psychology

Forfattere:
Myers, David G.
Utgitt:
cop. 2012 (6th ed.)
Forlag:
McGraw-Hill
ISBN-13:
9780071316125
ISBN-10:
0071316124
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 300

Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer

Forfattere:
Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders
Utgitt:
2011 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245009804
ISBN-10:
8245009806
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 320

Mediepedagogiske perspektiver: mediesosialisering, undervisning om og med medier

Forfattere:
Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve
Utgitt:
2015
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202436124
ISBN-10:
8202436125
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 250

Ulikhet og fellesskap: flerkulturell pedagogikk i barnehagen

Forfattere:
Sand, Sigrun
Utgitt:
2008
Forlag:
Oplandske bokforl.
ISBN-13:
9788275181532
ISBN-10:
8275181534
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 160

Rett, samfunn og demokrati: innledning til juss-studiet

Forfattere:
Bernt, Jan Fridthjof; Mæhle, Synne Sæther; Jacobsen, Jørn R.T.
Utgitt:
2007
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205310414
ISBN-10:
8205310416
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 240

Pedagogisk filosofi

Forfattere:
Stensmo, Christer; Lillejord, Sølvi
Utgitt:
cop. 1998
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276743944
ISBN-10:
8276743943
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Historie, forståelse og fortolkning: innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter

Forfattere:
Krogh, Thomas; Theil, Rolf; Iversen, Irene; Reinton, Ragnhild Evang; Egeland, Trond
Utgitt:
2003 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205316287
ISBN-10:
8205316287
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 205