Annonsene til LInn Kjersti

Studiested

HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Del på Facebook

Kontakt

90837328

Send e-post

Organisert kriminalitet

Forfattere:
Larsson, Paul
Utgitt:
2008
Forlag:
Pax
ISBN-13:
9788253031439
ISBN-10:
8253031432
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 150

Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre

Forfattere:
Grøholt, Berit; Sommerschild, Hilchen; Gjærum, Bente
Utgitt:
1998
Forlag:
Tano Aschehoug
ISBN-13:
9788251835589
ISBN-10:
8251835585
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 215

"Og eg ser på deg-": vitenskapsteori i helse- og sosialfag

Forfattere:
Aadland, Einar
Utgitt:
cop. 2004 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215004815
ISBN-10:
8215004814
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Det er noen få steder i boken det er markert med gul markeringspenn.

6
Som ny

kr. 100

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

Forfattere:
Grimen, Harald
Utgitt:
2004 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215006895
ISBN-10:
8215006892
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 100

Sosialpedagogikk: forståelse, handling og refleksjon

Forfattere:
Gjertsen, Per-Åge
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245010114
ISBN-10:
8245010111
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 200

Introduksjon til samfunnsvitenskapene: en antologi

Forfattere:
Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215013169
ISBN-10:
8215013163
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 100

Sosiologisk tenkemåte: en introduksjon for helse- og sosialarbeidere

Forfattere:
Garsjø, Olav
Utgitt:
2001 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205280960
ISBN-10:
8205280967
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 180

Barns seksualitet

Forfattere:
Langfeldt, Thore; Langfeldt, Vibeke
Utgitt:
cop. 2000 (2. utg.)
Forlag:
Pedagogisk forum
ISBN-13:
9788273910820
ISBN-10:
8273910822
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 75

Philosophy of social science

Forfattere:
Rosenberg, Alexander
Utgitt:
cop. 2012 (4th ed.)
Forlag:
Westview Press
ISBN-13:
9780813345925
ISBN-10:
0813345928
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Aldri brukt

6
Som ny

kr. 250

Social theory in the twentieth century and beyond

Forfattere:
Baert, Patrick; Silva, Filipe Carreira da
Utgitt:
2010 (2nd. ed.)
Forlag:
Polity Press
ISBN-13:
9780745639802
ISBN-10:
0745639801
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker

Forfattere:
Skau, Greta Marie
Utgitt:
2011 (4. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202350147
ISBN-10:
820235014X
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Det er markert med markeringspenn noen få steder i boken

5
Som ny, men med notater

kr. 150

Den gode fiende: narkotikapolitikk i Norden

Forfattere:
Christie, Nils; Bruun, Kettil
Utgitt:
cop. 2003 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215003603
ISBN-10:
8215003605
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 100

Studier i økonomisk kriminalitet

Forfattere:
Johansen, Per Ole; Christophersen, Jan Georg
Utgitt:
1991
Forlag:
Institutt for kriminologi og strafferett, [Universitetet i Oslo]
ISBN-13:
9788271000851
ISBN-10:
8271000853
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 135

Mellom makt og hjelp: om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper

Forfattere:
Skau, Greta Marie
Utgitt:
2003 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215003818
ISBN-10:
8215003818
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
3
Noe slitt med notater

kr. 100

Sosialpedagogisk praksis: det handler om hva du gjør

Forfattere:
Storø, Jan
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012704
ISBN-10:
8215012701
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Det er markert med markeringspenn noen steder i boken

5
Som ny, men med notater

kr. 100

Institusjon som hjem og arbeidsplass: et arbeidstaker- og brukerperspektiv

Forfattere:
Garsjø, Olav
Utgitt:
2008 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205386198
ISBN-10:
8205386196
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
3
Noe slitt med notater

kr. 160

Moderne sosiologisk teori

Forfattere:
Aakvaag, Gunnar C.
Utgitt:
2008
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279352198
ISBN-10:
8279352198
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 210

Hverdagsliv og livsforløb: tværprofessionelt samarbejde om støtte til børn og unges livsførelse

Forfattere:
Schwartz, Ida
Utgitt:
2014
Forlag:
Klim
ISBN-13:
9788771293500
ISBN-10:
8771293507
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 150

At skabe en klient: institutionelle identiteter i socialt arbejde

Forfattere:
Järvinen, Margaretha; Mik-Meyer, Nanna
Utgitt:
2003
Forlag:
Hans Reitzels Forlag
ISBN-13:
9788741223698
ISBN-10:
8741223691
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 225

Miljøarbeid i barnevernet: systematikk & refleksjon

Forfattere:
Grønvold, Erik; Storø, Jan
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215017228
ISBN-10:
8215017223
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
6
Som ny

kr. 160

Forebyggende arbeid i skolen: om barn med sosiale og emosjonelle vansker

Forfattere:
Helgeland, Ingeborg Marie
Utgitt:
2008 (2. utg.)
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244612487
ISBN-10:
8244612487
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)
5
Som ny, men med notater

kr. 205