Annonsene til ulla beate

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

99477273

Send e-post

Pedagogisk ordbok: praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi

Forfattere:
Bø, Inge; Bø, Inge; Helle, Lars
Utgitt:
cop. 2008 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012889
ISBN-10:
8215012884
Studiested:
HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
6
Som ny

kr. 250

Eleven som aktør: fokus på elevens læring og handlinger i skolen

Forfattere:
Nordahl, Thomas
Utgitt:
cop. 2010 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215016009
ISBN-10:
8215016006
Studiested:
HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
6
Som ny

kr. 150

Skoleutvikling: tre reformer for en lærende skole

Forfattere:
Bjørnsrud, Halvor
Utgitt:
2009
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205391673
ISBN-10:
820539167X
Studiested:
HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
6
Som ny

kr. 150

Tidlig innsats - bedre læring for alle?

Forfattere:
Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven
Utgitt:
2012
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202360931
ISBN-10:
8202360935
Studiested:
HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
6
Som ny

kr. 150

Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning: betydning av kommunikasjon, boforhold og tjenester

Forfattere:
Tetzchner, Stephen von
Utgitt:
2003
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205311329
ISBN-10:
8205311323
Studiested:
HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
6
Som ny

kr. 250

Den skal tidlig krøkes-: skolen i historisk perspektiv

Forfattere:
Baune, Tove Aarsnes
Utgitt:
cop. 2007 ([Rev.utg.])
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202261740
ISBN-10:
8202261740
Studiested:
HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
6
Som ny

kr. 150

Med språklige minoriteter i klassen: språklige og faglige utfordringer

Forfattere:
Selj, Elisabeth; Ryen, Else
Utgitt:
2008 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202277079
ISBN-10:
8202277078
Studiested:
HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
6
Som ny

kr. 200

Drøft: lærebok i oppgaveskriving

Forfattere:
Førland, Tor Egil; Henriksen, Jan O.
Utgitt:
1996
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241706295
ISBN-10:
8241706294
Studiested:
HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
6
Som ny

kr. 100

Lesing i utvikling: teoretiske og didaktiske perspektiver

Forfattere:
Kulbrandstad, Lise Iversen
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245000771
ISBN-10:
8245000779
Studiested:
HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
6
Som ny

kr. 150

Grammatikken i bruk

Forfattere:
Iversen, Harald Morten; Solem, Marit Skarbø; Otnes, Hildegunn
Utgitt:
2007 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202273828
ISBN-10:
820227382X
Studiested:
HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
6
Som ny

kr. 200

Tid for tale: munnleg norsk i skolen

Forfattere:
Aksnes, Liv Marit
Utgitt:
cop. 2007 ([Rev.utg.])
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202269937
ISBN-10:
8202269938
Studiested:
HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
6
Som ny

kr. 150

Å lese i alle fag

Forfattere:
Skjelbred, Dagrun; Mortensen-Buan, Anne-Beathe; Tønnessen, Elise Seip; Moskvil, Maria Elisabeth; Askeland, Norunn; Maagerø, Eva; Løvland, Anne; Aamotsbakken, Bente; Tønnessen, Elise Seip; Maagerø, Eva
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215009810
ISBN-10:
8215009816
Studiested:
HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
6
Som ny

kr. 150

Den skal tidlig krøkes-: skolen i historisk perspektiv

Forfattere:
Baune, Tove Aarsnes
Utgitt:
cop. 2007 ([Rev.utg.])
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202261740
ISBN-10:
8202261740
Studiested:
HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
6
Som ny

kr. 200