Annonsene til Martine

Studiested

HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Del på Facebook

Kontakt

Send e-post

Matematik for lærerstuderende: 1.-6. klassetrin: Epsilon 1.-6. klassetrin

Forfattere:
Jess, Kristine
Utgitt:
2008
Forlag:
Forlaget Samfundslitteratur
ISBN-13:
9788759313367
ISBN-10:
8759313366
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
3
Noe slitt med notater

kr. 150

Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2005 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215007373
ISBN-10:
8215007376
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
4
Noe slitt

kr. 200

Classroom discussions: using math talk to help students learn, grades K-6

Forfattere:
Chapin, Suzanne H.; O'Connor, Catherine; Anderson, Nancy Canavan
Utgitt:
cop. 2009 (2nd ed.)
Forlag:
Math Solutions
ISBN-13:
9781935099017
ISBN-10:
1935099019
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
6
Som ny

kr. 200

Young mathematicians at work: constructing number sense, addition, and subtraction

Forfattere:
Fosnot, Catherine Twomey; Dolk, Maarten
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Heinemann
ISBN-13:
9780325003535
ISBN-10:
032500353X
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
6
Som ny

kr. 150

Tanke og handling: nøkler til pedagogisk filosofi

Forfattere:
Aasen, Joar
Utgitt:
2006
Forlag:
Oplandske bokforl.
ISBN-13:
9788275181297
ISBN-10:
8275181291
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
6
Som ny

kr. 150

IOP i praksis: individuell tilpasning i skolen

Forfattere:
Aarnes, Arne; Saabye, Malin
Utgitt:
cop. 2013
Forlag:
Pedlex norsk skoleinformasjon
ISBN-13:
9788278418413
ISBN-10:
8278418411
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Helt ny, ikke brukt!

6
Som ny

kr. 200

I bevegelse: sansemotorikk - leik - observasjon

Forfattere:
Jagtøien, Greta Langlo; Hansen, Kolbjørn; Handrum, Ragna
Utgitt:
cop. 2000
Forlag:
Gyldendal undervisning
ISBN-13:
9788200452959
ISBN-10:
8200452956
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
6
Som ny

kr. 200

Innføring i kroppsøvingsdidaktikk

Forfattere:
Brattenborg, Steinar; Engebretsen, Berit
Utgitt:
2007 (2. utg.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276347470
ISBN-10:
8276347479
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Didaktisk arbeid

Forfattere:
Lyngsnes, Kitt Margaret; Rismark, Marit
Utgitt:
2007 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal
ISBN-13:
9788205371620
ISBN-10:
8205371628
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
6
Som ny

kr. 200

Det stille atferdsproblemet: innagerende atferd i barnehage og skole

Forfattere:
Lund, Ingrid
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245012071
ISBN-10:
8245012076
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
6
Som ny

kr. 200

Kroppsøving: videregående skole

Forfattere:
Sletten, Svein-Håvard
Utgitt:
2006 (6. utg., bokmål)
Forlag:
Gyldendal undervisning
ISBN-13:
9788205357280
ISBN-10:
8205357285
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
6
Som ny

kr. 50

Treningslære

Forfattere:
Gjerset, Asbjørn
Utgitt:
2006 (Bokmål[utg.], 3. utg)
Forlag:
Gyldendal undervisning
ISBN-13:
9788205356818
ISBN-10:
8205356815
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
4
Noe slitt

kr. 100

Fra lek til friidrett: aktiviteter innen løp, hopp og kast for barn i alderen 6-12 år

Forfattere:
Steinsland, Inger; Fjeld, Jon; Johansen, Henning; Hunderi, Denise
Utgitt:
cop. 2002
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276746372
ISBN-10:
8276746373
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
6
Som ny

kr. 150

Å lykkes med lesing: tidlig innsats og tilpasset leseopplæring

Forfattere:
Tønnessen, Finn Egil; Lundetræ, Kjersti
Utgitt:
2014
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205431164
ISBN-10:
8205431167
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
6
Som ny

kr. 200

Elever med lese- og skrivevansker: hva vet vi? Hva gjør vi?

Forfattere:
Lyster, Solveig-Alma Halaas
Utgitt:
2012
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202365158
ISBN-10:
8202365155
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
6
Som ny

kr. 150

Opplæring i matematikk

Forfattere:
Holm, Marit
Utgitt:
2012 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202378851
ISBN-10:
8202378850
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
6
Som ny

kr. 150

Hvorfor tall går i ball: matematikkvansker i et spesialpedagogisk fokus

Forfattere:
Lunde, Olav
Utgitt:
2010
Forlag:
Info vest forl.
ISBN-13:
9788290910377
ISBN-10:
8290910371
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
6
Som ny

kr. 150

Ankunft 2: Textbuch : tysk II, Vg2: Arbeitsbuch

Forfattere:
Andersen, Eva Finsvik
Utgitt:
2007 ([Fellesutg., bokmål/)
Forlag:
Cappelen
ISBN-13:
9788202266622
ISBN-10:
8202266629
Studiested:
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
5
Som ny, men med notater

kr. 50