Annonsene til Hanne

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

Send e-post

Demokrati i arbeidslivet: den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn

Forfattere:
Levin, Morten
Utgitt:
cop. 2012
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245010824
ISBN-10:
8245010820
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Det kollektive arbeidslivet: organisasjoner, tariffavtaler, lønnsoppgjør og inntektspolitikk

Forfattere:
Stokke, Torgeir Aarvaag; Evju, Stein; Frøland, Hans Otto
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215002040
ISBN-10:
8215002048
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM

Forfattere:
Kuvaas, Bård
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Fagbokforlaget
ISBN-13:
9788245002768
ISBN-10:
8245002763
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Metoder for HMS-regulering

Forfattere:
Karlsen, Jan Erik
Utgitt:
2011 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202315658
ISBN-10:
8202315654
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 200

Systematisk HMS-arbeid: ledelse for organisatorisk bærekraft

Forfattere:
Karlsen, Jan Erik
Utgitt:
2010
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276348514
ISBN-10:
8276348513
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 150

LMR : ledelse av menneskelige ressurser: målrettet personal- og kompetanseledelse

Forfattere:
Nordhaug, Odd
Utgitt:
cop. 2002 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215002354
ISBN-10:
8215002358
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 200

Klassisk og moderne samfundsteori

Forfattere:
Andersen, Heine; Kaspersen, Lars Bo
Utgitt:
cop. 2007 (4. udg.)
Forlag:
Hans Reitzel
ISBN-13:
9788741250342
ISBN-10:
8741250346
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Perspectives in sociology

Forfattere:
Cuff, E. C.; Sharrock, W. W.; Francis, D. W.
Utgitt:
2006 (5th ed.)
Forlag:
Routledge
ISBN-13:
9780415301114
ISBN-10:
0415301106
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Etisk tenkning: en historisk og systematisk innføring

Forfattere:
Thommessen, Bjørn; Wetlesen, Jon; Egeland, Trond
Utgitt:
1996
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241706837
ISBN-10:
8241706839
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Det sanne, det gode og det skjønne: en innføring i filosofi

Forfattere:
Svendsen, Lars Fr.H.; Säätelä, Simo; Jason
Utgitt:
cop. 2007 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215011714
ISBN-10:
8215011713
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Styreboken

Forfattere:
Søland, Arild I.
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245010213
ISBN-10:
8245010219
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about studying organizations

Forfattere:
Grey, Chris
Utgitt:
2009 (2nd ed.)
Forlag:
Sage
ISBN-13:
9781847873439
ISBN-10:
184787343X
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 100

Strategisk kompetansestyring

Forfattere:
Lai, Linda
Utgitt:
cop. 2004 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276748864
ISBN-10:
8276748864
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Forandring som praksis: endringsledelse gjennom læring og utvikling

Forfattere:
Klev, Roger; Levin, Morten
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245007206
ISBN-10:
824500720X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Sosial mobilitet

Forfattere:
Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Samlaget
ISBN-13:
9788252165722
ISBN-10:
8252165729
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Metodisk feltarbeid: produksjon og tolkning av kvalitative data

Forfattere:
Wadel, Cato; Fuglestad, Otto Laurits; Aase, Tor Halfdan; Fossåskaret, Erik
Utgitt:
cop. 1997
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200229148
ISBN-10:
8200229149
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Den nye moderniteten: ungdom, individualisering, identitet og mening

Forfattere:
Krange, Olve; Øia, Tormod
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202249878
ISBN-10:
8202249872
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Medie- og kommunikasjonsteori

Forfattere:
Ytreberg, Espen
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007229
ISBN-10:
8215007228
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode

Forfattere:
Ringdal, Kristen
Utgitt:
cop. 2007 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245005691
ISBN-10:
824500569X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Feltarbeid i egen kultur: en innføring i kvalitativt orientert samfunnsforskning

Forfattere:
Wadel, Cato
Utgitt:
1991
Forlag:
SEEK
ISBN-13:
9788299178143
ISBN-10:
8299178142
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 100

Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten

Forfattere:
Wadel, Cato; Wadel, Carl Cato
Utgitt:
2007 (3. utg.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276347647
ISBN-10:
8276347649
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 100

Dimensjonar i moderne sosialteori: Bourdieu, Habermas, Latour og Luhmann

Forfattere:
Brekke, Ole Andreas; Høstaker, Roar; Sirnes, Thorvald
Utgitt:
2003
Forlag:
Samlaget
ISBN-13:
9788252157932
ISBN-10:
8252157939
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Media i samfunnet

Forfattere:
Schwebs, Ture; Østbye, Helge
Utgitt:
2007 (5. utg.)
Forlag:
Samlaget
ISBN-13:
9788252170153
ISBN-10:
8252170153
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Regresjonsanalyse for samfunnsvitere: med eksempler i SPSS

Forfattere:
Midtbø, Tor
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215010977
ISBN-10:
8215010970
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Photoreading: lær å lese med superhastighet

Forfattere:
Scheele, Paul R.; Stokseth, Lene
Utgitt:
2009
Forlag:
Cappelen Damm
ISBN-13:
9788202315894
ISBN-10:
8202315891
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Matematiske sammenhenger: statistikk og sannsynlighetsregning

Forfattere:
Lysø, Knut Ole; Selvik, Bjørg Kristin
Utgitt:
1999
Forlag:
Caspar forl.
ISBN-13:
9788290898200
ISBN-10:
8290898207
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Theory U: leading from the future as it emerges : the social technology of presencing

Forfattere:
Scharmer, Claus Otto
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Berret-Koehler Publishers
ISBN-13:
9781576757635
ISBN-10:
1576757633
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 150

Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi

Forfattere:
Gilje, Nils; Grimen, Harald
Utgitt:
1995 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200027881
ISBN-10:
8200027880
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 200

Vår tids moderne tider: det norske arbeidstidsregimet

Forfattere:
Ellingsæter, Anne Lise
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012032
ISBN-10:
8215012035
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Kriseledelse

Forfattere:
Aarset, Magne Vollan
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245007060
ISBN-10:
8245007064
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Metoder for bedre arbeidsmiljø: involvering og gode prosesser

Forfattere:
Koren, Peter Chr.; Lindøe, Preben
Utgitt:
2008
Forlag:
Gyldendal arbeidsliv
ISBN-13:
9788205353350
ISBN-10:
8205353352
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 100

Arbeidsrettsboka

Forfattere:
Benson, Thomas
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245007312
ISBN-10:
8245007315
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 300

Oversikt over arbeidsretten

Forfattere:
Jakhelln, Henning
Utgitt:
2006 (4. utg.)
Forlag:
Damm
ISBN-13:
9788204129376
ISBN-10:
8204129378
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 450

Forvaltning og politikk

Forfattere:
Christensen, Tom
Utgitt:
2010 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215016207
ISBN-10:
8215016200
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Innføring i juss: 2: Statsrett og forvaltningsrett

Forfattere:
Boe, Erik
Utgitt:
1993
Forlag:
TANO
ISBN-13:
9788251831055
ISBN-10:
8251831059
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 500