Annonsene til Sarah

Studiested

UiS (Universitetet i Stavanger)

Del på Facebook

Kontakt

Send e-post

Looking forward through the life span: developmental psychology

Forfattere:
Peterson, Candida C.
Utgitt:
2004 (4th ed.)
Forlag:
Prentice-Hall
ISBN-13:
9781741031508
ISBN-10:
1741031508
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 300

Barnekonvensjonen: barns rettigheter i Norge

Forfattere:
Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten; Kjørholt, Elin Saga
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215011936
ISBN-10:
8215011934
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 175

Velferdsrett II: de sosiale tjenestene

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak; Collin-Hansen, Ragnhild
Utgitt:
2003 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205305922
ISBN-10:
8205305927
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 200

Djulaha!: om å forstå annerledeshet

Forfattere:
Brenna, Loveleen Rihel
Utgitt:
2001
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276344387
ISBN-10:
8276344380
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 175

Konflikt og konfliktforståelse: for helse- og sosialarbeidere

Forfattere:
Ekeland, Tor-Johan
Utgitt:
2004
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205323315
ISBN-10:
8205323313
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 115

Referansehåndboken: en veiledning i kildebruk og henvisning til kilder

Forfattere:
Spangen, Inger Cathrine
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Spartacus
ISBN-13:
9788243003514
ISBN-10:
8243003517
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 90

Hva er etikk

Forfattere:
Vetlesen, Arne Johan
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007922
ISBN-10:
8215007929
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
4
Noe slitt

kr. 50

Barnevernrett

Forfattere:
Lindboe, Knut
Utgitt:
2008 (5. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215013329
ISBN-10:
8215013325
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 160

Perspectives in sociology

Forfattere:
Cuff, E. C.; Sharrock, W. W.; Francis, D. W.
Utgitt:
2006 (5th ed.)
Forlag:
Routledge
ISBN-13:
9780415301114
ISBN-10:
0415301106
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 130

Den nye moderniteten: ungdom, individualisering, identitet og mening

Forfattere:
Krange, Olve; Øia, Tormod
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202249878
ISBN-10:
8202249872
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 155

Børne- og ungdomspsykiatri

Forfattere:
Lier, Lene
Utgitt:
1999
Forlag:
Hans Reitzels Forlag
ISBN-13:
9788741226972
ISBN-10:
8741226976
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 200

Barn på venting: institusjonsarbeid med barn under offentlig omsorg

Forfattere:
Verpe, Anne Marie; Engja, Hilde
Utgitt:
2004
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276346466
ISBN-10:
8276346464
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 70

Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst: grunnbok i aktivitetsfag

Forfattere:
Säfvenbom, Reidar
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215006093
ISBN-10:
8215006094
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
3
Noe slitt med notater

kr. 165

Hverdagsliv med psykiske og rusrelaterte problemer

Forfattere:
Thommesen, Hanne
Utgitt:
2012
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205394407
ISBN-10:
8205394407
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 160

Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie

Forfattere:
Ariansen, Per
Utgitt:
2006 (3. utg.)
Forlag:
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo; Unipub
ISBN-13:
9788291670539
ISBN-10:
8291670536
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
1
Godt brukt med notater

kr. 30

Tekster i etikk

Forfattere:
Ariansen, Per
Utgitt:
2006 (3. utg.)
Forlag:
Institutt for filosofi-, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo; Unipub
ISBN-13:
9788291670546
ISBN-10:
8291670544
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 95

Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie

Forfattere:
Ariansen, Per
Utgitt:
2006 (3. utg)
Forlag:
Institutt for filosofi-, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo; Unipub
ISBN-13:
9788291670522
ISBN-10:
8291670528
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
1
Godt brukt med notater

kr. 30

Essayskriving til ex.phil.: hvordan og hvorfor

Forfattere:
Ariansen, Per; Pettersen, Tove
Utgitt:
2003
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205315167
ISBN-10:
8205315167
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 140

Metaphysics

Forfattere:
Taylor, Richard
Utgitt:
cop. 1992 (4th ed.)
Forlag:
Prentice Hall
ISBN-13:
9780135678190
ISBN-10:
0135678196
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
4
Noe slitt

kr. 250

Sosiologi i hundre år: en veileder i sosiologisk teori

Forfattere:
Moe, Sverre
Utgitt:
1994
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200024910
ISBN-10:
8200024911
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 170

Mellom to kulturer

Forfattere:
Frønes, Ivar; Alghasi, Sharam; Fangen, Katrine
Utgitt:
2006
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205340022
ISBN-10:
8205340021
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 150

De undertryktes teater: når tilskueren blir deltaker : Augusto Boals metoder og praksis

Forfattere:
Engelstad, Arne
Utgitt:
cop. 2001 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202217655
ISBN-10:
8202217652
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 155

Kunnskap og læring i praksis: fra student til profesjonell sosialarbeider

Forfattere:
Herberg, Eva Berthling; Helga Jóhannesdóttir
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007489
ISBN-10:
8215007481
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 140

Menn og omsorg: i familie og profesjon

Forfattere:
Bratterud, Åse; Emilsen, Kari; Lillemyr, Ole Fredrik
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276749885
ISBN-10:
8276749887
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 140

Modernitetens konsekvenser

Forfattere:
Giddens, Anthony; Eriksen, Are
Utgitt:
1997
Forlag:
Pax
ISBN-13:
9788253019208
ISBN-10:
8253019203
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 100

Barns livsverden: sosiokulturelle rammer for barns utvikling

Forfattere:
Hundeide, Karsten
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202217884
ISBN-10:
8202217881
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
3
Noe slitt med notater

kr. 90

Tverrfaglig samarbeid: perspektiv og strategi

Forfattere:
Lauvås, Kirsti; Lauvås, Per
Utgitt:
cop. 2004 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215005386
ISBN-10:
8215005381
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

En, to, tre - ingen flere med!: om verdiformidling i oppdragelsen

Forfattere:
Lamer, Kari
Utgitt:
1990
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200029083
ISBN-10:
8200029085
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 140

Kommunikasjon i praksis: relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid

Forfattere:
Eide, Tom; Eide, Hilde
Utgitt:
2004
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205301849
ISBN-10:
8205301840
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
3
Noe slitt med notater

kr. 210

Gode fagfolk vokser ...: personlig kompetanse i arbeid med mennesker. 3.utg.

Forfattere:
Skau, Greta Marie
Utgitt:
2008
Forlag:
Cappelen
ISBN-13:
9788202243401
ISBN-10:
8202243408
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
3
Noe slitt med notater

kr. 65

Flerkulturell forståelse

Forfattere:
Eriksen, Thomas Hylland
Utgitt:
cop. 2001 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215000497
ISBN-10:
8215000495
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 155

Når foreldre er psykisk syke

Forfattere:
Mevik, Kate; Trymbo, Bjørg Eva
Utgitt:
cop. 2002
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215001852
ISBN-10:
8215001858
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 95

Repetisjonshefte til Samfunnsvitenskapenes forutsetninger

Forfattere:
Gilje, Nils; Grimen, Harald
Utgitt:
cop. 2002
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215002903
ISBN-10:
8215002900
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 85

Innføring i etikk

Forfattere:
Johansen, Kjell Eyvind; Hegdal, Ola A.; Vetlesen, Arne Johan
Utgitt:
2000 ([Rev. utg.])
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200129936
ISBN-10:
8200129934
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 145

Velferdsstaten i endring: norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre

Forfattere:
Stamsø, Mary Ann
Utgitt:
2005
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205326743
ISBN-10:
8205326746
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 85

Fasetter av sosialt arbeid

Forfattere:
Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv E.; Østerhaug, Reidar S.
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Tapir akademisk forl.
ISBN-13:
9788251921633
ISBN-10:
8251921635
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 155

Forvaltningskunnskap

Forfattere:
Christensen, Tom; Egeberg, Morten
Utgitt:
1997 ([Rev. utg.])
Forlag:
Tano Aschehoug
ISBN-13:
9788251835329
ISBN-10:
8251835321
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Vårt politiske Norge: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Rønning, Rolf; Skauge, Hallvard
Utgitt:
cop. 2006 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245003499
ISBN-10:
8245003492
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 195

Ex.phil.: repetisjon til begge delene

Forfattere:
Jor, Finn Eivind
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205311558
ISBN-10:
8205311552
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 100

Sosialrett

Forfattere:
Andenæs, Kristian
Utgitt:
2003 (6. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215003870
ISBN-10:
8215003877
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 195

Sosialpsykologi

Forfattere:
Raaheim, Arild
Utgitt:
2002
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276746334
ISBN-10:
8276746330
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 160

Oppvekst i Norge

Forfattere:
Fauske, Halvor; Øia, Tormod
Utgitt:
2003
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279350958
ISBN-10:
8279350950
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 150

Profesjonell utvikling og faglig veiledning: et fellesfaglig perspektiv : helhetsperspektiv, relasjonskompetanse, refleksjon

Forfattere:
Killén, Kari
Utgitt:
2007 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205376427
ISBN-10:
8205376425
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Philosophy of mind

Forfattere:
Kim, Jaegwon
Utgitt:
2006 (2nd ed.)
Forlag:
Westview Press
ISBN-13:
9780813342696
ISBN-10:
0813342694
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 125

Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten

Forfattere:
Wadel, Cato; Wadel, Carl Cato
Utgitt:
2007 (3. utg.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276347647
ISBN-10:
8276347649
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 105

Søkelys på organisasjon og ledelse: innføring for helse- og sosialsektor

Forfattere:
Flermoen, Solveig
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276747478
ISBN-10:
8276747477
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 180

Kultur og generasjon: tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge

Forfattere:
Engebrigtsen, Ada; Fuglerud, Øivind
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215015910
ISBN-10:
8215015913
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Mobbingens psykologi

Forfattere:
Roland, Erling
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215011943
ISBN-10:
8215011942
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
6
Som ny

kr. 150

Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt

Forfattere:
Otterstad, Ann Merete
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215013619
ISBN-10:
8215013619
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 175

Velferdsstatens økonomi: innføringsbok i samfunnsøkonomi for helse- og sosialfagsstudenter

Forfattere:
Lysestøl, Peder Martin; Meland, Eilef A.
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215002934
ISBN-10:
8215002935
Studiested:
UiS (Universitetet i Stavanger)
5
Som ny, men med notater

kr. 75