Annonsene til Tonje

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

99376627

Send e-post

Hvordan organisasjoner fungerer

Forfattere:
Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan
Utgitt:
cop. 2007 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245005172
ISBN-10:
8245005177
Studiested:
Ukjent

Veldig pent brukt. Uten synlige merker. Ingen notater. Prisen kan diskuteres.

6
Som ny

kr. 200

Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge

Forfattere:
Eriksen, Thomas Hylland; Sajjad, Torunn Arntsen
Utgitt:
2011 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205412231
ISBN-10:
8205412235
Studiested:
Ukjent

Veldig pent brukt. Ingen synlige merker. Ingen notater. Prisen kan diskuteres.

6
Som ny

kr. 175

Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit; Vabo, Signy Irene
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205411043
ISBN-10:
8205411042
Studiested:
Ukjent

Veldig pent brukt. Ingen synlige merker. Ingen notater. Prisen kan diskuteres.

6
Som ny

kr. 175

Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere

Forfattere:
Repstad, Pål
Utgitt:
cop. 2004 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215003825
ISBN-10:
8215003826
Studiested:
Ukjent

Litt slitt i kantene. Ingen notater. Prisen kan diskuteres.

4
Noe slitt

kr. 100

Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

Forfattere:
Johannessen, Asbjørn; Tufte, Per Arne; Christoffersen, Line
Utgitt:
2010 (4. utg.)
Forlag:
Abstrakt
ISBN-13:
9788279352983
ISBN-10:
8279352988
Studiested:
Ukjent

Veldig pent brukt. Ingen synlige merker. Ingen notater. Prisen kan diskuteres.

6
Som ny

kr. 200

Bære eller briste: kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker

Forfattere:
Røkenes, Odd Harald; Tolstad, Ole; Hanssen, Per-Halvard
Utgitt:
2006 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245004557
ISBN-10:
8245004553
Studiested:
Ukjent

Litt slitt i kantene. Ingen notater. Ellers pent brukt. Prisen kan diskuteres.

4
Noe slitt

kr. 175

Sykepleiedokumentasjon

Forfattere:
Heggdal, Kristin
Utgitt:
2006 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205330276
ISBN-10:
8205330271
Studiested:
Ukjent

Veldig pent brukt. Ingen synlige merker. Ingen notater. Prisen kan diskuteres.

6
Som ny

kr. 100