Annonsene til Arjeta

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

95046375

Send e-post

Etikk: til refleksjon og handling i sosialt arbeid

Forfattere:
Eide, Solveig Botnen; Skorstad, Berit
Utgitt:
2008 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205385917
ISBN-10:
8205385912
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 180

Den indre samtalen: lær deg kognitiv terapi

Forfattere:
Berge, Torkil; Repål, Arne
Utgitt:
2010 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390652
ISBN-10:
8205390657
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Resiliens: risiko og sunn utvikling

Forfattere:
Borge, Anne Inger H.
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390669
ISBN-10:
8205390665
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 140

Symptomet som ressurs: psykiske problemer og psykoterapi

Forfattere:
Axelsen, Eva Dalsgaard
Utgitt:
2009
Forlag:
Pax
ISBN-13:
9788253032511
ISBN-10:
825303251X
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 160

Mellom mennesker og samfunn: sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene

Forfattere:
Thorbjørnsrud, Berit; Norvoll, Reidun; Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205388239
ISBN-10:
8205388237
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 170

Hva sa klienten? retorikken i barnevernets journaler

Forfattere:
Engebretsen, Eivind
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202249694
ISBN-10:
8202249694
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 140

Praktisk barnevernarbeid

Forfattere:
Bunkholdt, Vigdis; Sandbæk, Mona
Utgitt:
2008 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205383456
ISBN-10:
8205383456
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 220

Nettverk og økologi: problemløsende arbeid med barn og unge

Forfattere:
Klefbeck, Johan; Ogden, Terje
Utgitt:
2003 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215000121
ISBN-10:
8215000126
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Grunnbok i helse- og sosialpolitikk

Forfattere:
Halvorsen, Knut
Utgitt:
cop. 2010 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215017235
ISBN-10:
8215017231
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 150

Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit; Vabo, Signy Irene
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205411043
ISBN-10:
8205411042
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200