Annonsene til Nahid

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

93800173

Send e-post

Complete physics

Forfattere:
Pople, Stephen
Utgitt:
1999 ([Utvidet opptrykk])
Forlag:
Oxford University Press
ISBN-13:
9780199147342
ISBN-10:
0199147345
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Matematiske sammenhenger: Algebra og funksjonslære

Forfattere:
Selvik, Bjørg Kristin; Høines, Marit Johnsen-; Rinvold, Reinert A.
Utgitt:
2007 (3. utg.)
Forlag:
Caspar forl.
ISBN-13:
9788290898439
ISBN-10:
8290898436
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 225

Matematikk for lærere: 1

Forfattere:
Breiteig, Trygve
Utgitt:
cop. 2005 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007618
ISBN-10:
8215007619
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Meningsfylt matematikk: nærhet og engasjement i læringen

Forfattere:
Botten, Geir
Utgitt:
2009 (3. utg.)
Forlag:
Caspar forl.
ISBN-13:
9788290898491
ISBN-10:
8290898495
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Livet i skolen: grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: 1

Forfattere:
Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Helland, Turid; Nordahl, Thomas
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245008456
ISBN-10:
8245008451
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Skoletid: jenter og gutter fra 1. til 10. klasse

Forfattere:
Nielsen, Harriet Bjerrum
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215014180
ISBN-10:
8215014186
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2005 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215007373
ISBN-10:
8215007376
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Når hver time teller: muligheter og utfordringer i en profesjonell skole

Forfattere:
Damsgaard, Hilde Larsen
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202270551
ISBN-10:
8202270553
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Den felleskulturelle skolen

Forfattere:
Hauge, An-Magritt
Utgitt:
cop. 2007 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215008370
ISBN-10:
8215008372
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Metode og oppgaveskriving for studenter

Forfattere:
Dalland, Olav
Utgitt:
2012 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205423985
ISBN-10:
8205423989
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Læreren med forskerblikk: innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter

Forfattere:
Postholm, May Britt; Jacobsen, Dag Ingvar
Utgitt:
2011
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276347616
ISBN-10:
8276347614
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150